Słownik pepsyna co to znaczy.
Definicja pepsyna. Co to jest enzym soku żołądkowego, konieczny do prawidłowego trawienia białek.

Czy przydatne?

Definicja Pepsyna

Co to znaczy PEPSYNA: enzym soku żołądkowego, konieczny do prawidłowego trawienia białek pokarmowych

Definicja Podtlenek Azotu:
Co to jest N2 O, gaz podtrzymujący spalanie łatwopalnych materiałów, stosowany czasem do niewielkich znieczuleń, znany jako gaz rozweselający pepsyna.
Definicja PH:
Co to jest wskaźnik kwasowości roztworu, co do wartości równy logarytmowi dziesiętnemu  z odwrotności wartości molowego stężenia jonów wodorowych w roztworze. Dla obojętnej wody w temp. 25°C wynosi 7 pepsyna.
Definicja Piroliza:
Co to jest proces rozkładu pod wpływem ciepła pepsyna.
Definicja Punkt Potrójny:
Co to jest zależności temperatury i ciśnienia, określający stan układu jednoskładnikowego, w którym istnieją obok siebie wszystkie trzy fazy: gazowa, ciekła i stała. Dla wody punkt potrójny wynosi p=4,58 mmHg pepsyna.

Czym jest pepsyna znaczenie w Słownik chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: