Słownik chemia środowka krzyżówka co to znaczy.
CHEMIA RADIACYJNA co znaczy CHRYZOPRAZ krzyżówka CYJANOŻELAZIANY(II) co to jest Cl słownik Cr czym.

Słownik chemiczny: przykłady na C

 • Co to znaczy Cd Informacje znak ↑ kadmu co znaczy.
 • Co to znaczy Środowiska Chemia Informacje zajmujący się naturalnymi i wytworzonymi poprzez człowieka substancjami w jego otoczeniu obejmujący ich wykrywanie, monitorowanie krzyżówka.
 • Co to znaczy Ce Informacje znak ↑ ceru co to jest.
 • Co to znaczy Chloramina Informacje 1) Związek chem. o wzorze NH2Cl. 2) Chloraminy - ekipa związków org. zawierających grupę funkcyjną -NHCl albo -NCl2 słownik.
 • Co to znaczy Tlenu Cykl Informacje przyrodzie - tlen, niezbędny w procesie oddychania: O2 CO2, jest pobierany z atmosfery poprzez organizmy żywe i odtwarzany poprzez rośliny czym jest.
 • Co to znaczy Chlorowce Informacje ↑ fluorowce co oznacza.
 • Co to znaczy Cząsteczka Informacje najmniejsza część związku chem. zachowująca jego właściwości chem. W uproszczony sposób budowę cząsteczki przedstawiają ↑ wzory chemiczne tłumaczenie.
 • Co to znaczy Chloroeten Informacje przedstawiciel chlorowcopochodnych węglowodorów, o wzorze CH2=CHCl. Bezb. gaz (t.w. -12 do -14°C), otrzymywany w rezultacie eliminacji przykłady.
 • Co to znaczy Benzylu Chlorek Informacje ciecz nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 179°C. Otrzymywany w rezultacie chlorowania toluenu w uwarunkowaniach reakcji definicja.
 • Co to znaczy Chromianka Informacje ↑ chrom encyklopedia.
 • Co to znaczy Cs Informacje znak ↑ cezu jak działa.
 • Co to znaczy Jądrowych Reaktorów Chłodziwo Informacje stosowana do przenoszenia ciepła od rdzenia na zewnątrz. Chłodziwem może być: powietrze, tlenek węgla(IV), hel, woda, ciężka woda, ciekły czy jest.
 • Co to znaczy Co Informacje znak ↑ kobaltu pojęcie.
 • Co to znaczy Nieorganiczna Chemia Informacje chemia pierwiastków i związków chem. z wyłączeniem ↑ związków org wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Chlorofil Informacje występujący w komórkach roślinnych. Rozp. w alkoholu etylowym. Odgrywa istotną rolę w procesie ↑ fotosyntezy. Cząsteczka c. złożona jest ze opis.
 • Co to znaczy Chlorowodór Informacje duszącym zapachu, 1,27 razy cięższy od powietrza, niepalny, t.w. -85°C, t.t. -112°C. Bardzo dobrze rozp. w wodzie (z wydzielaniem ciepła informacje.
 • Co to znaczy Termodynamiczny Cykl Informacje termodynamicznych układu wykorzystywany wymianie energii cieplnej w mechaniczną (a więc ciepła na pracę; w silnikach) albo na odwrót znaczenie.
 • Co to znaczy Celofan Informacje pozyskiwana z ↑ celulozy, podobnie jak sztuczny jedwab (przez ↑ ksantogenian celulozy - wiskozę), zawiera około 12% ↑ gliceryny jako co znaczy.
 • Co to znaczy Cs Informacje użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący, działa jako lakrymator (↑ bojowe środki trujące); t.t. 95°C, żółte kryształy słabo rozp. w wodzie krzyżówka.
 • Co to znaczy Cm Informacje znak ↑ kiuru co to jest.
 • Co to znaczy Cegła Informacje otrzymywany w rezultacie wysuszenia i wypalenia odpowiedniego rodzaju ↑ gliny poprzez co zyskuje twardość i wytrzymałość. Cegłę ogniotrwałą słownik.
 • Co to znaczy Fizyczna Chemia Informacje dział chemii zajmujący się fizycznymi właściwościami układów chem. i opisujący je w języku matematyki czym jest.
 • Co to znaczy Chinolina Informacje heterocykliczny (C9H7N, t.w. 238°C) zbudowany z pierścienia benzenowego skondensowanego z pierścieniem pirydynowym, poprzez co ma co oznacza.
 • Co to znaczy Chemia Informacje przyrodnicza o substancjach i ich przemianach i towarzyszących tym przemianom zmianach właściwości, w szczególności w trakcie reakcji chem tłumaczenie.
 • Co to znaczy Beta Cząstka Informacje β) - ↑ elektron β- albo ↑ pozyton β+ wysyłany poprzez jądro atomowe, które ulega przemianie typu beta przykłady.
 • Co to znaczy Heterojądrowe Cząsteczki Informacje cząsteczki zbudowane z atomów o różnych jądrach, na przykład dwóch różnych izotopów definicja.
 • Co to znaczy Chromofory Informacje zawierające wiązania podwójne, występujące w ↑ barwnikach. Warunkują to, iż związek ma pasma absorpcyjne w dziedzinie światła widzialnego encyklopedia.
 • Co to znaczy Chalkozyn Informacje minerał, Cu2S, zawiera domieszki srebra, surowiec do otrzymywania miedzi jak działa.
 • Co to znaczy Elektrofilowy Czynnik Informacje nieujemny albo cząsteczka z luką elektronową; pełni rolę akceptora elektronów w reakcjach substytucji elektrofilowej (↑ reakcja substytucji czy jest.
 • Co to znaczy Kesonowa Choroba Informacje płucne) pojawiające się u nurków, którzy nurkują swobodnie albo z akwalungiem i zbyt błyskawicznie wynurzają się ze znaczących głębokości pojęcie.
 • Co to znaczy Rozpuszczania Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią rozpuszczania wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Inwertowany Cukier Informacje mieszanina ↑ glukozy i ↑ fruktozy powstała w trakcie hydrolizy ↑ sacharozy; w czasie hydrolizy zachodzi ↑ inwersja skręcalności optycznej opis.
 • Co to znaczy Chalkopiryt Informacje minerał, CuFeS2, kluczowa ruda użytkowana do otrzymywania miedzi informacje.
 • Co to znaczy Chromit Informacje minerał, FeCr2O4, kluczowy minerał chromu. Użytkowany do otrzymywania chromu i produkcji cegły ogniotrwałej znaczenie.
 • Co to znaczy Popromienna Choroba Informacje pojawiających się z powodu napromieniowania organizmu promieniowaniem jonizującym, przy adekwatnie dużej ↑ dawce promieniowania atakuje co znaczy.
 • Co to znaczy Węgla Cykl Informacje przyrodzie - ze źródeł naturalnych (oddychanie organizmów żywych, rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniany krzyżówka.
 • Co to znaczy Henry Cavendish Informacje chemik angielski, w 1766 odkrył wodór (uznał wodór za nowy pierwiastek odkryty w 1661 poprzez Boyle´a jako palne powietrze ), zbadał skład co to jest.
 • Co to znaczy Chlorobenzen Informacje ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 132°C. Związek otrzymuje się poprzez chlorowanie benzenu w uwarunkowaniach słownik.
 • Co to znaczy Iii Cyjanożelaziany Informacje heksacyjanożelaziany(III) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]3-. K3[Fe(CN)6], czerwone rozp. w wodzie ciało stałe, użytkowane czym jest.
 • Co to znaczy Nukleofilowy Czynnik Informacje niekorzystny albo cząsteczka posiadająca wolne pary elektronowe; pełni rolę donora elektronów w ↑ reakcjach substytucji nukleofilowej, na co oznacza.
 • Co to znaczy Aniliny Chlorowodorek Informacje ↑ chlorek aniliniowy tłumaczenie.
 • Co to znaczy Ca Informacje znak ↑ wapnia przykłady.
 • Co to znaczy Celobioza Informacje ↑ glukozy występującej w formie ↑ piranozowej. Wytwór częściowej hydrolizy ↑ celulozy. Tworzy białe igły, rozp. w wodzie, trudno rozp. w definicja.
 • Co to znaczy Główny Ciąg Informacje rozwoju gwiazdy, w trakcie którego w jej wnętrzu zachodzi synteza termojądrowa wodoru w hel. Czas trwania gwiazdy w c.g. zależy od jej masy encyklopedia.
 • Co to znaczy Cynkowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: cynk, kadm, rtęć, ununbi. Wszystkie to metale. Konfiguracja elektronów jak działa.
 • Co to znaczy Chalkantyt Informacje minerał, CuSO4·5H2O, przezroczysty, barwy niebieskiej czy jest.
 • Co to znaczy Cholesterol Informacje należący do ekipy ↑ steroidów; płatki, t.t. 148°C; nierozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym, rozp. w innych rozpuszczalnikach pojęcie.
 • Co to znaczy Ołowiowy Cukier Informacje ↑ octan ołowiu(II wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Elementarne Cząstki Informacje niepodzielne bez wewnętrznej struktury. Na początku poznano elektron, proton i neutron jako tworzące atomy i ich jądra i fotony. W dalszym opis.
 • Co to znaczy Chlorargyryt Informacje minerał, AgCl, bezb informacje.
 • Co to znaczy Sodu Cyjanek Informacje NaCN, t.t. 564°C; bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca znaczenie.
 • Co to znaczy Cyjanowodór Informacje ciecz (t.w. 27°C), o zapachu gorzkich migdałów, silnie trująca (dawka śmiertelna wynosi około 50÷60 mg)! C. tworzy z jonem żelaza(III co znaczy.
 • Co to znaczy Cu Informacje znak ↑ miedzi krzyżówka.
 • Co to znaczy Benzoilu Chlorek Informacje C6H5-COCl, ciecz o t.w. 197°C (↑ chlorki kwasowe co to jest.
 • Co to znaczy Cytozyna Informacje aminopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład ↑ kwasów nukleinowych - a konkretnie części nukleozydowych (↑ nukleozydy słownik.
 • Co to znaczy Ozonowy Cykl Informacje zaniku ↑ ozonu w atmosferze ziemskiej: NO2 + hυ (UV) NO + O, O + O2 O3, O3 + NO NO2 + O2. Warstwa ozonowa chroni powierzchnię Ziemi przed czym jest.
 • Co to znaczy Metylu Chlorek Informacje ↑ chlorometan co oznacza.
 • Co to znaczy Cez Informacje Ceasium), pierwiastek chem., metal, Z = 55, m.at. 132,9054u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1860 r. poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa. Czysty tłumaczenie.
 • Co to znaczy Cyjaniany Informacje ekipa związków chem., sole kwasu cyjanowego (↑ kwas cyjanowy przykłady.
 • Co to znaczy Koordynacyjna Chemia Informacje zajmujący się badaniem ↑ związków kompleksowych, teoriami budowy tych związków i wpływem ich budowy na właściwości fizykochem. Element definicja.
 • Co to znaczy Cynkowanie Informacje elementów z żelaza albo stali warstewką cynku - w celu ochrony przed ↑ korozją. Mechanizm ten wykonuje się elektrolitycznie albo poprzez encyklopedia.
 • Co to znaczy Teoretyczna Chemia Informacje badaniem właściwości układów chem., stosując teoretyczne sposoby fizyki i matematyki; obejmuje ↑ termodynamikę, mechanikę statystyczną i ↑ jak działa.
 • Co to znaczy Anthony Carlisle Informacje 1768-1840) - chemik angielski, zobacz Nicholson William czy jest.
 • Co to znaczy Glinu Chlorek Informacje kryształy hydrolizujące na powietrzu z wydzielaniem HCl. Rozp. w wodzie, eterze dietylowym, chloroformie. Z wody krystalizuje w formie pojęcie.
 • Co to znaczy Cyrkon Informacje Ziconium), pierwiastek chem., metal, Z = 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.H. Klaprotha w 1789 r wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kryształy Ciekłe Informacje związki org. (na przykład bromek cholesterylu C27H45Br, p kwinkwefenyl o wydłużonych cząsteczkach, zawierających układy wiązań, które opis.
 • Co to znaczy Wody Cykl Informacje przyrodzie - cykl zmian stanów skupienia wody i wykorzystywania jej poprzez organizmy roślinne i zwierzęce (a również poprzez człowieka w informacje.
 • Co to znaczy Chalcedon Informacje Użytkowany w mechanice precyzyjnej do wyrobu łożysk, pryzmatów wag; odmiany nieprzezroczyste ładnie zabarwione są kamieniami znaczenie.
 • Co to znaczy Spalania Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią spalania co znaczy.
 • Co to znaczy Ciągliwość Informacje metali na przykład: ↑ miedzi, ↑ złota albo ↑ srebra, przejawiająca się w tym, iż pod wpływem rozciągania nie rozpadają się, a jedynie krzyżówka.
 • Co to znaczy Potasu Cyjanek Informacje KCN, bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca(!), t.t 634,5°C. Użytkowana w syntezach, metalurgii Ag i Au co to jest.
 • Co to znaczy Cyjanokobalamina Informacje ↑ wit. B12 słownik.
 • Co to znaczy Siarki Cykl Informacje przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniane są H2S i siarczki org czym jest.
 • Co to znaczy Ceryt Informacje minerał, M3(Ca,FeII)(H3Si3O13), M = lantanowce o Z = 57÷63, użytkowany do otrzymywania lantanowców co oznacza.
 • Co to znaczy Parowania Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią parowania tłumaczenie.
 • Co to znaczy Gronowy Cukier Informacje ↑ glukoza przykłady.
 • Co to znaczy Homoatomowe Cząsteczki Informacje cząsteczki zbudowane z atomów jednego pierwiastka, na przykład F2; termin użytkowany raczej w razie cząsteczek dwuatomowych definicja.
 • Co to znaczy Cynk Informacje Zincum), pierwiastek chem., metal, Z = 30, m.at. 65,38u, ekipa ↑ cynkowców. Znany od starożytności w formie rud; czysty metal wytapiano już encyklopedia.
 • Co to znaczy Kwasowe Chlorki Informacje karboksylowych R-COOH, Ar-COOH albo kwasów sulfonowych R-SO3H, Ar-SO3H, gdzie ekipa OH została zastąpiona poprzez chlor: R-COCl, Ar-COCl, R jak działa.
 • Co to znaczy Stanislao Cannizzaro Informacje chemik włoski, współtwórca teorii atomistycznej, wykazał słuszność hipotezy Avogadra, wyznaczył masy atomowe wielu pierwiastków wg Avogadra czy jest.
 • Co to znaczy Crown Informacje ↑ szkło potasowo-wapniowe; typ ↑ szkła optycznego o bardzo dużej przejrzystości i małym współczynniku załamania światła pojęcie.
 • Co to znaczy Sodu Chlorek Informacje bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 801°C. Użytkowany jako środek spożywczy i konserwant żywności, do otrzymywania kwasu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Cykloalkany Informacje nasycone, których cząsteczki w formie pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla, znajdujących się w stanie hybrydyzacji sp3 opis.
 • Co to znaczy Analityczna Chemia Informacje dział chemii zajmujący się reakcjami chemicznymi i zjawiskami fizycznymi używanymi w ↑ analizie chemicznej informacje.
 • Co to znaczy Cementyt Informacje węglik żelaza, Fe3C, związek chem. trwały w wysokich temp.; rozkłada się poniżej 1070°C znaczenie.
 • Co to znaczy Owocowy Cukier Informacje ↑ fruktoza co znaczy.
 • Co to znaczy Alfa Cząstka Informacje α) - ↑ heliony krzyżówka.
 • Co to znaczy Chiralności Centrum Informacje cząsteczce asymetryczne otoczenie, tzn. pozbawione środka symetrii (↑ przedmioty symetrii), płaszczyzny symetrii i osi symetrii o wysokiej co to jest.
 • Co to znaczy Mlekowy Cukier Informacje ↑ laktoza słownik.
 • Co to znaczy Cyjanopan Informacje bezrozpuszczalnikowy użytkowany do łączenia prawie wszystkich materiałów niezależnie od porowatych na przykład papieru i tkanin; mechanizm czym jest.
 • Co to znaczy Chłodnica Informacje laboratoryjnej, służy do skraplania par wrzącej cieczy. Ma kształt prostej albo wyprofilowanej rury (na przykład chłodnica kulkowa co oznacza.
 • Co to znaczy Mason James Crafts Informacje 1839-1917) chemik am., opracował z Ch. Friedelem metodę alkilowania pierścieni aromatycznych tłumaczenie.
 • Co to znaczy Kwantowa Chemia Informacje dział chemii teoretycznej; zajmuje się badaniem układów chem. w oparciu o ↑ mechanikę kwantową przykłady.
 • Co to znaczy Cysteina Informacje aminokwas zawierający siarkę: kwas 2-amino-3-tiopropanowy. Ekipa tiolowa -SH cysteiny łatwo się utlenia, nawet pod wpływem tlenu z definicja.
 • Co to znaczy Powiek Do Cienie Informacje jednorodne mieszaniny substancji org. i nieorg. (talk, tlenek tytanu(IV), kaolin) z dodatkiem barwników, perły kosmetycznej (do cieni encyklopedia.
 • Co to znaczy Ciepło Informacje energii odniesiona do procesu jej przekazywania, na przykład w trakcie przemiany fazowej, takiej jak zmiana stanu skupienia w trakcie jak działa.
 • Co to znaczy Chromowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: chrom, molibden, wolfram, seaborg. Wszystkie pierwiastki to metale czy jest.
 • Co to znaczy Cynowanie Informacje pokrywanie elementów metalowych ochronną warstwą cyny, realizowane podobnie jak cynkowanie pojęcie.
 • Co to znaczy Cement Informacje otrzymywany poprzez wypalenie w piecu obrotowym, w temp. do 1400°C, mieszaniny zmielonego kamienia wapiennego i gliny z wodą. C. złożona wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Węgla Czterochlorek Informacje ↑ tetrachlorometan opis.
 • Co to znaczy Chlorowcoalkile Informacje ↑ halogenowęglowodory, halogenki alkilowe informacje.
 • Co to znaczy Cer Informacje Cerium), pierwiastek chem., metal, Z = 58, m.at. 140,115u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty poprzez M. Klaprotha i niezależnie J.J. Berzeliusa znaczenie.
 • Co to znaczy Wapnia Chlorek Informacje CaCl2; bezb., silnie higroskopijna substancja krystaliczna; użytkowana jako środek suszący i do otrzymywania mieszanin chłodzących co znaczy.
 • Co to znaczy Cząstki Informacje których zbudowany jest atom, i nośniki odpowiedzialne za przenoszenie sił (na przykład oddziaływań elektromagnetycznych, ↑ sił jądrowych krzyżówka.
 • Co to znaczy Tworzenia Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpia tworzenia co to jest.
 • Co to znaczy Homojądrowe Cząsteczki Informacje cząsteczki zbudowane z precyzyjnie takich samych atomów (takich samych izotopów słownik.
 • Co to znaczy Optyczna Czynność Informacje skręcania płaszczyzny drgań światła spolaryzowanego poprzez związki optycznie aktywne. Rozmiar kąta skręcania zależy od stężenia substancji czym jest.
 • Co to znaczy Nadkrytyczne Ciecze Informacje równocześnie cechy stanu ciekłego i gazowego, istnieją w obszarze ponad ↑ temp. krytycznej i ponad i poniżej ↑ ciśnienia krytycznego co oznacza.
 • Co to znaczy Reakcji Ciepło Informacje ↑ entalpia reakcji tłumaczenie.
 • Co to znaczy Probiercza Cecha Informacje odcisku, znajdujący się na przedmiotach wykonanych z metali szlachetnych zawierający wiadomości dotyczące: rodzaju metalu szlachetnego przykłady.
 • Co to znaczy Celestyn Informacje minerał, SrSO4, jeden z głównych minerałów strontu. Użytkowany do otrzymywania soli strontu definicja.
 • Co to znaczy V Chlorany Informacje chlorowego(V) HClO3. Suche są mocnymi utleniaczami (reakcja może przebiegać w sposób wybuchowy); na przykład mieszanina chloranu sodowego encyklopedia.
 • Co to znaczy Chinina Informacje alkaloid; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, t.t. 177°C. Pozyskiwana z kory chinowca (drzewa chinowego). W formie soli (kwasu jak działa.
 • Co to znaczy Miarowy Cylinder Informacje menzurką. Naczynie laboratoryjne wykorzystywane do przybliżonego odmierzania objętości cieczy, zazwyczaj w dziedzinie od 10 do 1000 cm3. Ma czy jest.
 • Co to znaczy Rudolf Clausius Informacje niem., zajmował się termodynamiką, wprowadził definicja entropii, był współtwórcą kinetycznej teorii gazów. Uzasadnił odkrytą poprzez B.P pojęcie.
 • Co to znaczy Cynober Informacje minerał, HgS, główna ruda rtęci, użytkowana do otrzymywania rtęci i jako czerwona farba wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Azotu Cykl Informacje przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego) do atmosfery uwalniany jest NH3, który w dalszym ciągu ulega opis.
 • Co to znaczy Topnienia Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią topnienia informacje.
 • Co to znaczy Cefalosporyny Informacje ekipa ↑ antybiotyków zbliżonych budową do ↑ penicylin znaczenie.
 • Co to znaczy Cykloalkeny Informacje cyklicznej, pierścieniowej, mające wiązanie (wiązania) podwójne w pierścieniu, na przykład cyklopenten, cykloheksen, cyklohepten i tym co znaczy.
 • Co to znaczy Cyrkon Informacje zawiera domieszki lantanowców, kluczowy surowiec do otrzymywania pierwiastka cyrkonu; przezroczyste odmiany są kamieniami szlachetnymi (↑ krzyżówka.
 • Co to znaczy Krytyczne Ciśnienie Informacje ↑ diagram fazowy co to jest.
 • Co to znaczy Winylu Chlorek Informacje ↑ chloroeten słownik.
 • Co to znaczy Eugene Michael Chevreul Informacje chemik franc., w latach 1809-1823 jako pierwszy ustalił skład mydeł i tłuszczy. Od niego wywodzą się takie nazwy jak kwas lanolinowy czym jest.
 • Co to znaczy CD-3 i CD-4 Informacje związki chem., użytkowane jako wywoływacze w fotografii barwnej co oznacza.
 • Co to znaczy Chlor Informacje Chlorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 17, m.at. 35,453u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.W. Scheelego. W przyrodzie tłumaczenie.
 • Co to znaczy Cyna Informacje Stannum), pierwiastek chem., metal, Z = 50, m.at. 118,69u, ekipa ↑ węglowców. Znana od starożytności w formie ↑ brązów - stopów z miedzią przykłady.
 • Co to znaczy Cholina Informacje hydroksyetylotrimetyloamoniowy, związek chem.; bezb. substancja krystaliczna rozpływająca się na powietrzu, posiada mocne właściwości definicja.
 • Co to znaczy Amonu Chlorek Informacje kryształy pozyskiwane w reakcji ↑ amoniaku z chlorowodorem NH3 + HCl NH4Cl. Ogrzewany sublimuje i rozkłada się do substratów - amoniaku i encyklopedia.
 • Co to znaczy Cf Informacje znak ↑ kalifornu jak działa.
 • Co to znaczy Celuloid Informacje składające się z ↑ nitrocelulozy - 70÷74%, kamfory (20÷30%) i ↑ barwników i wypełniaczy (1,5÷3%). C. jest tworzywem termoplastycznym czy jest.
 • Co to znaczy Proste Cukry Informacje monosachrydy pojęcie.
 • Co to znaczy Chlorowcowanie Informacje ↑ halogenowanie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Celuloza Informacje jest rzędu 102÷105. Polisacharyd występujący jako składnik błony komórkowej roślin wyższych. Drewno zawiera 45÷50% c., a bawełna około 90 opis.
 • Co to znaczy Cukry Informacje ↑ węglowodany informacje.
 • Co to znaczy Cerusyt Informacje minerał, PbCO3, jeden z ważniejszych minerałów ołowiu znaczenie.
 • Co to znaczy Pierre Curie Informacje franc., prof. uniwersytetu w Paryżu. Badał własności magnetyczne i elektryczne kryształów (w 1880 r. odkrył zdarzenie piezoelektryczności co znaczy.
 • Co to znaczy Heteroatomowe Cząsteczki Informacje zbudowane z atomów przynajmniej dwóch różnych pierwiastków, na przykład HF; termin użytkowany raczej w razie cząsteczek dwuatomowych krzyżówka.
 • Co to znaczy Gwiazdowy Cykl Informacje gwiazd, której przebieg zależy w pierwszej kolejności od masy danej gwiazdy. Kluczowym procesem określającym ewolucję gwiazd jest zmiana co to jest.
 • Co to znaczy Aniliniowy Chlorek Informacje zwyczajowa chlorowodorek aniliny), sól ↑ aniliny i ↑ kwasu chlorowodorowego, o wzorze [C6H5NH3]+Cl-; substancja krystaliczna, t.t. 198°C słownik.
 • Co to znaczy Potasu Chlorek Informacje kryształy rozp. w wodzie i w eterze dietylowym, t.t. 776°C. Użytkowany jako nawóz potasowy. W przyrodzie występuje jako minerał sylwin czym jest.
 • Co to znaczy Koordynacji Centrum Informacje pierwiastka, wykazujący umiejętności elektronoakceptorowe, a więc dysponujący wolnymi orbitalami walencyjnymi, dzięki których może tworzyć co oznacza.
 • Co to znaczy Cyklizacja Informacje związków cyklicznych (pierścieniowych) ze związków acyklicznych (łańcuchowych). W rezultacie prowadzenia cyklizacji otrzymuje się liczne ↑ tłumaczenie.
 • Co to znaczy Calgon Informacje związek chem., (NaPO3)6, heksa(metafosforan(V) sodu); białe ciało stałe użytkowane do zmiękczania wody przykłady.
 • Co to znaczy Organiczna Chemia Informacje chemia związków węgla, z wyłączeniem jego związków nieorg. (tlenków, węglanów i tym podobne; ↑ związki organiczne definicja.
 • Co to znaczy Chromatografia Informacje rozdzielenia składników określonej mieszaniny w rezultacie ich zróżnicowanego podziału pomiędzy fazą ruchomą a nieruchomą. Z racji na encyklopedia.
 • Co to znaczy Potasu V Chloran Informacje substancja krystaliczna, rozp. w wodzie, t.t. 370°C; w trakcie ogrzewania rozkłada się z wydzieleniem tlenu (ponad 500°C powstaje KCl i O2 jak działa.
 • Co to znaczy Elektronowa Chmura Informacje ↑ gaz elektronowy czy jest.
 • Co to znaczy Chryzotyl Informacje minerał, ↑ serpentyn pojęcie.
 • Co to znaczy Czad Informacje ↑ tlenek węgla(II), zobacz także zaczadzenie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy C Informacje znak ↑ węgla opis.
 • Co to znaczy Cytryn Informacje minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy żółtej (pochodzącej od domieszek związków żelaza informacje.
 • Co to znaczy Acetylu Chlorek Informacje CH3-COCl, ciecz o t.w. 51°C (↑ chlorki kwasowe znaczenie.
 • Co to znaczy Fazowej Przemiany Ciepło Informacje pobrana w trakcie zmiany etapy określonej masy substancji w danych uwarunkowaniach zewnętrznych, na przykład: ciepło topnienia, ciepło co znaczy.
 • Co to znaczy Chrom Informacje Chromium), pierwiastek chem., metal, Z = 24, m.at. 51,996u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1798 r.; czysty metal krzyżówka.
 • Co to znaczy Chloroform Informacje CHCl3, bezb., nierozp. w wodzie ciecz o charakterystycznym ↑ zapachu, t.w. 61°C. C. otrzymuje się kierując się wapnem chlorowanym CaCl(OCl co to jest.
 • Co to znaczy Sodu Cyklaminian Informacje ↑ syntetyczna substancja słodząca, 30 razy słodsza od sacharozy, białe ciało stałe dobrze rozp. w wodzie słownik.
 • Co to znaczy Słodowy Cukier Informacje ↑ maltoza czym jest.
 • Co to znaczy Chiralność Informacje przedmiotu z jego odbiciem lustrzanym; nienakładalność przedmiotu na jego odbicie lustrzane. O tym, czy dany element jest chiralny decydują co oznacza.
 • Co to znaczy Chloropikryna Informacje CCl3NO2, żółtawa ciecz, nierozp. w wodzie, trucizna; użytkowana jako środek chwastobójczy i grzybobójczy; dawniej jako ↑ bojowy środek tłumaczenie.
 • Co to znaczy Chlorometan Informacje CH3Cl; bezb. gaz otrzymywany poprzez chlorowanie ↑ metanu pod ciśnieniem, w podwyższonej temp. Rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org.; ma przykłady.
 • Co to znaczy Cr Informacje znak ↑ chromu definicja.
 • Co to znaczy Cl Informacje znak ↑ chloru encyklopedia.
 • Co to znaczy Ii Cyjanożelaziany Informacje heksacyjanożelaziany(II) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]4-. K4[Fe(CN)6]·2H2O, żółte rozp. w wodzie ciało stałe, użytkowane jak działa.
 • Co to znaczy Chryzopraz Informacje minerał, kamień półszlachetny, zielona odmiana ↑ chalcedonu czy jest.
 • Co to znaczy Radiacyjna Chemia Informacje zajmująca się badaniem reakcji wywoływanych poprzez ↑ promieniowanie korpuskularne i ↑ promieniowanie elektromagnetyczne. Jako źródła pojęcie.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja CHEMIA RADIACYJNA co znaczy CHRYZOPRAZ krzyżówka CYJANOŻELAZIANY(II) co to jest Cl słownik Cr czym jest CHLOROMETAN co oznacza CHLOROPIKRYNA tłumaczenie. co to znaczy.

Tłumaczenie Cd co znaczy CHEMIA ŚRODOWISKA krzyżówka Ce co to jest CHLORAMINA co to jest.