Słownik mol co to znaczy.
Definicja mol. Co to jest ilość substancji, której masa w gramach równa jest liczbowo jej masie.

Czy przydatne?

Definicja Mol

Co to znaczy MOL: ilość cząsteczek danego związku, równa liczbie Avogadro; ilość substancji, której masa w gramach równa jest liczbowo jej masie cząsteczkowej; gramocząsteczka. Ogólnie miara liczności, ilość elementów równa liczbie Avogadro

Definicja Metanal:
Co to jest aldehyd mrówkowy, formaldehyd (od formica - mrówka) H2 CO, stosowany w postaci 40% wodnych roztworów jako formalina mol.
Definicja Moczowy Kwas:
Co to jest końcowy produkt metabolizmu puryn w organizmach żywych, występujący w moczu mol.
Definicja Masa Atomowa:
Co to jest stosunek masy atomu danego pierwiastka do 1/12 masy atomu węgla izotopu 12 C mol.
Definicja Masa Cząsteczkowa:
Co to jest suma mas atomowych wszystkich atomów tworzących daną cząsteczkę mol.

Czym jest mol znaczenie w Słownik chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: