Słownik zawiesina co to znaczy.
Definicja zawiesina. Co to jest cząstek zawieszonych większych od rozmiarów koloidalnych. Słownik.

Czy przydatne?

Definicja Zawiesina

Co to znaczy ZAWIESINA: mieszanina dyspersyjna o niewielkiej trwałości, o wielkości cząstek zawieszonych większych od rozmiarów koloidalnych

Definicja Zmydlanie:
Co to jest hydrolityczny rozkład tłuszczów (ogólniej estrów) katalizowany ługiem zawiesina.
Definicja Zol:
Co to jest układ dwufazowy koloidalny, ciekły lub aerozol czyli zawiesina w gazie (mgła, dym) (więcej zawiesina.
Definicja Zasadowość Kwasu:
Co to jest liczba zawartych w cząsteczce kwasu atomów wodoru (jonów wodorowych), mogących zostać wymienionymi na atomy metalu (HNO3 - jednozasadowy, H2 SO4 - dwuzasadowy, H3 PO4 - trójzasadowy zawiesina.
Definicja Żywice:
Co to jest półciekłe, bezpostaciowe, o różnym składzie i budowie cząsteczek, najczęściej usieciowione polimery zawiesina.

Czym jest zawiesina znaczenie w Słownik chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: