Słownik miareczkowanie co to znaczy.
Definicja miareczkowanie. Co to jest roztworu substancji oznaczanej roztworu zawierającego znaną.

Czy przydatne?

Definicja Miareczkowanie

Co to znaczy MIARECZKOWANIE: metoda analizy ilościowej, polegająca na dodawaniu do roztworu substancji oznaczanej roztworu zawierającego znaną ilość innej substancji, która reaguje z substancją oznaczaną (np. roztwór o znanym stężeniu ługu dodawany do roztworu oznaczanego kwasu, roztwór AgNO3 dodawany do oznaczanego roztworu jonów chlorkowych). W roztworze oznaczanym znajduje się najczęściej wskaźnik zmieniający barwę w momencie całkowitego przereagowania substancji oznaczanej (np. fenoloftaleina w roztworze kwasu zabarwi roztwór w momencie, gdy cały kwas przereaguje z ługiem i nadmiar ługu zmieni pH roztworu na zasadowe). Roztwór miareczkujący dodaje się małymi porcjami, a pod koniec miareczkowania wręcz kroplami (stąd nazwa - dodajemy małe ilości, małe miarki, miareczki roztworu) z biurety, czyli kalibrowanej rurki szklanej z zaznaczoną skalą objętości, zakończonej kranikiem umożliwiającym powolne miareczkowanie

Definicja Mol:
Co to jest danego związku, równa liczbie Avogadro; ilość substancji, której masa w gramach równa jest liczbowo jej masie cząsteczkowej; gramocząsteczka. Ogólnie miara liczności, ilość elementów równa liczbie miareczkowanie.
Definicja Mer:
Co to jest podstawowy element składowy polimeru, identyczny co do składu atomowego z cząsteczką monomeru, lecz z powodu związania w makrocząsteczkę posiadający nieco inną strukturę (np. brak wiązania podwójnego miareczkowanie.
Definicja Maleinowy Kwas:
Co to jest najprostszy nienasycony dwukarboksylowy kwas HOOC-CH=CH-COOH; izomer trans zwany jest kwasem fumarowym miareczkowanie.
Definicja Mineralizacja:
Co to jest organicznego, często z udziałem katalizatorów, przeprowadzenie w proste związki nieorganiczne (tlenki, wodę, azot) w celu oznaczenia zawartości niektórych pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki miareczkowanie.

Czym jest miareczkowanie znaczenie w Słownik chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: