Słownik ropa naftowa co to znaczy.
Definicja ropa naftowa. Co to jest od prostych, krótkich łańcuchów po aromatyczne związki.

Czy przydatne?

Definicja Ropa Naftowa

Co to znaczy ROPA NAFTOWA: ciekła kopalina, mieszanina węglowodorów wszelkich typów, od prostych, krótkich łańcuchów po aromatyczne związki skondensowanych pierścieni. Podstawowe źródło pozyskiwania benzyn i innych paliw płynnych, asfaltów, substratów do syntezy chemicznej otrzymywanych poprzez destylacje, kraking, reforming i dodatkową obróbkę uszlachetniającą

Definicja Rektyfikacja:
Co to jest rozdzielania mieszaniny cieczy poprzez kolejne procesy destylacji, prowadzone najczęściej w sposób ciągły w kolumnie rektyfikacyjnej, na której zachodzą kolejno wielokrotnie procesy mikrodestylacji ropa naftowa.
Definicja Rafinacja:
Co to jest proces oczyszczania, termin stosowany zazwyczaj w stosunku do procesów otrzymywania produktów wyższej czystości niż powszechnie stosowane ropa naftowa.
Definicja Równowaga Donnana:
Co to jest membranowa: jeśli dwa roztwory elektrolitów rozdzielimy błoną półprzepuszczalną, i jeżeli przynajmniej w jednym z tych roztworów będą jony niezdolne do przechodzenia przez pory błony ropa naftowa.
Definicja Radiochemia:
Co to jest dział chemii, chemii fizycznej zajmujący się właściwościami chemicznymi i fizykochemicznymi substancji promieniotwórczych i innych poddanych działaniu różnego typu promieniowania jądrowego ropa naftowa.

Czym jest ropa naftowa znaczenie w Słownik chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: