cecha probiercza cavendh co to znaczy
Cecha Probiercza, Cd-3 I Cd-4, Cavendish Henry, Cannizzaro Stanislao, Chlorek Sodu, Cynkowce.

Słownik chemiczny: przykłady na C

 • Co to znaczy CELULOID Definicja tworzywo sztuczne składające się z ↑ nitrocelulozy - 70÷74%, kamfory (20÷30%) i ↑ barwników i wypełniaczy (1,5÷3%). C. jest tworzywem
 • Co to znaczy CELULOZA Definicja C6H10O5)n, gdzie n jest rzędu 102÷105. Polisacharyd występujący jako składnik błony komórkowej roślin wyższych. Drewno zawiera 45÷50% c
 • Co to znaczy CEMENT Definicja materiał otrzymywany poprzez wypalenie w piecu obrotowym, w temp. do 1400°C, mieszaniny zmielonego kamienia wapiennego i gliny z wodą. C
 • Co to znaczy CEMENTYT Definicja węglik żelaza, Fe3C, związek chem. trwały w wysokich temp.; rozkłada się poniżej 1070°C
 • Co to znaczy CENTRUM CHIRALNOŚCI Definicja atom mający w cząsteczce asymetryczne otoczenie, tzn. pozbawione środka symetrii (↑ przedmioty symetrii), płaszczyzny symetrii i osi
 • Co to znaczy CENTRUM KOORDYNACJI Definicja atom albo jon pierwiastka, wykazujący umiejętności elektronoakceptorowe, a więc dysponujący wolnymi orbitalami walencyjnymi, dzięki których
 • Co to znaczy CER Definicja znak Ce, (z łaciny Cerium), pierwiastek chem., metal, Z = 58, m.at. 140,115u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty poprzez M. Klaprotha i
 • Co to znaczy CERUSYT Definicja minerał, PbCO3, jeden z ważniejszych minerałów ołowiu
 • Co to znaczy CHALCEDON Definicja minerał, SiO2·nH2O. Użytkowany w mechanice precyzyjnej do wyrobu łożysk, pryzmatów wag; odmiany nieprzezroczyste ładnie zabarwione są
 • Co to znaczy CHEMIA Definicja edukacja przyrodnicza o substancjach i ich przemianach i towarzyszących tym przemianom zmianach właściwości, w szczególności w trakcie
 • Co to znaczy CHEMIA ANALITYCZNA Definicja dział chemii zajmujący się reakcjami chemicznymi i zjawiskami fizycznymi używanymi w ↑ analizie chemicznej
 • Co to znaczy CHEMIA KOORDYNACYJNA Definicja dział chemii zajmujący się badaniem ↑ związków kompleksowych, teoriami budowy tych związków i wpływem ich budowy na właściwości fizykochem
 • Co to znaczy CHEMIA KWANTOWA Definicja dział chemii teoretycznej; zajmuje się badaniem układów chem. w oparciu o ↑ mechanikę kwantową
 • Co to znaczy CHEMIA ŚRODOWISKA Definicja dział chemii zajmujący się naturalnymi i wytworzonymi poprzez człowieka substancjami w jego otoczeniu obejmujący ich wykrywanie
 • Co to znaczy CHEMIA TEORETYCZNA Definicja zajmuje się badaniem właściwości układów chem., stosując teoretyczne sposoby fizyki i matematyki; obejmuje ↑ termodynamikę, mechanikę
 • Co to znaczy CHEVREUL MICHAEL EUGENE Definicja 1786-1889) - chemik franc., w latach 1809-1823 jako pierwszy ustalił skład mydeł i tłuszczy. Od niego wywodzą się takie nazwy jak kwas
 • Co to znaczy CHININA Definicja związek chem., ↑ alkaloid; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, t.t. 177°C. Pozyskiwana z kory chinowca (drzewa chinowego). W formie soli
 • Co to znaczy CHINOLINA Definicja aromatyczny związek heterocykliczny (C9H7N, t.w. 238°C) zbudowany z pierścienia benzenowego skondensowanego z pierścieniem pirydynowym
 • Co to znaczy CHLORAMINA Definicja 1) Związek chem. o wzorze NH2Cl. 2) Chloraminy - ekipa związków org. zawierających grupę funkcyjną -NHCl albo -NCl2
 • Co to znaczy CHLORAN(V) POTASU Definicja KClO3, bezb. substancja krystaliczna, rozp. w wodzie, t.t. 370°C; w trakcie ogrzewania rozkłada się z wydzieleniem tlenu (ponad 500°C
 • Co to znaczy CHLORANY(V) Definicja sole kwasu chlorowego(V) HClO3. Suche są mocnymi utleniaczami (reakcja może przebiegać w sposób wybuchowy); na przykład mieszanina chloranu
 • Co to znaczy CHLOREK GLINU Definicja AlCl3; bezb. kryształy hydrolizujące na powietrzu z wydzielaniem HCl. Rozp. w wodzie, eterze dietylowym, chloroformie. Z wody krystalizuje
 • Co to znaczy CHLOREK POTASU Definicja KCl, bezb. kryształy rozp. w wodzie i w eterze dietylowym, t.t. 776°C. Użytkowany jako nawóz potasowy. W przyrodzie występuje jako minerał
 • Co to znaczy CHLORKI KWASOWE Definicja pochodne ↑ kwasów karboksylowych R-COOH, Ar-COOH albo kwasów sulfonowych R-SO3H, Ar-SO3H, gdzie ekipa OH została zastąpiona poprzez chlor
 • Co to znaczy CHLOROFIL Definicja zielony barwnik występujący w komórkach roślinnych. Rozp. w alkoholu etylowym. Odgrywa istotną rolę w procesie ↑ fotosyntezy. Cząsteczka c
 • Co to znaczy CHLOROFORM Definicja trichlorometan - CHCl3, bezb., nierozp. w wodzie ciecz o charakterystycznym ↑ zapachu, t.w. 61°C. C. otrzymuje się kierując się wapnem
 • Co to znaczy CHLOROWODÓR Definicja HCl, bezb. gaz o duszącym zapachu, 1,27 razy cięższy od powietrza, niepalny, t.w. -85°C, t.t. -112°C. Bardzo dobrze rozp. w wodzie (z
 • Co to znaczy CHŁODNICA Definicja część aparatury laboratoryjnej, służy do skraplania par wrzącej cieczy. Ma kształt prostej albo wyprofilowanej rury (na przykład chłodnica
 • Co to znaczy CHŁODZIWO REAKTORÓW JĄDROWYCH Definicja substancja stosowana do przenoszenia ciepła od rdzenia na zewnątrz. Chłodziwem może być: powietrze, tlenek węgla(IV), hel, woda, ciężka
 • Co to znaczy CIEPŁO Definicja rozmiar o wymiarze energii odniesiona do procesu jej przekazywania, na przykład w trakcie przemiany fazowej, takiej jak zmiana stanu
 • Co to znaczy CHOLESTEROL Definicja związek chem. należący do ekipy ↑ steroidów; płatki, t.t. 148°C; nierozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym, rozp. w innych
 • Co to znaczy CHOROBA KESONOWA Definicja krwotoki (zazwyczaj płucne) pojawiające się u nurków, którzy nurkują swobodnie albo z akwalungiem i zbyt błyskawicznie wynurzają się ze
 • Co to znaczy CHOROBA POPROMIENNA Definicja zespół objawów pojawiających się z powodu napromieniowania organizmu promieniowaniem jonizującym, przy adekwatnie dużej ↑ dawce
 • Co to znaczy CHROMOWCE Definicja ekipa 6 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: chrom, molibden, wolfram, seaborg. Wszystkie pierwiastki to
 • Co to znaczy CIĄGLIWOŚĆ Definicja cecha większości ↑ metali na przykład: ↑ miedzi, ↑ złota albo ↑ srebra, przejawiająca się w tym, iż pod wpływem rozciągania nie rozpadają
 • Co to znaczy CIECZE NADKRYTYCZNE Definicja ciecze mające równocześnie cechy stanu ciekłego i gazowego, istnieją w obszarze ponad ↑ temp. krytycznej i ponad i poniżej ↑ ciśnienia
 • Co to znaczy CIEKŁE KRYSZTAŁY Definicja ciecze zawierające związki org. (na przykład bromek cholesterylu C27H45Br, p kwinkwefenyl o wydłużonych cząsteczkach, zawierających układy
 • Co to znaczy Co Definicja znak ↑ kobaltu
 • Co to znaczy CYJANOKOBALAMINA Definicja ↑ wit. B12
 • Co to znaczy CZĄSTKA ALFA Definicja α) - ↑ heliony
 • Co to znaczy CLAUSIUS RUDOLF Definicja 1822-1888) fizyk niem., zajmował się termodynamiką, wprowadził definicja entropii, był współtwórcą kinetycznej teorii gazów. Uzasadnił
 • Co to znaczy CURIE PIERRE Definicja 1859-1906) fizyk franc., prof. uniwersytetu w Paryżu. Badał własności magnetyczne i elektryczne kryształów (w 1880 r. odkrył zdarzenie
 • Co to znaczy CYJANEK POTASU Definicja KCN, bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca(!), t.t 634,5°C. Użytkowana w syntezach, metalurgii Ag i Au
 • Co to znaczy CYJANOPAN Definicja uniwersalny klej bezrozpuszczalnikowy użytkowany do łączenia prawie wszystkich materiałów niezależnie od porowatych na przykład papieru i
 • Co to znaczy CYJANOŻELAZIANY(III) Definicja heksacyjanożelaziany(III) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]3-. K3[Fe(CN)6], czerwone rozp. w wodzie ciało stałe, użytkowane
 • Co to znaczy CYKL GWIAZDOWY Definicja inna nazwa ewolucji gwiazd, której przebieg zależy w pierwszej kolejności od masy danej gwiazdy. Kluczowym procesem określającym ewolucję
 • Co to znaczy CYKL OZONOWY Definicja cykl tworzenia i zaniku ↑ ozonu w atmosferze ziemskiej: NO2 + hυ (UV) NO + O, O + O2 O3, O3 + NO NO2 + O2. Warstwa ozonowa chroni
 • Co to znaczy CYKL TLENU Definicja obieg tlenu w przyrodzie - tlen, niezbędny w procesie oddychania: O2 CO2, jest pobierany z atmosfery poprzez organizmy żywe i odtwarzany
 • Co to znaczy CYKL WĘGLA Definicja obieg węgla w przyrodzie - ze źródeł naturalnych (oddychanie organizmów żywych, rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do
 • Co to znaczy CYKL WODY Definicja obieg wody w przyrodzie - cykl zmian stanów skupienia wody i wykorzystywania jej poprzez organizmy roślinne i zwierzęce (a również poprzez
 • Co to znaczy CYKLOALKANY Definicja węglowodory nasycone, których cząsteczki w formie pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla, znajdujących się w stanie
 • Co to znaczy CYNA Definicja znak Sn, (z łaciny Stannum), pierwiastek chem., metal, Z = 50, m.at. 118,69u, ekipa ↑ węglowców. Znana od starożytności w formie ↑ brązów
 • Co to znaczy CYRKON Definicja znak Zr, (z łaciny Ziconium), pierwiastek chem., metal, Z = 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.H
 • Co to znaczy CZĄSTECZKI HETEROJĄDROWE Definicja cząsteczki zbudowane z atomów o różnych jądrach, na przykład dwóch różnych izotopów
 • Co to znaczy CZĄSTKI Definicja przedmioty, z których zbudowany jest atom, i nośniki odpowiedzialne za przenoszenie sił (na przykład oddziaływań elektromagnetycznych, ↑
 • Co to znaczy CZĄSTKI ELEMENTARNE Definicja cząstki niepodzielne bez wewnętrznej struktury. Na początku poznano elektron, proton i neutron jako tworzące atomy i ich jądra i fotony. W
 • Co to znaczy CZYNNOŚĆ OPTYCZNA Definicja umiejętność skręcania płaszczyzny drgań światła spolaryzowanego poprzez związki optycznie aktywne. Rozmiar kąta skręcania zależy od
 • Co to znaczy CHRYZOTYL Definicja minerał, ↑ serpentyn
 • Co to znaczy CIŚNIENIE KRYTYCZNE Definicja ↑ diagram fazowy
 • Co to znaczy Cr Definicja znak ↑ chromu
 • Co to znaczy CUKIER SŁODOWY Definicja ↑ maltoza
 • Co to znaczy CHROMIT Definicja minerał, FeCr2O4, kluczowy minerał chromu. Użytkowany do otrzymywania chromu i produkcji cegły ogniotrwałej
 • Co to znaczy CHMURA ELEKTRONOWA Definicja ↑ gaz elektronowy
 • Co to znaczy Cu Definicja znak ↑ miedzi
 • Co to znaczy CUKIER GRONOWY Definicja ↑ glukoza
 • Co to znaczy CUKIER INWERTOWANY Definicja równomolowa mieszanina ↑ glukozy i ↑ fruktozy powstała w trakcie hydrolizy ↑ sacharozy; w czasie hydrolizy zachodzi ↑ inwersja skręcalności
 • Co to znaczy CUKIER MLEKOWY Definicja ↑ laktoza
 • Co to znaczy CUKIER OŁOWIOWY Definicja ↑ octan ołowiu(II
 • Co to znaczy CUKRY Definicja ↑ węglowodany
 • Co to znaczy CEFALOSPORYNY Definicja ekipa ↑ antybiotyków zbliżonych budową do ↑ penicylin
 • Co to znaczy CUKRY PROSTE Definicja monosachrydy
 • Co to znaczy CYKLIZACJA Definicja mechanizm tworzenia związków cyklicznych (pierścieniowych) ze związków acyklicznych (łańcuchowych). W rezultacie prowadzenia cyklizacji
 • Co to znaczy CYKLOALKENY Definicja związki o budowie cyklicznej, pierścieniowej, mające wiązanie (wiązania) podwójne w pierścieniu, na przykład cyklopenten, cykloheksen
 • Co to znaczy CRAFTS JAMES MASON Definicja 1839-1917) chemik am., opracował z Ch. Friedelem metodę alkilowania pierścieni aromatycznych
 • Co to znaczy CALGON Definicja związek chem., (NaPO3)6, heksa(metafosforan(V) sodu); białe ciało stałe użytkowane do zmiękczania wody
 • Co to znaczy CHLOREK ANILINIOWY Definicja niezalecana nazwa zwyczajowa chlorowodorek aniliny), sól ↑ aniliny i ↑ kwasu chlorowodorowego, o wzorze [C6H5NH3]+Cl-; substancja
 • Co to znaczy CYKL AZOTU Definicja obieg azotu w przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego) do atmosfery uwalniany jest NH3, który w dalszym ciągu
 • Co to znaczy CYTOZYNA Definicja 2-hydroksy-4-aminopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład ↑ kwasów nukleinowych - a konkretnie części nukleozydowych
 • Co to znaczy CZYNNIK ELEKTROFILOWY Definicja elektrofil - jon nieujemny albo cząsteczka z luką elektronową; pełni rolę akceptora elektronów w reakcjach substytucji elektrofilowej (↑
 • Co to znaczy CYJANOWODÓR Definicja H-C≡N; bezb., lotna ciecz (t.w. 27°C), o zapachu gorzkich migdałów, silnie trująca (dawka śmiertelna wynosi około 50÷60 mg)! C. tworzy z
 • Co to znaczy C Definicja znak ↑ węgla
 • Co to znaczy CHLOR Definicja znak Cl, (z łaciny Chlorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 17, m.at. 35,453u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.W
 • Co to znaczy CHLOREK WINYLU Definicja ↑ chloroeten
 • Co to znaczy CHLOROWCOALKILE Definicja ↑ halogenowęglowodory, halogenki alkilowe
 • Co to znaczy CIEPŁO REAKCJI Definicja ↑ entalpia reakcji
 • Co to znaczy CUKIER OWOCOWY Definicja ↑ fruktoza
 • Co to znaczy CHEMIA FIZYCZNA Definicja dział chemii zajmujący się fizycznymi właściwościami układów chem. i opisujący je w języku matematyki
 • Co to znaczy CHLOREK AMONU Definicja NH4Cl, bezbarwne kryształy pozyskiwane w reakcji ↑ amoniaku z chlorowodorem NH3 + HCl NH4Cl. Ogrzewany sublimuje i rozkłada się do
 • Co to znaczy CERYT Definicja minerał, M3(Ca,FeII)(H3Si3O13), M = lantanowce o Z = 57÷63, użytkowany do otrzymywania lantanowców
 • Co to znaczy Cf Definicja znak ↑ kalifornu
 • Co to znaczy CHLOREK WAPNIA Definicja CaCl2; bezb., silnie higroskopijna substancja krystaliczna; użytkowana jako środek suszący i do otrzymywania mieszanin chłodzących
 • Co to znaczy CHLOROETEN Definicja chlorek winylu - przedstawiciel chlorowcopochodnych węglowodorów, o wzorze CH2=CHCl. Bezb. gaz (t.w. -12 do -14°C), otrzymywany w
 • Co to znaczy CELOFAN Definicja przezroczysta folia pozyskiwana z ↑ celulozy, podobnie jak sztuczny jedwab (przez ↑ ksantogenian celulozy - wiskozę), zawiera około 12% ↑
 • Co to znaczy CHROMOFORY Definicja ekipy atomów zawierające wiązania podwójne, występujące w ↑ barwnikach. Warunkują to, iż związek ma pasma absorpcyjne w dziedzinie światła
 • Co to znaczy CIĄG GŁÓWNY Definicja startowy faza w rozwoju gwiazdy, w trakcie którego w jej wnętrzu zachodzi synteza termojądrowa wodoru w hel. Czas trwania gwiazdy w c.g
 • Co to znaczy CARLISLE ANTHONY Definicja 1768-1840) - chemik angielski, zobacz Nicholson William
 • Co to znaczy Cd Definicja znak ↑ kadmu
 • Co to znaczy CHALKANTYT Definicja minerał, CuSO4·5H2O, przezroczysty, barwy niebieskiej
 • Co to znaczy CHALKOPIRYT Definicja minerał, CuFeS2, kluczowa ruda użytkowana do otrzymywania miedzi
 • Co to znaczy CHALKOZYN Definicja minerał, Cu2S, zawiera domieszki srebra, surowiec do otrzymywania miedzi
 • Co to znaczy CHLOREK ACETYLU Definicja CH3-COCl, ciecz o t.w. 51°C (↑ chlorki kwasowe
 • Co to znaczy CHLOREK BENZOILU Definicja C6H5-COCl, ciecz o t.w. 197°C (↑ chlorki kwasowe
 • Co to znaczy CHLOREK BENZYLU Definicja C6H5-CH2-Cl, bezb. ciecz nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 179°C. Otrzymywany w rezultacie chlorowania toluenu w
 • Co to znaczy CYKL SIARKI Definicja obieg siarki w przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniane są H2S i
 • Co to znaczy CIENIE DO POWIEK Definicja towary kosmetyczne; jednorodne mieszaniny substancji org. i nieorg. (talk, tlenek tytanu(IV), kaolin) z dodatkiem barwników, perły
 • Co to znaczy CHROMATOGRAFIA Definicja fizykochem. sposób rozdzielenia składników określonej mieszaniny w rezultacie ich zróżnicowanego podziału pomiędzy fazą ruchomą a
 • Co to znaczy CHROMIANKA Definicja ↑ chrom
 • Co to znaczy CHIRALNOŚĆ Definicja nieidentyczność przedmiotu z jego odbiciem lustrzanym; nienakładalność przedmiotu na jego odbicie lustrzane. O tym, czy dany element jest
 • Co to znaczy CHLOROMETAN Definicja chlorek metylu - CH3Cl; bezb. gaz otrzymywany poprzez chlorowanie ↑ metanu pod ciśnieniem, w podwyższonej temp. Rozp. w wodzie i
 • Co to znaczy CHLOROPIKRYNA Definicja trichloronitrometan - CCl3NO2, żółtawa ciecz, nierozp. w wodzie, trucizna; użytkowana jako środek chwastobójczy i grzybobójczy; dawniej
 • Co to znaczy CHLOROWCOWANIE Definicja ↑ halogenowanie
 • Co to znaczy CHLOROWODOREK ANILINY Definicja ↑ chlorek aniliniowy
 • Co to znaczy CHOLINA Definicja wodorotlenek 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy, związek chem.; bezb. substancja krystaliczna rozpływająca się na powietrzu, posiada mocne
 • Co to znaczy CYLINDER MIAROWY Definicja zwany także menzurką. Naczynie laboratoryjne wykorzystywane do przybliżonego odmierzania objętości cieczy, zazwyczaj w dziedzinie od 10 do
 • Co to znaczy CZĄSTKA BETA Definicja β) - ↑ elektron β- albo ↑ pozyton β+ wysyłany poprzez jądro atomowe, które ulega przemianie typu beta
 • Co to znaczy CZTEROCHLOREK WĘGLA Definicja ↑ tetrachlorometan
 • Co to znaczy CZYNNIK NUKLEOFILOWY Definicja nukleofil - jon niekorzystny albo cząsteczka posiadająca wolne pary elektronowe; pełni rolę donora elektronów w ↑ reakcjach substytucji
 • Co to znaczy CHLOROWCE Definicja ↑ fluorowce
 • Co to znaczy CZAD Definicja ↑ tlenek węgla(II), zobacz także zaczadzenie
 • Co to znaczy CEZ Definicja znak Cs, (z łaciny Ceasium), pierwiastek chem., metal, Z = 55, m.at. 132,9054u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1860 r. poprzez R. Bunsena i G
 • Co to znaczy CHLORARGYRYT Definicja minerał, AgCl, bezb
 • Co to znaczy CHLOREK METYLU Definicja ↑ chlorometan
 • Co to znaczy CHROM Definicja znak Cr, (z łaciny Chromium), pierwiastek chem., metal, Z = 24, m.at. 51,996u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1798 r
 • Co to znaczy CYJANIANY Definicja ekipa związków chem., sole kwasu cyjanowego (↑ kwas cyjanowy
 • Co to znaczy CYKLAMINIAN SODU Definicja ↑ syntetyczna substancja słodząca, 30 razy słodsza od sacharozy, białe ciało stałe dobrze rozp. w wodzie
 • Co to znaczy CYNK Definicja znak Zn, (z łaciny Zincum), pierwiastek chem., metal, Z = 30, m.at. 65,38u, ekipa ↑ cynkowców. Znany od starożytności w formie rud; czysty
 • Co to znaczy CYNKOWANIE Definicja pokrywanie elementów z żelaza albo stali warstewką cynku - w celu ochrony przed ↑ korozją. Mechanizm ten wykonuje się elektrolitycznie albo
 • Co to znaczy Ca Definicja znak ↑ wapnia
 • Co to znaczy CYRKON Definicja minerał, Zr[SiO4], zawiera domieszki lantanowców, kluczowy surowiec do otrzymywania pierwiastka cyrkonu; przezroczyste odmiany są
 • Co to znaczy CZĄSTECZKI HOMOATOMOWE Definicja cząsteczki zbudowane z atomów jednego pierwiastka, na przykład F2; termin użytkowany raczej w razie cząsteczek dwuatomowych
 • Co to znaczy Ce Definicja znak ↑ ceru
 • Co to znaczy CHEMIA NIEORGANICZNA Definicja chemia pierwiastków i związków chem. z wyłączeniem ↑ związków org
 • Co to znaczy CEGŁA Definicja materiał budowlany otrzymywany w rezultacie wysuszenia i wypalenia odpowiedniego rodzaju ↑ gliny poprzez co zyskuje twardość i wytrzymałość
 • Co to znaczy CELESTYN Definicja minerał, SrSO4, jeden z głównych minerałów strontu. Użytkowany do otrzymywania soli strontu
 • Co to znaczy CELOBIOZA Definicja ↑ dwucukier, dimer ↑ glukozy występującej w formie ↑ piranozowej. Wytwór częściowej hydrolizy ↑ celulozy. Tworzy białe igły, rozp. w wodzie
 • Co to znaczy CHEMIA RADIACYJNA Definicja tematyka chemii zajmująca się badaniem reakcji wywoływanych poprzez ↑ promieniowanie korpuskularne i ↑ promieniowanie elektromagnetyczne
 • Co to znaczy CZĄSTECZKI HETEROATOMOWE Definicja cząsteczki zbudowane z atomów przynajmniej dwóch różnych pierwiastków, na przykład HF; termin użytkowany raczej w razie cząsteczek
 • Co to znaczy CHRYZOPRAZ Definicja minerał, kamień półszlachetny, zielona odmiana ↑ chalcedonu
 • Co to znaczy CIEPŁO PAROWANIA Definicja definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią parowania
 • Co to znaczy CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ Definicja energia oddana albo pobrana w trakcie zmiany etapy określonej masy substancji w danych uwarunkowaniach zewnętrznych, na przykład: ciepło
 • Co to znaczy CIEPŁO SPALANIA Definicja definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią spalania
 • Co to znaczy CIEPŁO TOPNIENIA Definicja definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią topnienia
 • Co to znaczy CIEPŁO TWORZENIA Definicja definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpia tworzenia
 • Co to znaczy CS Definicja związek chem., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący, działa jako lakrymator (↑ bojowe środki trujące); t.t. 95°C, żółte kryształy słabo
 • Co to znaczy CYJANEK SODU Definicja NaCN, t.t. 564°C; bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca
 • Co to znaczy CIEPŁO ROZPUSZCZANIA Definicja definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią rozpuszczania
 • Co to znaczy Cl Definicja znak ↑ chloru
 • Co to znaczy Cm Definicja znak ↑ kiuru
 • Co to znaczy CROWN Definicja ↑ szkło potasowo-wapniowe; typ ↑ szkła optycznego o bardzo dużej przejrzystości i małym współczynniku załamania światła
 • Co to znaczy Cs Definicja znak ↑ cezu
 • Co to znaczy CYJANOŻELAZIANY(II) Definicja heksacyjanożelaziany(II) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]4-. K4[Fe(CN)6]·2H2O, żółte rozp. w wodzie ciało stałe, użytkowane
 • Co to znaczy CYKL TERMODYNAMICZNY Definicja ciąg przemian termodynamicznych układu wykorzystywany wymianie energii cieplnej w mechaniczną (a więc ciepła na pracę; w silnikach) albo na
 • Co to znaczy CYNOBER Definicja minerał, HgS, główna ruda rtęci, użytkowana do otrzymywania rtęci i jako czerwona farba
 • Co to znaczy CYNOWANIE Definicja pokrywanie elementów metalowych ochronną warstwą cyny, realizowane podobnie jak cynkowanie
 • Co to znaczy CYSTEINA Definicja najprostszy ↑ aminokwas zawierający siarkę: kwas 2-amino-3-tiopropanowy. Ekipa tiolowa -SH cysteiny łatwo się utlenia, nawet pod wpływem
 • Co to znaczy CYTRYN Definicja minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy żółtej (pochodzącej od domieszek związków żelaza
 • Co to znaczy CZĄSTECZKA Definicja molekuła) - najmniejsza część związku chem. zachowująca jego właściwości chem. W uproszczony sposób budowę cząsteczki przedstawiają ↑
 • Co to znaczy CZĄSTECZKI HOMOJĄDROWE Definicja cząsteczki zbudowane z precyzyjnie takich samych atomów (takich samych izotopów
 • Co to znaczy CHLOROBENZEN Definicja C6H5-Cl, bezb. ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 132°C. Związek otrzymuje się poprzez chlorowanie benzenu w
 • Co to znaczy CHEMIA ORGANICZNA Definicja chemia związków węgla, z wyłączeniem jego związków nieorg. (tlenków, węglanów i tym podobne; ↑ związki organiczne
 • Co to znaczy CYNKOWCE Definicja ekipa 12 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: cynk, kadm, rtęć, ununbi. Wszystkie to metale. Konfiguracja
 • Co to znaczy CHLOREK SODU Definicja sól kuchenna - NaCl, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 801°C. Użytkowany jako środek spożywczy i konserwant żywności, do otrzymywania
 • Co to znaczy CANNIZZARO STANISLAO Definicja 1826-1910) - chemik włoski, współtwórca teorii atomistycznej, wykazał słuszność hipotezy Avogadra, wyznaczył masy atomowe wielu
 • Co to znaczy CAVENDISH HENRY Definicja 1731-1810) - chemik angielski, w 1766 odkrył wodór (uznał wodór za nowy pierwiastek odkryty w 1661 poprzez Boyle´a jako palne powietrze
 • Co to znaczy CD-3 i CD-4 Definicja związki chem., użytkowane jako wywoływacze w fotografii barwnej
 • Co to znaczy CECHA PROBIERCZA Definicja symbol w formie odcisku, znajdujący się na przedmiotach wykonanych z metali szlachetnych zawierający wiadomości dotyczące: rodzaju metalu

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Cecha Probiercza, Cd-3 I Cd-4, Cavendish Henry, Cannizzaro Stanislao, Chlorek Sodu, Cynkowce, Chemia Organiczna, Chlorobenzen, Cząsteczki Homojądrowe co to znaczy.

Tłumaczenie Cecha Probiercza, Cd-3 I Cd-4, Cavendish Henry, Cannizzaro co to jest.