Słownik waga hydrostatyczna Mohra co to znaczy.
Definicja waga hydrostatyczna Mohra. Co to jest ramieniu wagi ciężarek zanurzamy w cieczy wzorcowej.

Czy przydatne?

Definicja Waga Hydrostatyczna Mohra

Co to znaczy WAGA HYDROSTATYCZNA MOHRA: przyrząd do wyznaczania gęstości cieczy. Zawieszony na ramieniu wagi ciężarek zanurzamy w cieczy wzorcowej o znanej gęstości (np. w wodzie) i pokrętłem regulacyjnym tarujemy wagę (doprowadzamy do równowagi). Następnie ciężarek zanurzamy do cieczy badanej i ponownie doprowadzamy do stanu równowagi zawieszając odpowiednie odważniki. Ponieważ używaliśmy do obu "ważeń" ciężarka o tej samej objętości i masie, z prawa Archimedesa możemy obliczyć gęstość cieczy badanej względem wzorcowej. A ponieważ gęstość cieczy wzorcowej znamy, możemy obliczyć bezwzględną gęstość badanej cieczy

Definicja Wartościowość:
Co to jest w najprostszym ujęciu liczba atomów jednowartościowego pierwiastka, którą jest w stanie przyłączyć w danym związku atom opisywanego pierwiastka waga hydrostatyczna mohra.
Definicja Walina:
Co to jest kwas α-aminowalerianowy; aminokwas występujący w białkach waga hydrostatyczna mohra.
Definicja Wskaźnik:
Co to jest substancja zmieniająca w ściśle określonych warunkach swoje właściwości fizyczne (najczęściej barwę) i służąca do określania np. końca miareczkowania czy przybliżonej wartości pH waga hydrostatyczna mohra.
Definicja Wiązanie Wodorowe:
Co to jest pośrednia forma między wiązaniem atomowym a oddziaływaniem międzycząsteczkowym. Występuje między atomem wodoru (stąd nazwa) podstawionym przy atomie silnie elektroujemnego pierwiastka (tlen, azot waga hydrostatyczna mohra.

Czym jest waga hydrostatyczna Mohra znaczenie w Słownik chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: