Słownik izotermiczny proces co to znaczy.
Definicja izotermiczny proces. Co to jest przemiana gazowa opisana jest równaniem p1 V1  = p2 V2.

Czy przydatne?

Definicja Izotermiczny Proces

Co to znaczy IZOTERMICZNY PROCES: proces przebiegający w stałej temperaturze. Izotermiczna przemiana gazowa opisana jest równaniem p1V1 = p2V2, gdzie V - objętość gazu, p - ciśnienie

Definicja Izotopy:
Co to jest pierwiastka (ta sama liczba atomowa) lecz różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki w przyrodzie w większości przypadków stanowią mieszaninę izotopów. Wśród pierwiastków izotermiczny proces.
Definicja Iloczyn Rozpuszczalności:
Co to jest stężeń nasyconego roztworu jonów tworzących słabo rozpuszczalny związek. Wartość Ir zależy od temperatury, rozpuszczalnika i czasem wartości pH roztworu Ax By = xA + yB Ir = [A]x ·[B]y (25°C) pIr  =  izotermiczny proces.
Definicja Izomeria:
Co to jest występowania różnych związków, o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie pierwiastkowym i masie cząsteczkowej. Typ izomerii Grupa Uwagi strukturalna metameria związki izotermiczny proces.
Definicja Iloczyn Jonowy Wody:
Co to jest stałej dysocjacji wody wartość iloczynu stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych roztworów wodnych. Wartość zależna od temperatury (tak jak wyjściowa wartość stałej równowagi). W 25°C ma izotermiczny proces.

Czym jest izotermiczny proces znaczenie w Słownik chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: