Słownik wypieranie co to znaczy.
Definicja wypieranie. Co to jest słabszego" jonem silniejszym. Przykładem może być wypieranie.

Czy przydatne?

Definicja Wypieranie

Co to znaczy WYPIERANIE: reakcja polegająca na zastąpieniu w związku jonu "słabszego" jonem silniejszym. Przykładem może być wypieranie metali szlachetnych z ich soli przez metale aktywniejsze (np. wypieranie wodoru z kwasów przez metale stojące w szeregu napięciowym przed wodorem Fe, Mg itp.) wypieranie chlorowców o większej masie atomowej przez chlorowce o masie atomowej mniejszej, lub wypieranie słabszych kwasów przez silniejsze np. wydzielanie się kwasu cyjanowodorowego z cyjanków pod wpływem kwasu solnego

Definicja Wiązanie Peptydowe:
Co to jest występujące w polimerycznych związkach aminokwasów (peptydach, polipeptydach, białkach), łączące poszczególne aminokwasy w reakcji kondensacji zachodzącej z udziałem grupy karboksylowej jednej wypieranie.
Definicja Węglowy Kwas:
Co to jest bardzo słaby kwas powstający w niewielkich ilościach podczas rozpuszczania CO2 w wodzie, H2 CO3 wypieranie.
Definicja Wysalanie:
Co to jest wytrącanie osadu z roztworu koloidalnego poprzez dodanie roztworu silnego elektrolitu i zniszczenie tym sposobem ochronnej warstwy miceli koloidalnej wypieranie.
Definicja Wybuch:
Co to jest reakcja łańcuchowa, rozwijająca się lawinowo i prowadząca do powstania w bardzo krótkim czasie dużej ilości produktów gazowych i wysokiej temperatury, a tym samym wytworzenia wysokiego ciśnienia wypieranie.

Czym jest wypieranie znaczenie w Słownik chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: