Słownik izomeria co to znaczy.
Definicja izomeria. Co to jest właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie.

Czy przydatne?

Definicja IZOMERIA

Co to znaczy IZOMERIA: zjawisko występowania różnych związków, o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie pierwiastkowym i masie cząsteczkowej.

Typ izomerii Grupa Uwagi
strukturalna metameria związki o różnym charakterze chemicznym, należące do różnych grup (np. alkohol CH3CH2OH i eter CH3OCH3); także związki nienasycone o różnym położeniu wiązań nienasyconych (np. penten-1 i penten-2)
łańcuchowa izomery różnią się kształtem łańcucha, np. n-pentan i izo-pentan
podstawienia (położenia) izomery różniące się miejscem podstawienia atomu innego niż węgiel lub innej grupy funkcyjnej
diastereoizomery

Definicja Izochoryczny Proces:
Co to jest proces przebiegający w stałej objętości. Izochoryczna przemiana gazowa opisana jest równaniem p1 /T1  = p2 /T2 , gdzie T - temperatura w K , p - ciśnienie izomeria co to jest.
Definicja In Statu Nascendi:
Co to jest w chwili tworzenia się (łac.), określenie charakteryzujące krótkotrwały i zazwyczaj bardzo aktywny stan przejściowy, występowanie w formie atomowej np. tlenu, powstającego w trakcie rozkładu H2 O2 izomeria definicja.
Definicja Iloczyn Rozpuszczalności:
Co to jest iloczyn molowych stężeń nasyconego roztworu jonów tworzących słabo rozpuszczalny związek. Wartość Ir zależy od temperatury, rozpuszczalnika i czasem wartości pH roztworu izomeria co znaczy.
Definicja Izotermiczny Proces:
Co to jest proces przebiegający w stałej temperaturze. Izotermiczna przemiana gazowa opisana jest równaniem p1 V1  = p2 V2 , gdzie V - objętość gazu , p - ciśnienie izomeria słownik.

Czym jest izomeria znaczenie w Słownik chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: