Słownik wzór empiryczny wypełniacz co to znaczy.
WZBUDZENIE ELEKTRONU co znaczy WĘGIEL krzyżówka WZORY STEREOCHEMICZNE co to jest WODA UTLENIONA.

Słownik chemiczny: przykłady na W

 • Co to znaczy Empiryczny Wzór Informacje ↑ wzór elementarny co znaczy.
 • Co to znaczy Wypełniacz Informacje do tworzyw sztucznych czy gumy, zazwyczaj w celu odpowiedniego zmodyfikowania ich właściwości, takich jak trwałość, wytrzymałość na krzyżówka.
 • Co to znaczy Włókna Informacje więc w. roślinne, twory zbudowane z szeregów bardzo wydłużonych komórek (sklerenchymatycznych) o grubych ściankach. W tkankach roślinnych w co to jest.
 • Co to znaczy Fotograficzne Wywoływacze Informacje z substancji wywołującej, tzn. redukującej naświetlone ziarna substancji światłoczułej (na przykład bromku srebra) do srebra (na przykład ↑ słownik.
 • Co to znaczy WSPÓŁCZYNNIKI STECHIOMETRYCZNE RÓWNANIA CHEMICZ. Informacje przed symbolami albo wzorami substratów i produktów reakcji w równaniu chemicznym, wskazujące w jakich relacjach molowych reagują ze sobą czym jest.
 • Co to znaczy Promieniowania Widmo Informacje promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania co oznacza.
 • Co to znaczy Sodu Węglan Informacje Na2CO3, występuje w przyrodzie w formie minerału sody rodzimej Na2CO3·10H2O; bezb. albo biały, rozp. w wodzie; aktualnie otrzymywany tłumaczenie.
 • Co to znaczy Walencyjne Wysycenie Informacje poprzez atom pierwiastka wszystkich ↑ elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo atom siarki przykłady.
 • Co to znaczy Koordynacyjne Wiązanie Informacje AKCEPTOROWE) - wiązanie chem. opierające na przesunięciu pary elektronowej od atomu donora do atomu akceptora. Na przykład Proton jest definicja.
 • Co to znaczy Zdelokalizowane Wiązanie Informacje obejmujące swym zasięgiem (a więc łączące) więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy nazywa się zlokalizowanym. W.z. jest encyklopedia.
 • Co to znaczy Wanadowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ wanad, ↑ niob, ↑ tantal, ↑ dubn. Wszystkie pierwiastki to metale jak działa.
 • Co to znaczy Kowalencyjne Wiązanie Informacje tworzone poprzez uwspólnione elektrony wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez atomy niemetali i w kryształach czy jest.
 • Co to znaczy Sumaryczny Wzór Informacje tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu siarkowego - H2SO4 pojęcie.
 • Co to znaczy Einsteina Wzór Informacje ↑ równoważność masy i energii wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Woski Informacje substancje stałe podobne do tłuszczów, produkowane poprzez rośliny i zwierzęta jako powłoki ochronne; mieszaniny estrów nasyconych kwasów opis.
 • Co to znaczy Elektronowy Wzór Informacje wzór chem. z zaznaczonymi elektronami walencyjnymi par wolnych i wiążących, symbolizowanymi kropkami informacje.
 • Co to znaczy Chemiczne Właściwości Informacje charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi trwałość znaczenie.
 • Co to znaczy Palone Wapno Informacje tlenku wapnia CaO. Biały proszek, chłonący na powietrzu CO2. W reakcji z wodą (lasowanie, gaszenie) daje Ca(OH)2 (↑ wapno gaszone co znaczy.
 • Co to znaczy WIĄZANIE VAN DER WAALSA Informacje ↑ oddziaływania van der Waalsa krzyżówka.
 • Co to znaczy Standardowe Warunki Informacje ciśnienia i temp.; temp. standardowa T = 298,16K ≈ 298K (25°C) i ciśnienie standardowe p = 1013,25hPa (1 atm) ≈ 1013hPa (w 1984 r. IUPAC co to jest.
 • Co to znaczy Potrójne Wiązanie Informacje złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i dwóch wiązań π (stworzonych dzięki słownik.
 • Co to znaczy Wanad Informacje Vanadium), pierwiastek chem., metal, Z = 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w 1801 r. (Francuska Akademia czym jest.
 • Co to znaczy Witaminy Informacje o różnorodnej budowie, pochodzenia naturalnego albo pozyskiwana syntetycznie. Witaminy są konieczne do prawidłowego funkcjonowania co oznacza.
 • Co to znaczy Królewska Woda Informacje obj. stężonego kwasu solnego HCl i jednej obj. stężonego kwasu azotowego(V) HNO3, ma mocne właściwości utleniające dzięki wydzielającemu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Wybuch Wielki Informacje Big Bang), start czasu, przestrzeni i ↑ materii tworzącej Wszechświat (stąd pytanie, co było przed W.W., który stanowi start czasu, jest przykłady.
 • Co to znaczy Amoniakalna Woda Informacje 10÷25% wodny roztwór amoniaku, użytkowany między innymi do otrzymywania amoniaku i jego związków definicja.
 • Co to znaczy Metaliczne Wiązanie Informacje występujące w kryształach metali (i większości stopów, a nawet nie wszystkich związków chem., tak zwany związków metalicznych), jako encyklopedia.
 • Co to znaczy Węglowodany Informacje albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu widzenia to są jak działa.
 • Co to znaczy Wulkanizacja Informacje ogrzewania kauczuku naturalnego albo syntetycznego z siarką i odpowiednim dodatkiem przyspieszającym (na przykład difenyloguanidyną czy jest.
 • Co to znaczy Zasolona Woda Informacje wprowadzana do środowiska poprzez nie wszystkie zakłady przemysłowe (w szczególności kopalnie), zawierająca ↑ chlorek sodu; skutkuje pojęcie.
 • Co to znaczy Ogólny Wzór Informacje relacje ilościowe pierwiastków w związkach należących do danego ↑ szeregu homologicznego. Na przykład wzór ogólny nasyconych alkoholi wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Półstrukturalny Wzór Informacje ↑ wzór grupowy opis.
 • Co to znaczy Aromatyczne Węglowodory Informacje węglowodory o cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej budowie cząsteczki, których wzory strukturalne przewidują wysoce nienasycony charakter informacje.
 • Co to znaczy Peptydowe Wiązanie Informacje ekipa -CO-NH- powstająca w rezultacie kondensacji grup aminowej i karboksylowej (na przykład aminokwasów znaczenie.
 • Co to znaczy Wietrzenie Informacje powodowany poprzez impulsy mechaniczne (wiatr, zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem. obejmuje mechanizmy co znaczy.
 • Co to znaczy Heteropolarne Wiązanie Informacje ↑ wiązanie jonowe krzyżówka.
 • Co to znaczy E Witamina Informacje związków, pochodnych fenolu - tokoferoli; żółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach; wrażliwe na działanie utleniaczy co to jest.
 • Co to znaczy Metali Wodorotlenki Informacje ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba słownik.
 • Co to znaczy Mineralne Wody Informacje występujące w przyrodzie, pozyskiwane z różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością rozpuszczonych w nich soli mineralnych. W czym jest.
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Informacje procentach relacja ilości produktu uzyskiwanego w reakcji do wydajności teoretycznej (↑ wydajność teoretyczna reakcji chemicznej). Niekiedy co oznacza.
 • Co to znaczy Aktywności Współczynnik Informacje korygujący, ustala jaka część molarnego stężenia (c) stanowi stężenie czynne (a): W bardzo rozcieńczonych roztworach f jest bliski jedności tłumaczenie.
 • Co to znaczy Sodu Wodorowęglan Informacje ↑ soda oczyszczona przykłady.
 • Co to znaczy Nienasycone Węglowodory Informacje których cząsteczki zawierają wiązania wielokrotne węgiel-węgiel (podwójne albo potrójne lub i jedne, i drugie). Węglowodory nienasycone z definicja.
 • Co to znaczy Chemiczny Wzór Informacje składu i budowy cząsteczki związku chem.; poszczególne typy wzorów różnią się stopniem szczegółowości informacji o wiązaniach atomów ze encyklopedia.
 • Co to znaczy WITAMINA B14, kwas folinowy Informacje pochodna ↑ kwasu foliowego; użytkowana do leczenia anemii jak działa.
 • Co to znaczy WAALS VAN DER JOHANNES DIDERIK Informacje holenderski, badał oddziaływania międzycząsteczkowe (wiązanie van der Waalsa, siły van der Waalsa, promień van der Waalsa), podał równanie czy jest.
 • Co to znaczy Florenty Zygmunt Wróblewski Informacje pol., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z K. Olszewskim) dokonał skroplenia pojęcie.
 • Co to znaczy Siarczane Wody Informacje ↑ wody mineralne wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Gorzkie Wody Informacje ↑ wody mineralne opis.
 • Co to znaczy Wodorowęglany Informacje nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce anion HCO3-. Użytkowane w przemyśle spożywczym (NaHCO3, a informacje.
 • Co to znaczy Π Wiązanie Informacje kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym π, gdzie para elektronów wiążących skupiona jest w dwóch obszarach rozmieszczonych znaczenie.
 • Co to znaczy B5 Witamina Informacje ↑ peptyd; żółtawa, oleista ciecz, rozp. w wodzie, nierozp. w alkoholu etylowym; trwała tylko w roztworach obojętnych. Występuje w drożdżach co znaczy.
 • Co to znaczy Uproszczony Strukturalny Wzór Informacje ↑ wzór grupowy krzyżówka.
 • Co to znaczy Peter Waage Informacje norweski, prof. uniwersytetu w Christianii (aktualnie Oslo, od 1862). Badał kinetykę reakcji chem. Współodkrywca (z C.M. Guldbergiem) ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Gazowana Woda Informacje ↑ woda sodowa słownik.
 • Co to znaczy Burns Robert Woodward Informacje chemik am., prof. Harvard University, badał systemy reakcji org. (reguły Woodwarda i Hoffmanna), autor syntez wielu związków, takich jak: ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Aktywny Węgiel Informacje złożona jest z węgla amorficznego mającego porowatą strukturę. Otrzymywany z drewna, torfu, ↑ węgla kamiennego poprzez zwęglenie. Do co oznacza.
 • Co to znaczy WŁÓKNA CHEMICZNE W MEDYCYNIE Informacje użytkowane gł. w chirurgii do wyrobu nici, dzianin i tkanin. Nici chirurgiczne, wykonane w poliamidów, poliestrów i poli(alkoholu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Piec Wielki Informacje wysokości powyżej 20 m, służy do otrzymywania ↑ surówki poprzez redukcję rud żelaza (↑ hematyt, ↑ magnetyt, ↑ limonit, ↑ syderyt) koksem w przykłady.
 • Co to znaczy Wytrącanie Informacje z roztworu substancji, które w ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to zazwyczaj wodnych roztworów soli, z definicja.
 • Co to znaczy Wapienna Woda Informacje roztwór wodny wodorotlenku (↑ wodorotlenki metali) wapnia (zawiera 1,7g Ca(OH)2 w 1dm3 roztworu). Użytkowana do identyfikowania CO2 encyklopedia.
 • Co to znaczy Twarda Woda Informacje pewne związki chem., na przykład sole wapnia i magnezu, wodorowęglany, siarczany. Dodanie do takiej wody mydła skutkuje powstawanie nierozp jak działa.
 • Co to znaczy Jonowa Wymiana Informacje fizykochem. opierający na zamianie jonów (na przykład kationów metali, anionów reszt kwasowych), zawartych w roztworze, na jony H+aq i OH czy jest.
 • Co to znaczy Wysalanie Informacje wytrącanie związku org. z roztworu wodnego poprzez dodanie do niego roztworu soli metali, na przykład NaCl pojęcie.
 • Co to znaczy WYCHWYT ELEKTRONU, wychwyt K Informacje polegająca na reakcji elektronu (zazwyczaj z powłoki K danego atomu) z protonem i emisji neutrina elektronowego (υe), odpowiednio z wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Szkieletowy Wzór Informacje wzór przedstawiający budowę cząsteczki uwzględniając jedynie szkielet węglowy i ↑ wzory grupowe ↑ grup funkcyjnych, np opis.
 • Co to znaczy Destylowana Woda Informacje poprzez destylację (czasami dwukrotną albo wielokrotną - woda redestylowana; ↑ destylacja), w trakcie której usuwa się z wody informacje.
 • Co to znaczy K Witamina Informacje ekipy związków chem. (wit. K1, w. K2, w. K3); jasnożółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach. Dobowe zapotrzebowanie znaczenie.
 • Co to znaczy Wodorowe Wiązanie Informacje między atomem wodoru związanym z atomem silnie elektroujemnego pierwiastka, na przykład ↑ fluoru, ↑ tlenu, ↑ azotu w jednej cząsteczce, z co znaczy.
 • Co to znaczy Radoczynne Wody Informacje ↑ wody mineralne krzyżówka.
 • Co to znaczy Elektronowe Pary Wolne Informacje ↑ elektrony wolne co to jest.
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Informacje jaką powinno się dostać w reakcji chemicznej, obliczona opierając się na stechiometrycznego równania tej reakcji dla danej ilości słownik.
 • Co to znaczy Balmera Wzór Informacje 1855 r. pozwalający obliczyć długości fal odpowiadającym liniom widmowym w ↑ widmie emisyjnym wodoru: gdzie λ - długość fali; RH - stała czym jest.
 • Co to znaczy Przestrzenny Wzór Informacje wzór przedstawiający rozmieszczenie atomów albo grup atomów cząsteczki związku chem. w przestrzeni, np co oznacza.
 • Co to znaczy WITAMINA C, kwas askorbinowy Informacje L-gulonowego; związek aktywny optycznie; bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu, t.t. 192°C z rozkładem tłumaczenie.
 • Co to znaczy Wurcyt Informacje minerał, ZnS (krystalizuje w układzie heksagonalnym przykłady.
 • Co to znaczy Jonowe Wiązanie Informacje powstałe wskutek przejścia elektronów walencyjnych od jednego z tworzących go atomów do drugiego. Powstałe wówczas jony przyciągają się definicja.
 • Co to znaczy B6 Witamina Informacje adermina - nazwa obejmująca trzy związki; bezb. kryształy, rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. około 160/210°C. Występuje w ziarnach encyklopedia.
 • Co to znaczy B1 Witamina Informacje bezb., igłowe kryształy o gorzkim smaku, rozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym; t.t. 247°C z rozkładem. Występuje w otrębach jak działa.
 • Co to znaczy Wybuch Informacje reakcja chem., która przebiega z sporą szybkością i z wydzielaniem dużej ilości gazów, a tym samym ze wzrostem ciśnienia, co skutkuje czy jest.
 • Co to znaczy Elementarny Wzór Informacje empiryczny, doświadczalny; wzór związku chem., opisujący jedynie ilościowe udziały pierwiastków w cząsteczce, w nielicznych sytuacjach (dla pojęcie.
 • Co to znaczy Węglowodory Informacje węgla z wodorem. Wielka ekipa związków, gazowych, ciekłych i stałych, stanowiących element zainteresowania ↑ chemii org. Przemysłowo wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Wodór Informacje Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H. Cavendisha. W przyrodzie opis.
 • Co to znaczy Wartościowość Informacje wiązań, jakie może stworzyć atom danego pierwiastka z innymi atomami tworząc cząsteczkę; umożliwia pisanie ↑ wzorów chem. W. jest wyrażana informacje.
 • Co to znaczy B2 Witamina Informacje laktoflawina - żółtopomarańczowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. 280÷290°C z rozkładem; wrażliwa na działanie znaczenie.
 • Co to znaczy Morska Woda Informacje powierzchni Ziemi w formie mórz i oceanów, zawiera sporą liczba rozpuszczonych w niej soli mineralnych (szczególnie NaCl co znaczy.
 • Co to znaczy Kopalne Węgle Informacje kopalnych obejmująca: ↑ antracyt, ↑ węgiel kamienny, ↑ węgiel brunatny, ↑ torf. W.k. poddaje się przeróbce obejmującej: spalanie w celu krzyżówka.
 • Co to znaczy Wapń Informacje Calcium), pierwiastek chem., metal, Z = 20, m.at. 40,078u, ekipa ↑ berylowców. ↑ Wapno palone, jako materiał budowlany, znane było w co to jest.
 • Co to znaczy Wielocukry Informacje ↑ polisacharydy słownik.
 • Co to znaczy WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony Informacje przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na czym jest.
 • Co to znaczy Absorpcyjne Widmo Informacje intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w podczerwieni co oznacza.
 • Co to znaczy Asymetryczny Węgiel Informacje cząsteczce związku optycznie czynnego oznaczany zazwyczaj C*, posiada dołączone do niego cztery różne podstawniki, poprzez co cząsteczka tłumaczenie.
 • Co to znaczy Żelaziste Wody Informacje ↑ wody mineralne przykłady.
 • Co to znaczy Kreskowy Wzór Informacje wzór chem. z zaznaczonymi wiązaniami w formie kresek; na przykład dla wody H-O-H definicja.
 • Co to znaczy Gruntowe Wody Informacje występujące w porach i szczelinach skorupy ziemskiej), których górna granica, zwana zwierciadłem w.g., leży w zasięgu oddziaływania encyklopedia.
 • Co to znaczy Wolframit Informacje minerał, (Fe,Mn)WO4, barwy czarnej; ruda wolframu jak działa.
 • Co to znaczy Wytrawianie Informacje oczyszczanie powierzchni stali dzięki kwasu siarkowego przed procesem cynkowania, cynowania, malowania. Por. trawienie czy jest.
 • Co to znaczy Miękka Woda Informacje woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu, dzięki czemu po dodaniu środka powierzchniowo-czynnego łatwo tworzy pianę pojęcie.
 • Co to znaczy Podwójna Wymiana Informacje dwoma złożonymi związkami chem. (przynajmniej binarnymi (↑ związki binarne)), polegająca na wzajemnej zamianie komponentów odpowiednio z wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Woda Informacje oksydan; tlenek wodoru; związek chem. o wzorze H2O, substancja o zasadniczym znaczeniu dla życia, odgrywa wielką rolę w funkcjonowaniu opis.
 • Co to znaczy W Informacje znak ↑ wolframu informacje.
 • Co to znaczy Wiskoza Informacje procesie otrzymywania jedwabiu sztucznego (wiskozowego; ↑ jedwab sztuczny); lepka, pomarańczowa ciecz otrzymana poprzez rozpuszczenie znaczenie.
 • Co to znaczy WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROTLENKOWYCH Informacje ↑ pOH co znaczy.
 • Co to znaczy Witeryt Informacje minerał, BaCO3, jeden z głownych minerałów baru krzyżówka.
 • Co to znaczy Pogazowa Woda Informacje suchej destylacji węgla kopalnego, zawiera gł. ↑ amoniak, sole amonowe i produkty smołowe. Użytkowana do otrzymywania amoniaku i siarczanu co to jest.
 • Co to znaczy Fazowy Wykres Informacje ↑ diagram fazowy słownik.
 • Co to znaczy Friedrich Wöhler Informacje niem., studiował medycynę, doktoryzował się w 1823 r. w Heidelbergu. Z rekomendacji Gmelina studiował do 1824 r. chemię u Berzeliusa w czym jest.
 • Co to znaczy Alkaliczne Wody Informacje ↑ wody mineralne co oznacza.
 • Co to znaczy WODA SODOWA, woda gazowana Informacje opracowany poprzez nasycenie wody (regularnie z dodatkami smakowymi, jak w razie oranżady czy Coca-Coli) ↑ tlenkiem węgla(IV). Mechanizm tłumaczenie.
 • Co to znaczy Krystalizacyjna Woda Informacje występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci przykłady.
 • Co to znaczy Słoneczny Wiatr Informacje korpuskularne rozchodzące się z prędkością 500 km·s-1 i wysyłane w okolicy promieniowania elektromagnetycznego poprzez Słońce; złożona jest definicja.
 • Co to znaczy Wazelina Informacje zawierająca gł. związki o 22 i 23 atomach węgla w cząsteczce. Nierozp. w wodzie, rozp. w benzynie, eterze dietylowym i chloroformie. Biała encyklopedia.
 • Co to znaczy Witalizm Informacje witalistyczną lub teorią vis vitalis (z łaciny - siła życiowa), zarzucona dziś koncepcja naukowo-filozoficzna, która zakładała, iż zjawiska jak działa.
 • Co to znaczy Zeolityczna Woda Informacje woda w lukach sieci krystalicznej, która może być usunięta bez zmiany struktury sieci, na przykład w ↑ zeolitach, montmorylonicie itp czy jest.
 • Co to znaczy B12 Witamina Informacje kobalamina - czerwone, igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem. Występuje w wątrobie. Dobowe pojęcie.
 • Co to znaczy Emisyjne Widmo Informacje intensywności emitowanego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo fluorescencyjne i widmo wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Normalne Warunki Informacje temp. 0°C (273K) i ciśnienie 1013 hPa opis.
 • Co to znaczy Ciężka Woda Informacje związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż w trakcie informacje.
 • Co to znaczy Wanilina Informacje kremowe albo bezb. kryształy, t.t. 82°C, słabo rozp. w wodzie, lepiej w etanolu. Substancja zapachowa owoców wanilii, pozyskiwana znaczenie.
 • Co to znaczy Cieczy Wrzenie Informacje wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki wrzenia i co znaczy.
 • Co to znaczy Wodorki Informacje innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia jonowe wodoru z krzyżówka.
 • Co to znaczy Sodu Wodorotlenek Informacje albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są silnie alkaliczne co to jest.
 • Co to znaczy Walina Informacje metylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w białkach roślinnych i w większości białek zwierzęcych, jest substratem w syntezie kwasu słownik.
 • Co to znaczy Pp Witamina Informacje niacyna) i amid kwasu nikotynowego (nikotynamid); kwas nikotynowy: białe igłowe kryształy, t.t. 236°C, trudno rozp. w wodzie; amid kwasu czym jest.
 • Co to znaczy Wapień Informacje barwy białej, żółtawej albo szarej; zbudowana z ↑ kalcytu; użytkowana do wyrobu wapna, cementu, szkła, a również w hutnictwie co oznacza.
 • Co to znaczy Wapiennik Informacje piec użytkowany do wypalania ↑ wapieni w celu otrzymania ↑ wapna palonego tłumaczenie.
 • Co to znaczy Pojedyncza Wymiana Informacje ↑ zamiana prosta przykłady.
 • Co to znaczy Chemiczne Wiązanie Informacje oddziaływania jąder i elektronów w atomach tworzących cząsteczkę, energetycznie trwały stan powstający w rezultacie oddawania definicja.
 • Co to znaczy Alfred Werner Informacje szwajcarski, zajmował się badaniem budowy ↑ związków kompleksowych i badaniami z zakresu ↑ stereochemii i ↑ izomerii. W 1913 r. Nagroda encyklopedia.
 • Co to znaczy Wolfram Informacje Wolframum), pierwiastek chem., metal, Z = 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1781 r.; metaliczny jak działa.
 • Co to znaczy Podwójne Wiązanie Informacje złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i jednego wiązania π (powstałego w czy jest.
 • Co to znaczy Nernsta Wzór Informacje zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π pojęcie.
 • Co to znaczy WODÓR IN STATU NASCENDI Informacje ↑ wodór atomowy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Węglany Informacje nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką rolę opis.
 • Co to znaczy Koordynacyjne Wysycenie Informacje poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce informacje.
 • Co to znaczy Atomowy Wodór Informacje formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem, fluorowcami, siarką znaczenie.
 • Co to znaczy Brunatny Węgiel Informacje zawierający około 70% węgla pierwiastkowego. Powstał w trzeciorzędzie, zatem stopień uwęglenia pośredni pomiędzy ↑ węglem kamiennym i ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Węglowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ węgiel, ↑ krzem, ↑ german, ↑ cyna, ↑ ołów, ↑ ununkwad. Węgiel jest krzyżówka.
 • Co to znaczy B Witamina Informacje nazwa ekipy witamin: B1, B2, B5, B6, B7 (H), B11, B12, PP co to jest.
 • Co to znaczy Wymrażanie Informacje substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w uwarunkowaniach normalnych oziębia się słownik.
 • Co to znaczy D Witamina Informacje związków (w. D2 (kalcyferol), w. D3, w. D4, w. D5) o podobnym składzie, ciała stałe albo ciecze nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach i czym jest.
 • Co to znaczy Umowny Wzór Informacje wzór przedstawiający budowę cząsteczki albo jej fragmentu dzięki umownych znaków, na przykład: Et-OH etanol, Me-X fluorowcopochodna metanu co oznacza.
 • Co to znaczy Gaszone Wapno Informacje wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 otrzymywanego w procesie działania wodą (lasowanie, gaszenie) na tlenek wapnia (↑ wapno palone): CaO + H2O Ca tłumaczenie.
 • Co to znaczy B11 Witamina Informacje ↑ kwas foliowy przykłady.
 • Co to znaczy Bromowa Woda Informacje 5% roztwór bromu w wodzie (roztwór nasycony - 3,55g Br2/100g w t = 20°C), mający właściwości utleniające i bakteriobójcze: Br2 + H2O ⇆ HBr definicja.
 • Co to znaczy Wiwianit Informacje minerał, Fe3(PO4)2·8H2O, bezb., niebieski albo czarny encyklopedia.
 • Co to znaczy B7 Witamina Informacje ↑ wit. H jak działa.
 • Co to znaczy Chlorowane Wapno Informacje w trakcie działania chlorem na wodorotlenek wapnia, którego gł. składnikiem jest chloran(I) chlorek wapnia CaCl(ClO). Białe ciało stałe, o czy jest.
 • Co to znaczy H Witamina Informacje związek chem., bezb. igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i etanolu, t.t. 233°C. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10-5g. Niedobór skutkuje pojęcie.
 • Co to znaczy Prosta Wymiana Informacje dwoma związkami chem., z których jeden jest złożony (przynajmniej binarny (↑ związki binarne)), polegająca na zamianie jednego składnika w wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Uproszczony Wzór Informacje ↑ wzór grupowy opis.
 • Co to znaczy Glikozydowe N Wiązanie Informacje cząsteczkę tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑ rybozy) i ↑ deoksyrybozy); atomem wiążącym jest informacje.
 • Co to znaczy Winyl Informacje rodnika etenylowego CH2=CH·, otrzymywanego poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ etenu; stosowana dziś jeszcze w nazwach znaczenie.
 • Co to znaczy Waga Informacje pomiaru ciężaru substancji. W zależności od stopnia dokładności ważenia wyróżniamy wagi techniczne (dokładność ważenia do 10 mg) i co znaczy.
 • Co to znaczy Kamienny Węgiel Informacje zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270 mln lat temu krzyżówka.
 • Co to znaczy Zasadowe Kwasowo Wskaźniki Informacje parametry alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów albo zasad, których jony są zabarwione odmiennie niż cząsteczki co to jest.
 • Co to znaczy Ozonowa Warstwa Informacje znajdująca się 25 km nad powierzchnią Ziemi; pochłania kompletnie promieniowanie UV-C (200÷280 nm) i w 90% promieniowanie UV-B (280÷320 nm słownik.
 • Co to znaczy Nasycone Węglowodory Informacje których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację sp3 czym jest.
 • Co to znaczy Spolaryzowane Kowalencyjne Wiązanie Informacje powstające w rezultacie uwspólnienia elektronów atomów różniących się nieznacznie ↑ elektroujemnością; jednak wspólna para elektronowa jest co oznacza.
 • Co to znaczy Chlorowa Woda Informacje chloru w wodzie (t = 20°C; 2,3obj. chloru w 1obj. wody), posiada własności silnie utleniające i bakteriobójcze na skutek tworzącego się tłumaczenie.
 • Co to znaczy Uniwersalne Wskaźniki Informacje ↑ parametry kwasowo-zasadowe przykłady.
 • Co to znaczy Willemit Informacje minerał, Zn2SiO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV definicja.
 • Co to znaczy Kropkowy Wzór Informacje ↑ wzór elektronowy encyklopedia.
 • Co to znaczy Węgliki Informacje metalami, na przykład Al4C3. Węgliki typu jonowego są reaktywne i w reakcji z wodą dają przeważnie ↑ metan (w odróżnieniu do ↑ acetylenków jak działa.
 • Co to znaczy Barytowa Woda Informacje wodny wodorotlenku Ba(OH)2 wykorzystywany w chemii analitycznej do wykrywania dwutlenku węgla (↑ tlenek węgla(IV)) dzięki zachodzącej czy jest.
 • Co to znaczy Adolphe Charles Wurtz Informacje franc., prof. Ecole Medicine i Sorbony, odkrył metodę syntezy węglowodorów alifatycznych (tak zwany ↑ reakcja Wurtza) z chlorowcoalkili pojęcie.
 • Co to znaczy Fizyczne Właściwości Informacje charakteryzujące substancję pod względem wyglądu, stanu skupienia, parametrów mechanicznych i tym podobne Do w.f. należą między innymi wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Wodorosole Informacje wieloprotonowych kwasów (ulegającym wielostopniowej dysocjacji), gdzie niektóre atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu, na przykład opis.
 • Co to znaczy A Witamina Informacje wspólna witaminy A1 (↑ retinol) i witaminy A2, jasnożółta, oleista ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach, alkoholu etylowym informacje.
 • Co to znaczy Chromatogramu Wywoływanie Informacje chromatogramu, użytkowana w chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej w razie, gdy rozdzielane frakcje są niewidoczne albo słabo widoczne znaczenie.
 • Co to znaczy Σ Wiązanie Informacje kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi wiązania, na co znaczy.
 • Co to znaczy Atomowe Wiązanie Informacje ↑ wiązanie kowalencyjne krzyżówka.
 • Co to znaczy Pełny Strukturalny Wzór Informacje wzór chem. przedstawiający położenie wszystkich atomów i wszystkich wiązań w cząsteczce, np co to jest.
 • Co to znaczy Utleniona Woda Informacje ↑ nadtlenek wodoru słownik.
 • Co to znaczy Stereochemiczne Wzory Informacje przestrzenne wzory związków, prezentujące rzeczywistą strukturę związku, na przykład ułożenie podstawników przy ↑ asymetrycznych atomach czym jest.
 • Co to znaczy Węgiel Informacje Carboneum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W przyrodzie występuje w stanie co oznacza.
 • Co to znaczy Elektronu Wzbudzenie Informacje elektronu z niższego stanu energetycznego (na przykład ↑ stanu podstawowego) na wyższy (↑ stany wzbudzone), zachodzące wskutek pochłonięcia tłumaczenie.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja WZBUDZENIE ELEKTRONU co znaczy WĘGIEL krzyżówka WZORY STEREOCHEMICZNE co to jest WODA UTLENIONA słownik WZÓR STRUKTURALNY PEŁNY czym jest WIĄZANIE ATOMOWE co. co to znaczy.

Tłumaczenie WZÓR EMPIRYCZNY co znaczy WYPEŁNIACZ krzyżówka WŁÓKNA co to jest co to jest.