Słownik status nascendi co to znaczy.
Definicja status nascendi. Co to jest w chwili powstawania, nietrwały stan atomów lub cząsteczek.

Czy przydatne?

Definicja Status Nascendi

Co to znaczy STATUS NASCENDI: łacińskie określenie chwili powstawania; in statu nascendi - w chwili powstawania, nietrwały stan atomów lub cząsteczek (najczęściej chodzi o jednoatomowe postacie dwuatomowych zazwyczaj gazów) charakteryzujący się szczególnie dużą aktywnością chemiczną

Definicja Strącanie Osadu:
Co to jest na dodaniu do roztworu substancji A innej substancji B (też najczęściej w postaci roztworu), która  reagując z tą pierwszą da nierozpuszczalną, a więc wypadającą z roztworu w postaci osadu status nascendi.
Definicja Szkła:
Co to jest stałe otrzymane przez powolne ochłodzenie stopionej mieszaniny. Zwiększająca się w trakcie chłodzenia lepkość takiej mieszaniny prowadzi do otrzymania ciała stałego o strukturze cieczy (bezładnego status nascendi.
Definicja Siloksany:
Co to jest związki krzemowe zawierające ugrupowanie Si-O-Si status nascendi.
Definicja Siła Elektromotoryczna:
Co to jest patrz SEM status nascendi.

Czym jest status nascendi znaczenie w Słownik chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: