witamina wzór ogólny widmo co to znaczy
Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wapno Gaszone, Woda Ciężka, Witamina B12, Waals Van Der.

Słownik chemiczny: przykłady na W

 • Co to znaczy WZBUDZENIE ELEKTRONU Definicja przeniesienie elektronu z niższego stanu energetycznego (na przykład ↑ stanu podstawowego) na wyższy (↑ stany wzbudzone), zachodzące
 • Co to znaczy WODORKI Definicja związki wodoru z innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia
 • Co to znaczy WODA GAZOWANA Definicja ↑ woda sodowa
 • Co to znaczy WAAGE PETER Definicja 1833-1900) chemik norweski, prof. uniwersytetu w Christianii (aktualnie Oslo, od 1862). Badał kinetykę reakcji chem. Współodkrywca (z C.M
 • Co to znaczy WANADOWCE Definicja ekipa 5 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ wanad, ↑ niob, ↑ tantal, ↑ dubn. Wszystkie pierwiastki to
 • Co to znaczy WANILINA Definicja związek chem., kremowe albo bezb. kryształy, t.t. 82°C, słabo rozp. w wodzie, lepiej w etanolu. Substancja zapachowa owoców wanilii
 • Co to znaczy WAPNO CHLOROWANE Definicja wytwór otrzymywany w trakcie działania chlorem na wodorotlenek wapnia, którego gł. składnikiem jest chloran(I) chlorek wapnia CaCl(ClO
 • Co to znaczy WAPNO PALONE Definicja nazwa techniczna tlenku wapnia CaO. Biały proszek, chłonący na powietrzu CO2. W reakcji z wodą (lasowanie, gaszenie) daje Ca(OH)2 (↑ wapno
 • Co to znaczy WARSTWA OZONOWA Definicja warstwa ozonu znajdująca się 25 km nad powierzchnią Ziemi; pochłania kompletnie promieniowanie UV-C (200÷280 nm) i w 90% promieniowanie UV
 • Co to znaczy WĘGIEL AKTYWNY Definicja węgiel adsorpcyjny, złożona jest z węgla amorficznego mającego porowatą strukturę. Otrzymywany z drewna, torfu, ↑ węgla kamiennego poprzez
 • Co to znaczy WĘGIEL ASYMETRYCZNY Definicja atom węgla w cząsteczce związku optycznie czynnego oznaczany zazwyczaj C*, posiada dołączone do niego cztery różne podstawniki, poprzez co
 • Co to znaczy WĘGIEL BRUNATNY Definicja ↑ węgiel kopalny zawierający około 70% węgla pierwiastkowego. Powstał w trzeciorzędzie, zatem stopień uwęglenia pośredni pomiędzy ↑ węglem
 • Co to znaczy WĘGLAN SODU Definicja związek chem., Na2CO3, występuje w przyrodzie w formie minerału sody rodzimej Na2CO3·10H2O; bezb. albo biały, rozp. w wodzie; aktualnie
 • Co to znaczy WĘGLANY Definicja sole nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką rolę
 • Co to znaczy WĘGLOWODORY Definicja ↑ związki binarne węgla z wodorem. Wielka ekipa związków, gazowych, ciekłych i stałych, stanowiących element zainteresowania ↑ chemii org
 • Co to znaczy WĘGLOWODORY AROMATYCZNE Definicja odmiennie areny; węglowodory o cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej budowie cząsteczki, których wzory strukturalne przewidują wysoce
 • Co to znaczy WIĄZANIE π Definicja wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym π, gdzie para elektronów wiążących skupiona jest w dwóch obszarach rozmieszczonych
 • Co to znaczy WIĄZANIE CHEMICZNE Definicja rezultat wzajemnego oddziaływania jąder i elektronów w atomach tworzących cząsteczkę, energetycznie trwały stan powstający w rezultacie
 • Co to znaczy WIĄZANIE JONOWE Definicja wiązanie chem., powstałe wskutek przejścia elektronów walencyjnych od jednego z tworzących go atomów do drugiego. Powstałe wówczas jony
 • Co to znaczy WIĄZANIE KOORDYNACYJNE Definicja WIĄZANIE DONOROWO-AKCEPTOROWE) - wiązanie chem. opierające na przesunięciu pary elektronowej od atomu donora do atomu akceptora. Na
 • Co to znaczy WIĄZANIE KOWALENCYJNE Definicja wiązanie chem. tworzone poprzez uwspólnione elektrony wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez atomy niemetali i w
 • Co to znaczy WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE Definicja wiązanie chem. powstające w rezultacie uwspólnienia elektronów atomów różniących się nieznacznie ↑ elektroujemnością; jednak wspólna para
 • Co to znaczy WIĄZANIE POTRÓJNE Definicja wiązanie chem. złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i dwóch wiązań π
 • Co to znaczy WIĄZANIE WODOROWE Definicja wiązanie chem. między atomem wodoru związanym z atomem silnie elektroujemnego pierwiastka, na przykład ↑ fluoru, ↑ tlenu, ↑ azotu w jednej
 • Co to znaczy WIELKI PIEC Definicja urządzenie o wysokości powyżej 20 m, służy do otrzymywania ↑ surówki poprzez redukcję rud żelaza (↑ hematyt, ↑ magnetyt, ↑ limonit, ↑
 • Co to znaczy WIELKI WYBUCH Definicja z z angielskiego: Big Bang), start czasu, przestrzeni i ↑ materii tworzącej Wszechświat (stąd pytanie, co było przed W.W., który stanowi
 • Co to znaczy WAPŃ Definicja znak Ca, (z łaciny Calcium), pierwiastek chem., metal, Z = 20, m.at. 40,078u, ekipa ↑ berylowców. ↑ Wapno palone, jako materiał budowlany
 • Co to znaczy WITAMINA B Definicja nazwa ekipy witamin: B1, B2, B5, B6, B7 (H), B11, B12, PP
 • Co to znaczy WĘGIEL Definicja znak C, (z łaciny Carboneum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W przyrodzie
 • Co to znaczy WITALIZM Definicja zwana także teorią witalistyczną lub teorią vis vitalis (z łaciny - siła życiowa), zarzucona dziś koncepcja naukowo-filozoficzna, która
 • Co to znaczy WITAMINA A Definicja akseroftol - nazwa wspólna witaminy A1 (↑ retinol) i witaminy A2, jasnożółta, oleista ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach
 • Co to znaczy WITAMINA B1 Definicja tiamina, aneuryna - bezb., igłowe kryształy o gorzkim smaku, rozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym; t.t. 247°C z rozkładem
 • Co to znaczy WITAMINA B6 Definicja pirydoksyna, adermina - nazwa obejmująca trzy związki; bezb. kryształy, rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. około 160/210°C. Występuje
 • Co to znaczy WITAMINA K Definicja filochinon - nazwa ekipy związków chem. (wit. K1, w. K2, w. K3); jasnożółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach. Dobowe
 • Co to znaczy WITAMINA PP Definicja kwas nikotynowy (niacyna) i amid kwasu nikotynowego (nikotynamid); kwas nikotynowy: białe igłowe kryształy, t.t. 236°C, trudno rozp. w
 • Co to znaczy WITAMINY Definicja ekipa związków chem. o różnorodnej budowie, pochodzenia naturalnego albo pozyskiwana syntetycznie. Witaminy są konieczne do prawidłowego
 • Co to znaczy WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE Definicja cechy charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi
 • Co to znaczy WŁÓKNA Definicja 1) W. naturalne, a więc w. roślinne, twory zbudowane z szeregów bardzo wydłużonych komórek (sklerenchymatycznych) o grubych ściankach. W
 • Co to znaczy WODA AMONIAKALNA Definicja 10÷25% wodny roztwór amoniaku, użytkowany między innymi do otrzymywania amoniaku i jego związków
 • Co to znaczy WODA CHLOROWA Definicja żółty roztwór chloru w wodzie (t = 20°C; 2,3obj. chloru w 1obj. wody), posiada własności silnie utleniające i bakteriobójcze na skutek
 • Co to znaczy WODA KRYSTALIZACYJNA Definicja cząsteczki wody występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone
 • Co to znaczy WODA WAPIENNA Definicja nasycony, klarowny roztwór wodny wodorotlenku (↑ wodorotlenki metali) wapnia (zawiera 1,7g Ca(OH)2 w 1dm3 roztworu). Użytkowana do
 • Co to znaczy WODOROTLENEK SODU Definicja NaOH, (soda żrąca albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są
 • Co to znaczy WODOROTLENKI METALI Definicja związki nieorg. o ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH
 • Co to znaczy WODÓR ATOMOWY Definicja wodór występujący w formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem
 • Co to znaczy WODY GRUNTOWE Definicja wody podziemne (występujące w porach i szczelinach skorupy ziemskiej), których górna granica, zwana zwierciadłem w.g., leży w zasięgu
 • Co to znaczy WODY MINERALNE Definicja wody naturalnie występujące w przyrodzie, pozyskiwane z różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością rozpuszczonych w nich soli
 • Co to znaczy WZÓR EINSTEINA Definicja ↑ równoważność masy i energii
 • Co to znaczy WÖHLER FRIEDRICH Definicja 1800-1882) chemik niem., studiował medycynę, doktoryzował się w 1823 r. w Heidelbergu. Z rekomendacji Gmelina studiował do 1824 r. chemię
 • Co to znaczy WSKAŹNIKI KWASOWO- ZASADOWE Definicja parametry pH, parametry alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów albo zasad, których jony są zabarwione odmiennie
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Definicja wyrażony w procentach relacja ilości produktu uzyskiwanego w reakcji do wydajności teoretycznej (↑ wydajność teoretyczna reakcji chemicznej
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Definicja liczba produktu, jaką powinno się dostać w reakcji chemicznej, obliczona opierając się na stechiometrycznego równania tej reakcji dla danej
 • Co to znaczy WYMIANA JONOWA Definicja mechanizm fizykochem. opierający na zamianie jonów (na przykład kationów metali, anionów reszt kwasowych), zawartych w roztworze, na jony H
 • Co to znaczy WYPEŁNIACZ Definicja substancja dodawana do tworzyw sztucznych czy gumy, zazwyczaj w celu odpowiedniego zmodyfikowania ich właściwości, takich jak trwałość
 • Co to znaczy WYSYCENIE KOORDYNACYJNE Definicja zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w
 • Co to znaczy WYTRĄCANIE Definicja sposób wydzielania z roztworu substancji, które w ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to zazwyczaj wodnych
 • Co to znaczy WZÓR NERNSTA Definicja wzór podający zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared
 • Co to znaczy WODY SIARCZANE Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy WODOROWĘGLAN SODU Definicja ↑ soda oczyszczona
 • Co to znaczy WARTOŚCIOWOŚĆ Definicja ustala liczbę wiązań, jakie może stworzyć atom danego pierwiastka z innymi atomami tworząc cząsteczkę; umożliwia pisanie ↑ wzorów chem. W
 • Co to znaczy WYMRAŻANIE Definicja sposób rozdziału substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w uwarunkowaniach
 • Co to znaczy WODA DESTYLOWANA Definicja woda oczyszczona poprzez destylację (czasami dwukrotną albo wielokrotną - woda redestylowana; ↑ destylacja), w trakcie której usuwa się z
 • Co to znaczy WITAMINA B2 Definicja ryboflawina, laktoflawina - żółtopomarańczowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. 280÷290°C z rozkładem; wrażliwa na
 • Co to znaczy WSPÓŁCZYNNIKI STECHIOMETRYCZNE RÓWNANIA CHEMICZ Definicja liczby umieszczone przed symbolami albo wzorami substratów i produktów reakcji w równaniu chemicznym, wskazujące w jakich relacjach
 • Co to znaczy WĘGLOWODANY Definicja odmiennie cukry albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu
 • Co to znaczy WIDMO ABSORPCYJNE Definicja zależność intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w
 • Co to znaczy WARUNKI NORMALNE Definicja temp. 0°C (273K) i ciśnienie 1013 hPa
 • Co to znaczy WIĄZANIE ZDELOKALIZOWANE Definicja wiązanie σ albo π obejmujące swym zasięgiem (a więc łączące) więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy nazywa się
 • Co to znaczy WODA SODOWA, woda gazowana Definicja napój orzeźwiający opracowany poprzez nasycenie wody (regularnie z dodatkami smakowymi, jak w razie oranżady czy Coca-Coli) ↑ tlenkiem
 • Co to znaczy WOSKI Definicja nierozp. w wodzie substancje stałe podobne do tłuszczów, produkowane poprzez rośliny i zwierzęta jako powłoki ochronne; mieszaniny estrów
 • Co to znaczy WĘGLOWODORY NASYCONE Definicja węglowodory, których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację
 • Co to znaczy WITAMINA C, kwas askorbinowy Definicja lakton kwasu 2-keto-L-gulonowego; związek aktywny optycznie; bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu, t.t
 • Co to znaczy WYSYCENIE WALENCYJNE Definicja zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich ↑ elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo
 • Co to znaczy WARUNKI STANDARDOWE Definicja umowne warunki ciśnienia i temp.; temp. standardowa T = 298,16K ≈ 298K (25°C) i ciśnienie standardowe p = 1013,25hPa (1 atm) ≈ 1013hPa (w
 • Co to znaczy WYBUCH Definicja egzotermiczna reakcja chem., która przebiega z sporą szybkością i z wydzielaniem dużej ilości gazów, a tym samym ze wzrostem ciśnienia, co
 • Co to znaczy WITAMINA D Definicja nazwa ekipy związków (w. D2 (kalcyferol), w. D3, w. D4, w. D5) o podobnym składzie, ciała stałe albo ciecze nierozp. w wodzie, rozp. w
 • Co to znaczy WIDMO PROMIENIOWANIA Definicja rozkład natężeń promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania
 • Co to znaczy WZÓR BALMERA Definicja wzór sformułowany w 1855 r. pozwalający obliczyć długości fal odpowiadającym liniom widmowym w ↑ widmie emisyjnym wodoru: gdzie λ - długość
 • Co to znaczy WOLFRAM Definicja znak W, (z łaciny Wolframum), pierwiastek chem., metal, Z = 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1781 r
 • Co to znaczy WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY Definicja ↑ wzór grupowy
 • Co to znaczy W Definicja znak ↑ wolframu
 • Co to znaczy WANAD Definicja znak V, (z łaciny Vanadium), pierwiastek chem., metal, Z = 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w 1801 r
 • Co to znaczy WIĄZANIE PEPTYDOWE Definicja ekipa -CO-NH- powstająca w rezultacie kondensacji grup aminowej i karboksylowej (na przykład aminokwasów
 • Co to znaczy WIELOCUKRY Definicja ↑ polisacharydy
 • Co to znaczy WITAMINA B7 Definicja ↑ wit. H
 • Co to znaczy WITERYT Definicja minerał, BaCO3, jeden z głownych minerałów baru
 • Co to znaczy WIWIANIT Definicja minerał, Fe3(PO4)2·8H2O, bezb., niebieski albo czarny
 • Co to znaczy WODÓR IN STATU NASCENDI Definicja ↑ wodór atomowy
 • Co to znaczy WAPIENNIK Definicja piec użytkowany do wypalania ↑ wapieni w celu otrzymania ↑ wapna palonego
 • Co to znaczy WAPIEŃ Definicja skała osadowa, barwy białej, żółtawej albo szarej; zbudowana z ↑ kalcytu; użytkowana do wyrobu wapna, cementu, szkła, a również w
 • Co to znaczy WAZELINA Definicja mieszanina alkanów, zawierająca gł. związki o 22 i 23 atomach węgla w cząsteczce. Nierozp. w wodzie, rozp. w benzynie, eterze dietylowym i
 • Co to znaczy WERNER ALFRED Definicja 1866-1919) chemik szwajcarski, zajmował się badaniem budowy ↑ związków kompleksowych i badaniami z zakresu ↑ stereochemii i ↑ izomerii. W
 • Co to znaczy WĘGIEL KAMIENNY Definicja substancja stała, zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270
 • Co to znaczy WITAMINA B11 Definicja ↑ kwas foliowy
 • Co to znaczy WITAMINA B14, kwas folinowy Definicja pochodna ↑ kwasu foliowego; użytkowana do leczenia anemii
 • Co to znaczy WODA Definicja nazwa systematyczna oksydan; tlenek wodoru; związek chem. o wzorze H2O, substancja o zasadniczym znaczeniu dla życia, odgrywa wielką rolę w
 • Co to znaczy WODA MIĘKKA Definicja woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu, dzięki czemu po dodaniu środka powierzchniowo-czynnego łatwo tworzy pianę
 • Co to znaczy WODÓR Definicja znak H, (z łaciny Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H
 • Co to znaczy WODY ALKALICZNE Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy WODY GORZKIE Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy WODY RADOCZYNNE Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy WYKRES FAZOWY Definicja ↑ diagram fazowy
 • Co to znaczy WYMIANA PODWÓJNA Definicja reakcja pomiędzy dwoma złożonymi związkami chem. (przynajmniej binarnymi (↑ związki binarne)), polegająca na wzajemnej zamianie komponentów
 • Co to znaczy WYMIANA POJEDYNCZA Definicja ↑ zamiana prosta
 • Co to znaczy WYMIANA PROSTA Definicja reakcja pomiędzy dwoma związkami chem., z których jeden jest złożony (przynajmniej binarny (↑ związki binarne)), polegająca na zamianie
 • Co to znaczy WYSALANIE Definicja wytrącanie związku org. z roztworu wodnego poprzez dodanie do niego roztworu soli metali, na przykład NaCl
 • Co to znaczy WYTRAWIANIE Definicja oczyszczanie powierzchni stali dzięki kwasu siarkowego przed procesem cynkowania, cynowania, malowania. Por. trawienie
 • Co to znaczy WZORY STEREOCHEMICZNE Definicja płaskie albo ↑ przestrzenne wzory związków, prezentujące rzeczywistą strukturę związku, na przykład ułożenie podstawników przy ↑
 • Co to znaczy WZÓR UMOWNY Definicja wzór przedstawiający budowę cząsteczki albo jej fragmentu dzięki umownych znaków, na przykład: Et-OH etanol, Me-X fluorowcopochodna metanu
 • Co to znaczy WZÓR UPROSZCZONY Definicja ↑ wzór grupowy
 • Co to znaczy WZÓR PRZESTRZENNY Definicja wzór przedstawiający rozmieszczenie atomów albo grup atomów cząsteczki związku chem. w przestrzeni, np
 • Co to znaczy WIĄZANIE HETEROPOLARNE Definicja ↑ wiązanie jonowe
 • Co to znaczy WIĄZANIE VAN DER WAALSA Definicja ↑ oddziaływania van der Waalsa
 • Co to znaczy WILLEMIT Definicja minerał, Zn2SiO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV
 • Co to znaczy WODA UTLENIONA Definicja ↑ nadtlenek wodoru
 • Co to znaczy WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROTLENKOWYCH Definicja ↑ pOH
 • Co to znaczy WZÓR STRUKTURALNY UPROSZCZONY Definicja ↑ wzór grupowy
 • Co to znaczy WZÓR ELEKTRONOWY Definicja wzór chem. z zaznaczonymi elektronami walencyjnymi par wolnych i wiążących, symbolizowanymi kropkami
 • Co to znaczy WZÓR STRUKTURALNY PEŁNY Definicja wzór chem. przedstawiający położenie wszystkich atomów i wszystkich wiązań w cząsteczce, np
 • Co to znaczy WZÓR SUMARYCZNY Definicja wzór chem. podający tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu
 • Co to znaczy WIĄZANIE σ Definicja wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi
 • Co to znaczy WAGA Definicja urządzenie do pomiaru ciężaru substancji. W zależności od stopnia dokładności ważenia wyróżniamy wagi techniczne (dokładność ważenia do 10
 • Co to znaczy WALINA Definicja kwas 2-amino-3-metylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w białkach roślinnych i w większości białek zwierzęcych, jest substratem w
 • Co to znaczy WĘGLE KOPALNE Definicja ekipa ↑ paliw kopalnych obejmująca: ↑ antracyt, ↑ węgiel kamienny, ↑ węgiel brunatny, ↑ torf. W.k. poddaje się przeróbce obejmującej
 • Co to znaczy WĘGLIKI Definicja związki węgla z metalami, na przykład Al4C3. Węgliki typu jonowego są reaktywne i w reakcji z wodą dają przeważnie ↑ metan (w odróżnieniu
 • Co to znaczy WĘGLOWCE Definicja ekipa 14 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ węgiel, ↑ krzem, ↑ german, ↑ cyna, ↑ ołów, ↑ ununkwad
 • Co to znaczy WĘGLOWODORY NIENASYCONE Definicja węglowodory, których cząsteczki zawierają wiązania wielokrotne węgiel-węgiel (podwójne albo potrójne lub i jedne, i drugie). Węglowodory
 • Co to znaczy WIATR SŁONECZNY Definicja promieniowanie korpuskularne rozchodzące się z prędkością 500 km·s-1 i wysyłane w okolicy promieniowania elektromagnetycznego poprzez
 • Co to znaczy WIĄZANIE ATOMOWE Definicja ↑ wiązanie kowalencyjne
 • Co to znaczy WIĄZANIE METALICZNE Definicja wiązanie występujące w kryształach metali (i większości stopów, a nawet nie wszystkich związków chem., tak zwany związków metalicznych
 • Co to znaczy WIĄZANIE N-GLIKOZYDOWE Definicja wiązanie łączące cząsteczkę tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑ rybozy) i ↑ deoksyrybozy
 • Co to znaczy WIETRZENIE Definicja rozpad skał powodowany poprzez impulsy mechaniczne (wiatr, zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem. obejmuje
 • Co to znaczy WINYL Definicja tradycyjna nazwa ↑ rodnika etenylowego CH2=CH·, otrzymywanego poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ etenu; stosowana dziś
 • Co to znaczy WISKOZA Definicja wytwór pośredni w procesie otrzymywania jedwabiu sztucznego (wiskozowego; ↑ jedwab sztuczny); lepka, pomarańczowa ciecz otrzymana poprzez
 • Co to znaczy WITAMINA B5 Definicja kwas pantotenowy - ↑ peptyd; żółtawa, oleista ciecz, rozp. w wodzie, nierozp. w alkoholu etylowym; trwała tylko w roztworach obojętnych
 • Co to znaczy WITAMINA E Definicja nazwa ekipy trzech związków, pochodnych fenolu - tokoferoli; żółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach; wrażliwe na
 • Co to znaczy WODA BARYTOWA Definicja nasycony roztwór wodny wodorotlenku Ba(OH)2 wykorzystywany w chemii analitycznej do wykrywania dwutlenku węgla (↑ tlenek węgla(IV)) dzięki
 • Co to znaczy WODA BROMOWA Definicja czerwonobrunatny, 3,5% roztwór bromu w wodzie (roztwór nasycony - 3,55g Br2/100g w t = 20°C), mający właściwości utleniające i
 • Co to znaczy WODA KRÓLEWSKA Definicja mieszanina trzech obj. stężonego kwasu solnego HCl i jednej obj. stężonego kwasu azotowego(V) HNO3, ma mocne właściwości utleniające dzięki
 • Co to znaczy WZÓR SZKIELETOWY Definicja wzór przedstawiający budowę cząsteczki uwzględniając jedynie szkielet węglowy i ↑ wzory grupowe ↑ grup funkcyjnych, np
 • Co to znaczy WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Definicja cechy charakteryzujące substancję pod względem wyglądu, stanu skupienia, parametrów mechanicznych i tym podobne Do w.f. należą między
 • Co to znaczy WŁÓKNA CHEMICZNE W MEDYCYNIE Definicja włókna chem. użytkowane gł. w chirurgii do wyrobu nici, dzianin i tkanin. Nici chirurgiczne, wykonane w poliamidów, poliestrów i poli
 • Co to znaczy WODA MORSKA Definicja woda pokrywająca 70% powierzchni Ziemi w formie mórz i oceanów, zawiera sporą liczba rozpuszczonych w niej soli mineralnych (szczególnie
 • Co to znaczy WODA POGAZOWA Definicja jeden z produktów ↑ suchej destylacji węgla kopalnego, zawiera gł. ↑ amoniak, sole amonowe i produkty smołowe. Użytkowana do otrzymywania
 • Co to znaczy WODA TWARDA Definicja woda zawierająca pewne związki chem., na przykład sole wapnia i magnezu, wodorowęglany, siarczany. Dodanie do takiej wody mydła skutkuje
 • Co to znaczy WODA ZASOLONA Definicja woda odpadowa, wprowadzana do środowiska poprzez nie wszystkie zakłady przemysłowe (w szczególności kopalnie), zawierająca ↑ chlorek sodu
 • Co to znaczy WODA ZEOLITYCZNA Definicja woda w lukach sieci krystalicznej, która może być usunięta bez zmiany struktury sieci, na przykład w ↑ zeolitach, montmorylonicie itp
 • Co to znaczy WODOROSOLE Definicja sole wieloprotonowych kwasów (ulegającym wielostopniowej dysocjacji), gdzie niektóre atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu, na
 • Co to znaczy WODOROWĘGLANY Definicja sole nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce anion HCO3-. Użytkowane w przemyśle spożywczym (NaHCO3
 • Co to znaczy WURTZ CHARLES ADOLPHE Definicja 1817-1884) chemik franc., prof. Ecole Medicine i Sorbony, odkrył metodę syntezy węglowodorów alifatycznych (tak zwany ↑ reakcja Wurtza) z
 • Co to znaczy WYCHWYT ELEKTRONU, wychwyt K Definicja przemiana jądrowa polegająca na reakcji elektronu (zazwyczaj z powłoki K danego atomu) z protonem i emisji neutrina elektronowego (υe
 • Co to znaczy WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony Definicja wzór przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na
 • Co to znaczy WODY ŻELAZISTE Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy WOLFRAMIT Definicja minerał, (Fe,Mn)WO4, barwy czarnej; ruda wolframu
 • Co to znaczy WOODWARD ROBERT BURNS Definicja 1917-1979) - chemik am., prof. Harvard University, badał systemy reakcji org. (reguły Woodwarda i Hoffmanna), autor syntez wielu związków
 • Co to znaczy WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY Definicja 1845-1888) fizyk pol., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z K. Olszewskim
 • Co to znaczy WRZENIE CIECZY Definicja mechanizm wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki
 • Co to znaczy WSKAŹNIKI UNIWERSALNE Definicja ↑ parametry kwasowo-zasadowe
 • Co to znaczy WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI Definicja f - współczynnik korygujący, ustala jaka część molarnego stężenia (c) stanowi stężenie czynne (a): W bardzo rozcieńczonych roztworach f
 • Co to znaczy WURCYT Definicja minerał, ZnS (krystalizuje w układzie heksagonalnym
 • Co to znaczy WYWOŁYWACZE FOTOGRAFICZNE Definicja mieszaniny złożone z substancji wywołującej, tzn. redukującej naświetlone ziarna substancji światłoczułej (na przykład bromku srebra) do
 • Co to znaczy WYWOŁYWANIE CHROMATOGRAMU Definicja sposób obróbki chromatogramu, użytkowana w chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej w razie, gdy rozdzielane frakcje są niewidoczne albo
 • Co to znaczy WZÓR CHEMICZNY Definicja symboliczny zapis składu i budowy cząsteczki związku chem.; poszczególne typy wzorów różnią się stopniem szczegółowości informacji o
 • Co to znaczy WZÓR EMPIRYCZNY Definicja ↑ wzór elementarny
 • Co to znaczy WZÓR KRESKOWY Definicja wzór chem. z zaznaczonymi wiązaniami w formie kresek; na przykład dla wody H-O-H
 • Co to znaczy WZÓR KROPKOWY Definicja ↑ wzór elektronowy
 • Co to znaczy WOLNE PARY ELEKTRONOWE Definicja ↑ elektrony wolne
 • Co to znaczy WIĄZANIE PODWÓJNE Definicja wiązanie chem. złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i jednego wiązania π
 • Co to znaczy WZÓR ELEMENTARNY Definicja odmiennie empiryczny, doświadczalny; wzór związku chem., opisujący jedynie ilościowe udziały pierwiastków w cząsteczce, w nielicznych
 • Co to znaczy WULKANIZACJA Definicja mechanizm ogrzewania kauczuku naturalnego albo syntetycznego z siarką i odpowiednim dodatkiem przyspieszającym (na przykład
 • Co to znaczy WAALS VAN DER JOHANNES DIDERIK Definicja 1837-1923) fizyk holenderski, badał oddziaływania międzycząsteczkowe (wiązanie van der Waalsa, siły van der Waalsa, promień van der Waalsa
 • Co to znaczy WITAMINA B12 Definicja cyjanokobalamina, kobalamina - czerwone, igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem. Występuje w
 • Co to znaczy WODA CIĘŻKA Definicja D2O albo HDO, związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż
 • Co to znaczy WAPNO GASZONE Definicja nazwa techniczna wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 otrzymywanego w procesie działania wodą (lasowanie, gaszenie) na tlenek wapnia (↑ wapno palone
 • Co to znaczy WIDMO EMISYJNE Definicja zależność intensywności emitowanego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo fluorescencyjne i
 • Co to znaczy WZÓR OGÓLNY Definicja wzór obrazujący relacje ilościowe pierwiastków w związkach należących do danego ↑ szeregu homologicznego. Na przykład wzór ogólny
 • Co to znaczy WITAMINA H Definicja wit. B7, biotyna - związek chem., bezb. igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i etanolu, t.t. 233°C. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10-5g

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wapno Gaszone, Woda Ciężka, Witamina B12, Waals Van Der Johannes Diderik, Wulkanizacja, Wzór Elementarny, Wiązanie co to znaczy.

Tłumaczenie Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wapno Gaszone co to jest.