Słownik temperatura wrzenia co to znaczy.
Definicja temperatura wrzenia. Co to jest równa ciśnieniu panującemu nad jej powierzchnią. Wówczas.

Czy przydatne?

Definicja Temperatura Wrzenia

Co to znaczy TEMPERATURA WRZENIA: temperatura cieczy, w której prężność pary tej cieczy jest równa ciśnieniu panującemu nad jej powierzchnią. Wówczas ciecz paruje nie tylko powierzchnią, ale całą objętością (wrze). Z powyższego objaśnienia jasno wynika, że obniżenie ciśnienia nad cieczą powoduje obniżenie jej temperatury wrzenia, co wykorzystuje się w procesach oczyszczania cieczy wysokowrzących (o wysokiej temperaturze wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym, czyli cieczy o niskiej lotności) poprzez destylację pod zmniejszonym ciśnieniem

Definicja Terpeny:
Co to jest węglowodory, cykliczne i łańcuchowe oraz ich pochodne wodorotlenowe, o budowie "modułowej" (C10 H16 )x ;  gdzie x = 1; 1,5 (seskwiterpeny, "półtora" terpeny);   2;   3.....n temperatura wrzenia.
Definicja Temperatura Krytyczna:
Co to jest temperatura, powyżej której nie można skroplić danego gazu temperatura wrzenia.
Definicja Tollensa Odczynnik:
Co to jest roztwór uzyskany przez rozpuszczenie azotanu srebra (AgNO3 ) w stężonym wodorotlenku amonowym, odczynnik wykrywający aldehydy (reakcja lustra srebrowego temperatura wrzenia.
Definicja Twardość Wody:
Co to jest naturalnej wywołana zawartością rozpuszczonych w niej soli (węglany, kwaśne węglany, chlorki, siarczany) i wodorotlenków, głównie wapnia i magnezu. Powoduje odkładanie się niszczącego urządzenia temperatura wrzenia.

Czym jest temperatura wrzenia znaczenie w Słownik chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: