Słownik mechanika kwantowa co to znaczy.
Definicja mechanika kwantowa. Co to jest niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Podstawowym.

Czy przydatne?

Definicja Mechanika Kwantowa

Co to znaczy MECHANIKA KWANTOWA: dział nauki zajmujący się ruchem mikrocząstek, niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Podstawowym równaniem mechaniki kwantowej jest równanie Schrödingera. Rozwiązaniem równania falowego Schrödingera są funkcje Ψ(x,y,z) określające stan układu. Wartość Ψ2 jest gęstością prawdopodobieństwa znalezienia danej cząstki w objętości V umiejscowionej wokół punktu przestrzeni (x,y,z)

Definicja masa cząsteczkowa:
Co to jest suma mas atomowych wszystkich atomów tworzących daną cząsteczkę MECHANIKA KWANTOWA.
Definicja maleinowy kwas:
Co to jest najprostszy nienasycony dwukarboksylowy kwas HOOC-CH=CH-COOH; izomer trans zwany jest kwasem fumarowym MECHANIKA KWANTOWA.
Definicja mer:
Co to jest podstawowy element składowy polimeru, identyczny co do składu atomowego z cząsteczką monomeru, lecz z powodu związania w makrocząsteczkę posiadający nieco inną strukturę (np. brak wiązania podwójnego MECHANIKA KWANTOWA.
Definicja mol:
Co to jest danego związku, równa liczbie Avogadro; ilość substancji, której masa w gramach równa jest liczbowo jej masie cząsteczkowej; gramocząsteczka. Ogólnie miara liczności, ilość elementów równa liczbie MECHANIKA KWANTOWA.

Czym jest mechanika kwantowa znaczenie w Słownik chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: