Słownik punkt potrójny co to znaczy.
Definicja punkt potrójny. Co to jest określający stan układu jednoskładnikowego, w którym istnieją.

Czy przydatne?

Definicja Punkt Potrójny

Co to znaczy PUNKT POTRÓJNY: punkt na wykresie zależności temperatury i ciśnienia, określający stan układu jednoskładnikowego, w którym istnieją obok siebie wszystkie trzy fazy: gazowa, ciekła i stała. Dla wody punkt potrójny wynosi p=4,58 mmHg i t=0,01°C

Definicja PH:
Co to jest wskaźnik kwasowości roztworu, co do wartości równy logarytmowi dziesiętnemu  z odwrotności wartości molowego stężenia jonów wodorowych w roztworze. Dla obojętnej wody w temp. 25°C wynosi 7 punkt potrójny.
Definicja Promieniotwórczość Pierwiastków:
Co to jest samorzutny rozpad ciężkiego jądra atomowego, w wyniku którego następuje wypromieniowanie promieni 4 α2+ (jądra helu), β- (elektrony), β+ (pozytony) i jednocześnie, w różnym natężeniu, promieniowanie punkt potrójny.
Definicja Polietylen:
Co to jest polimer otrzymany przez polimeryzację etylenu CH2 =CH2 punkt potrójny.
Definicja Piana:
Co to jest układ dyspersyjny, gaz rozproszony w cieczy punkt potrójny.

Czym jest punkt potrójny znaczenie w Słownik chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: