Słownik laktamy co to znaczy.
Definicja laktamy. Co to jest odciągnięcie cząsteczki wody) γ lub δ aminokwasów. W kwasach i.

Czy przydatne?

Definicja Laktamy

Co to znaczy LAKTAMY: pierścieniowe związki utworzone przez cyklizację (poprzez odciągnięcie cząsteczki wody) γ lub δ aminokwasów. W kwasach i zasadach łatwo hydrolizują odtwarzając wyjściowy aminokwas

Definicja lizol:
Co to jest roztwór krezolu w mydle potasowym. Stosowany w postaci kilkuprocentowych roztworów wodnych do dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń LAKTAMY.
Definicja liczba atomowa:
Co to jest liczba ilości protonów w jądrze danego pierwiastka, wartość identyfikująca atomy danego pierwiastka LAKTAMY.
Definicja lotność rozpuszczalników:
Co to jest szybkość parowania określana w stosunku do wzorca (eteru etylowego); stosunek prężności pary danego składnika nad roztworem do stężenia tego składnika wyrażonego ułamkiem molowym LAKTAMY.
Definicja lepkość:
Co to jest miarą tarcia wewnętrznego cieczy (pomiędzy przesuwającymi się w czasie ruchu cieczy warstwami). Wartość lepkości określamy w puazach (P) dla lepkości dynamicznej lub w stoksach (St) dla lepkości LAKTAMY.

Czym jest laktamy znaczenie w Słownik chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: