Słownik izotopy co to znaczy.
Definicja izotopy. Co to jest różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki.

Czy przydatne?

Definicja Izotopy

Co to znaczy IZOTOPY: atomy tego samego pierwiastka (ta sama liczba atomowa) lecz różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki w przyrodzie w większości przypadków stanowią mieszaninę izotopów. Wśród pierwiastków ciężkich dość często obok trwałych izotopów występują nietrwałe izotopy promieniotwórcze. (Występowanie w niektórych pierwiastkach izotopów w porównywalnych ilościach prowadzi czasem do wyznaczenia mas atomowych dalekich od całkowitych, jak np. w przypadku chloru do określenia masy atomowej 35,5u).  Znając skład izotopowy można łatwo wyznaczyć średnią (praktyczną) masę atomową danego pierwiastka:

procentowy udział izotopu o masie A wynosi x% procentowy udział izotopu o masie B wynosi y% .... .... procentowy udział izotopu o masie Z wynosi z% średnia masa atomowa = (Ax + By + ... + Zz)/100
(zobacz też nuklid)

Definicja Inwersja Sacharozy:
Co to jest w wyniku której powstają równomolowe ilości glukozy i fruktozy, tzw. cukier inwertowany. Ponieważ skręcalność właściwa sacharozy wynosi +66,5°, zaś po hydrolizie otrzymujemy mutarotacja izotopy.
Definicja Iloczyn Rozpuszczalności:
Co to jest stężeń nasyconego roztworu jonów tworzących słabo rozpuszczalny związek. Wartość Ir zależy od temperatury, rozpuszczalnika i czasem wartości pH roztworu Ax By = xA + yB Ir = [A]x ·[B]y (25°C) pIr  =  izotopy.
Definicja Izomeria:
Co to jest występowania różnych związków, o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie pierwiastkowym i masie cząsteczkowej. Typ izomerii Grupa Uwagi strukturalna metameria związki izotopy.
Definicja Insulina:
Co to jest hormon wielopeptydowy wytwarzany w trzustce przez tzw. wysepki Langerhansa, reguluje węglowodanową przemianę materii w organizmie (cukrzyca izotopy.

Czym jest izotopy znaczenie w Słownik chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: