Słownik mocznik co to znaczy.
Definicja mocznik. Co to jest jako końcowy produkt przemiany białkowej; z kwasem azotowym daje.

Czy przydatne?

Definicja Mocznik

Co to znaczy MOCZNIK: diamid kwasu węglowego, karbamid, występuje w moczu i pocie jako końcowy produkt przemiany białkowej; z kwasem azotowym daje biały osad azotanu mocznika. Kondensacja dwóch cząsteczek mocznika (z wydzieleniem amoniaku NH3) prowadzi do otrzymania biuretu, dimocznika

Definicja Miareczkowanie:
Co to jest ilościowej, polegająca na dodawaniu do roztworu substancji oznaczanej roztworu zawierającego znaną ilość innej substancji, która reaguje z substancją oznaczaną (np. roztwór o znanym stężeniu ługu mocznik.
Definicja Metyl:
Co to jest grupa —CH3 , podstawnik metylowy mocznik.
Definicja Moczowy Kwas:
Co to jest końcowy produkt metabolizmu puryn w organizmach żywych, występujący w moczu mocznik.
Definicja Masa Atomowa:
Co to jest stosunek masy atomu danego pierwiastka do 1/12 masy atomu węgla izotopu 12 C mocznik.

Czym jest mocznik znaczenie w Słownik chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: