Słownik mer co to znaczy.
Definicja mer. Co to jest składu atomowego z cząsteczką monomeru, lecz z powodu związania w.

Czy przydatne?

Definicja Mer

Co to znaczy MER: podstawowy element składowy polimeru, identyczny co do składu atomowego z cząsteczką monomeru, lecz z powodu związania w makrocząsteczkę posiadający nieco inną strukturę (np. brak wiązania podwójnego)

Definicja Mol:
Co to jest danego związku, równa liczbie Avogadro; ilość substancji, której masa w gramach równa jest liczbowo jej masie cząsteczkowej; gramocząsteczka. Ogólnie miara liczności, ilość elementów równa liczbie mer.
Definicja Masa Cząsteczkowa:
Co to jest suma mas atomowych wszystkich atomów tworzących daną cząsteczkę mer.
Definicja Maleinowy Kwas:
Co to jest najprostszy nienasycony dwukarboksylowy kwas HOOC-CH=CH-COOH; izomer trans zwany jest kwasem fumarowym mer.
Definicja Moczowy Kwas:
Co to jest końcowy produkt metabolizmu puryn w organizmach żywych, występujący w moczu mer.

Czym jest mer znaczenie w Słownik chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: