Słownik temperatura topnienia co to znaczy.
Definicja temperatura topnienia. Co to jest stan ciekły, wartość charakterystyczna dla danego.

Czy przydatne?

Definicja Temperatura Topnienia

Co to znaczy TEMPERATURA TOPNIENIA: temperatura, w której krystaliczne ciało stałe przechodzi w stan ciekły, wartość charakterystyczna dla danego związku. Temperatura, w której energia kinetyczna cząsteczek zrównuje się z energią wiązań sieci krystalicznej. W tej samej temperaturze (zwanej wówczas temperaturą krzepnięcia) faza ciekła danego związku przechodzi w postać krystaliczną. Temperatura krzepnięcia (topnienia), podobnie zresztą jak temperatura wrzenia pod danym ciśnieniem, jest na tyle charakterystycznym parametrem, że na jej podstawie można oceniać czystość chemiczną substancji

Definicja Termostat:
Co to jest urządzenie do automatycznej stabilizacji temperatury, najczęściej układ grzałki i chłodnicy temperatura topnienia.
Definicja Twardość:
Co to jest najczęściej stosowana do określania cech minerałów), odporność na działanie dużych sił na małej powierzchni (zarysowanie). Najczęściej określa się twardość w 10 stopniowej skali Mohsa. Twardość 10 temperatura topnienia.
Definicja Twardość Wody:
Co to jest naturalnej wywołana zawartością rozpuszczonych w niej soli (węglany, kwaśne węglany, chlorki, siarczany) i wodorotlenków, głównie wapnia i magnezu. Powoduje odkładanie się niszczącego urządzenia temperatura topnienia.
Definicja Terpeny:
Co to jest węglowodory, cykliczne i łańcuchowe oraz ich pochodne wodorotlenowe, o budowie "modułowej" (C10 H16 )x ;  gdzie x = 1; 1,5 (seskwiterpeny, "półtora" terpeny);   2;   3.....n temperatura topnienia.

Czym jest temperatura topnienia znaczenie w Słownik chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: