Słownik luminescencja co to znaczy.
Definicja luminescencja. Co to jest światła) przez substancje pod wpływem różnych czynników.

Czy przydatne?

Definicja Luminescencja

Co to znaczy LUMINESCENCJA: zjawisko emitowania promieniowania elektromagnetycznego (światła) przez substancje pod wpływem różnych czynników zewnętrznych (z wykluczeniem ciepła) - fotoluminescencja, chemiluminescencja, elektroluminescencja

Definicja lakmus:
Co to jest niebieski w roztworach zasadowych, fioletowy w obojętnych i czerwony w kwaśnych. Stosowany głównie w postaci papierków (bibuły nasączonej roztworem lakmusu i wysuszonej), bowiem w roztworach jest LUMINESCENCJA.
Definicja liczby kwantowe elektronu:
Co to jest określające energię elektronu w atomie. Wyróżniamy cztery  liczby kwantowe: główną liczbą kwantową n (1...7), mówiącą o poziomie energetycznym, na którym znajduje się elektron (określa powłokę K ...Q LUMINESCENCJA.
Definicja liczba atomowa:
Co to jest liczba ilości protonów w jądrze danego pierwiastka, wartość identyfikująca atomy danego pierwiastka LUMINESCENCJA.
Definicja lotność rozpuszczalników:
Co to jest szybkość parowania określana w stosunku do wzorca (eteru etylowego); stosunek prężności pary danego składnika nad roztworem do stężenia tego składnika wyrażonego ułamkiem molowym LUMINESCENCJA.

Czym jest luminescencja znaczenie w Słownik chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: