Słownik ułamek molowy co to znaczy.
Definicja ułamek molowy. Co to jest stosunek ilości moli opisywanego składnika do sumy ilości moli.

Czy przydatne?

Definicja Ułamek Molowy

Co to znaczy UŁAMEK MOLOWY: sposób wyrażania stężenia, ułamkiem molowym nazywamy stosunek ilości moli opisywanego składnika do sumy ilości moli wszystkich składników tworzących roztwór lub mieszaninę gazową. Suma ułamków molowych wszystkich składników danej mieszaniny czy roztworu wynosi 1

Definicja Uwodornianie:
Co to jest przyłączanie wodoru do miejsc nienasycenia (głównie wiązań typu π) w cząsteczce. Redukcja ułamek molowy.
Definicja Układ:
Co to jest ciał, myślowo wyodrębniony z ich otoczenia. Zazwyczaj granicami układu są powierzchnie będące fizycznymi granicami (np. ścianki naczynia). Układ, który nie wymienia z otoczeniem ani masy ani energii ułamek molowy.
Definicja Ultrafiltracja:
Co to jest ultrasączenie, sączenie przez sączek o mikroskopijnych porach ułamek molowy.
Definicja Układ Okresowy Pierwiastków:
Co to jest chwili powstania (Mendelejew  1869 r.) ewolucje, uszeregowanie pierwiastków według wzrastających liczb atomowych w okresowo powtarzające się zbiory o analogicznych cechach. Pierwiastki ułożone są w ułamek molowy.

Czym jest ułamek molowy znaczenie w Słownik chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: