Słownik abecadło co to znaczy.
Co to jest Abecadło pisownia. Jak się piszę 1. ‘alfabet’; 2. ‘zbiór liter pisma używanego w danym.

Czy przydatne?

Definicja Abecadło

Co oznacza Abecadło: 1. ‘alfabet’; 2. ‘zbiór liter pisma używanego w danym języku ułożony w ogólnie przyjętym porządku’; 3. także ‘nauka czytania i pisania’; 4. wtórnie ‘elementarne wiadomości z jakiegoś zakresu’. Odpowiednikiem słowa jest alfabet – w pol. od najdawniejszych czasów, pochodzący z gr. alphabetos (od dwóch liter gr. alfa i beta) za pośrednictwem łac. alphabetum; należy do grupy tzw. europeizmów (wyrazów najczęściej pochodzenia łac. lub gr., które w językach europ. występują w podobnej albo identycznej postaci) – por. ang. alphabet, niem. Alphabet, ros. ałfawit (średniowieczna wymowa gr. beta jako vita). Od tego analfabeta: ‘człowiek dorosły nieumiejący czytać ani pisać, nieznający alfabetu’, a przenośnie ‘nieuk, ignorant’. Pochodzenie: Wyraz utworzony w pol. na wzór łac. abecedarium (od pierwszych liter alfabetu a, b, c). Pierwotna postać Pierwotnie wyraz występował w postaci obiecado (ok. 1440 r.), obiecadło oraz abiecadło (XVI w.) – te formy fonetyczne poświadczają wczesne przejęcie wyrazu(nawet przed XIII w.; łac. a : pol. o, łac. be : pol. bie); kolejne chronologicznie postaci pokazują różne etapy przyswajania wyrazu w pol. Obecna postać Forma dzisiejsza była propagowana w dobie oświecenia (XVIII w.); podobne formy występowały u Słowian, którzy przyjęli alfabet łac. (Słowianie zachodni i niektórzy południowi) – por. czes. i słowac. abeceda; inaczej u Słowian wschodnich, którzy przejęli alfabet gr. – por. ros. azbuka; w gwarach ludowych zachowała się forma abeceda. Ciekawostki Zygmunt Gloger podaje w swojej "Encyklopedii staropolskiej" (1900-1903), że w XVIII w. powszechną grą towarzyską była gra „w abecadło”. Przypominała ona znaną współcześnie grę w państwa-miasta. Każdy z graczy musiał podawać nazwy na kolejne litery alfabetu, np.: Jestem Adam, jadę z Astrachanu, przywiozłem sobie atłasu. Źródło Kto chce pisać doskonale, Język polski i też prawie. Umiej obiecado moje Któreż tak napisał Tobie. (Jakub Parkoszowic, Traktat o ortografii polskiej, ok. 1440 r.) Kiedy przyszedł k temu słowu w obiecadle. Rozmyślanie przemyskie (Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa), XV w. Porządkiem polskim abiecadła. XVI w. (ta forma pojawia się też u Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego) Mój wniosek jest taki: pójdź, ucz się abecadła w szkole między żaki. Franciszek Zabłocki, Zabobonnik, 1780 r. Pan Jakub uwieńczenie edukacji widzi w tym, co jest dopiero jej abecadłem. (Tadeusz Boy-Żeleński, Marysieńka Sobieska, 1937 r.).

Znaczenie Abecadło w języku polskim. Jak się pisze ABECADŁO pisownia.

Definicja Anielski:
Co to jest 1. ‘aniołów się tyczący, od nich pochodzący’ (np. anielskie pozdrowienie,anielskie nawiedzenie); 2. ‘święty, niebieski, cudny, doskonały, podobny aniołom’ (np. anielska niewinność, anielska słodycz abecadło.
Definicja Ani:
Co to jest nawet nie, wcale nie’ (od XIV-XV w.); 2. w gwarach także w funkcji spójnika porównawczego ‘jak’. Pochodzenie: Ogsłow. (czes. ani, słoweń. dialektyczne áni, białorus. aní) < psłow. *ani (złożenie*a abecadło.
Definicja Abecedlarka:
Co to jest abecedlarka – forma żeńska abecadło.
Definicja Aborcja:
Co to jest ciąży, sztuczne poronienie w wyniku zabiegu lekarskiego’ (od ok. 1990 r.); 2. w informatyce ‘kontrolowane zakończenie czynności przetwarzania danych w systemie komputerowym, spowodowane niemożnością abecadło.

Czym jest Abecadło znaczenie w Pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: