Słownik terpeny co to znaczy.
Definicja terpeny. Co to jest pochodne wodorotlenowe, o budowie "modułowej" (C10 H16 )x.

Czy przydatne?

Definicja Terpeny

Co to znaczy TERPENY: nienasycone węglowodory, cykliczne i łańcuchowe oraz ich pochodne wodorotlenowe, o budowie "modułowej" (C10H16)x;  gdzie x = 1; 1,5 (seskwiterpeny, "półtora" terpeny);   2;   3.....n

Definicja Tyndalla Zjawisko:
Co to jest światła na cząstkach koloidalnych, obserwowane jako smuga świetlna w roztworze oglądanym z kierunku prostopadłego do kierunku przebiegu promienia światła. Ten sam roztwór oglądany w świetle terpeny.
Definicja Tollensa Odczynnik:
Co to jest roztwór uzyskany przez rozpuszczenie azotanu srebra (AgNO3 ) w stężonym wodorotlenku amonowym, odczynnik wykrywający aldehydy (reakcja lustra srebrowego terpeny.
Definicja Twardość Wody:
Co to jest naturalnej wywołana zawartością rozpuszczonych w niej soli (węglany, kwaśne węglany, chlorki, siarczany) i wodorotlenków, głównie wapnia i magnezu. Powoduje odkładanie się niszczącego urządzenia terpeny.
Definicja Tryt:
Co to jest β-promieniotwórczy izotop wodoru 3 H (lub T terpeny.

Czym jest terpeny znaczenie w Słownik chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: