Słownik izomeria co to znaczy.
Definicja izomeria. Co to jest właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie.

Czy przydatne?

Definicja Izomeria

Co to znaczy IZOMERIA: zjawisko występowania różnych związków, o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie pierwiastkowym i masie cząsteczkowej.

Typ izomerii Grupa Uwagi
strukturalna metameria związki o różnym charakterze chemicznym, należące do różnych grup (np. alkohol CH3CH2OH i eter CH3OCH3); także związki nienasycone o różnym położeniu wiązań nienasyconych (np. penten-1 i penten-2)
łańcuchowa izomery różnią się kształtem łańcucha, np. n-pentan i izo-pentan
podstawienia (położenia) izomery różniące się miejscem podstawienia atomu innego niż węgiel lub innej grupy funkcyjnej
diastereoizomery

Definicja Izobaryczny Proces:
Co to jest proces przebiegający pod stałym ciśnieniem. Izobaryczna przemiana gazowa opisana jest równaniem V1 /T1  = V2 /T2 , gdzie V - objętość gazu , T - temperatura w K izomeria.
Definicja Inwersja Sacharozy:
Co to jest w wyniku której powstają równomolowe ilości glukozy i fruktozy, tzw. cukier inwertowany. Ponieważ skręcalność właściwa sacharozy wynosi +66,5°, zaś po hydrolizie otrzymujemy mutarotacja izomeria.
Definicja Izooktan:
Co to jest zwyczajowa nazwa 2,2,4-trimetylopentanu, stosowanego do przyrządzania mieszanin wzorcowych z n-heptanem do określenia liczby oktanowej benzyn izomeria.
Definicja Iloczyn Jonowy Wody:
Co to jest stałej dysocjacji wody wartość iloczynu stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych roztworów wodnych. Wartość zależna od temperatury (tak jak wyjściowa wartość stałej równowagi). W 25°C ma izomeria.

Czym jest izomeria znaczenie w Słownik chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: