Słownik pepsyna co to znaczy.
Definicja pepsyna. Co to jest enzym soku żołądkowego, konieczny do prawidłowego trawienia białek.

Czy przydatne?

Definicja Pepsyna

Co to znaczy PEPSYNA: enzym soku żołądkowego, konieczny do prawidłowego trawienia białek pokarmowych

Definicja powietrze:
Co to jest średnia "masa  cząsteczkowa" powietrza wynosi około 29, skład objętościowy: 78 % N2 ; 21 % O2 ; 1% Ar (skład wagowy: 75,5% N2 ; 23,2% O2 ; 1,3% Ar Pepsyna.
Definicja polistyren:
Co to jest polimer otrzymany przez polimeryzację styrenu - fenyloetenu (C6 H5 )-CH=CH2 . Płyty piankowe o nazwie styropian są odmianą polistyrenu Pepsyna.
Definicja polipeptydy:
Co to jest cząsteczki powstałe z powiązań cząsteczek aminokwasów wiązaniami peptydowymi, związki kolejnego stopnia powstawania białek (aminokwasy - peptydy - polipeptydy - białka Pepsyna.
Definicja podstawienie elektrofilowe:
Co to jest chemicznej ( S E ) , kiedy czynnik "atakujący" ma duże powinowactwo do elektronów i w "atakowanej" cząsteczce szuka miejsc z ładunkiem ujemnym (np. nitrowanie, gdzie czynnikiem Pepsyna.

Czym jest pepsyna znaczenie w Słownik chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: