Słownik liczba oktanowa co to znaczy.
Definicja liczba oktanowa. Co to jest benzyn do silników spalinowych. Liczbowo równa procentowej.

Czy przydatne?

Definicja Liczba Oktanowa

Co to znaczy LICZBA OKTANOWA: umowna wartość określająca właściwości przeciwstukowe benzyn do silników spalinowych. Liczbowo równa procentowej zawartości izooktanu (stąd nazwa, liczbę oktanową izooktanu przyjmujemy za 100) w mieszaninie z n-pentanem (liczba oktanowa 0), która wykazuje takie same właściwości przeciwstukowe co badana benzyna

Definicja luminescencja:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego (światła) przez substancje pod wpływem różnych czynników zewnętrznych (z wykluczeniem ciepła) - fotoluminescencja, chemiluminescencja, elektroluminescencja LICZBA OKTANOWA.
Definicja lakmus:
Co to jest niebieski w roztworach zasadowych, fioletowy w obojętnych i czerwony w kwaśnych. Stosowany głównie w postaci papierków (bibuły nasączonej roztworem lakmusu i wysuszonej), bowiem w roztworach jest LICZBA OKTANOWA.
Definicja lotność rozpuszczalników:
Co to jest szybkość parowania określana w stosunku do wzorca (eteru etylowego); stosunek prężności pary danego składnika nad roztworem do stężenia tego składnika wyrażonego ułamkiem molowym LICZBA OKTANOWA.
Definicja laktony:
Co to jest wewnętrzne, pierścieniowe estry γ lub δ hydroksykwasów. Powstają łatwo podczas ogrzewania odpowiedniego hydroksykwasu, równie łatwo hydrolizują w wodzie, bardzo łatwo w zasadowych roztworach LICZBA OKTANOWA.

Czym jest liczba oktanowa znaczenie w Słownik chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: