Słownik aborcja co to znaczy.
Co to jest Aborcja pisownia. Jak się piszę 1. ‘przerwanie ciąży, sztuczne poronienie w wyniku.

Czy przydatne?

Definicja Aborcja

Co oznacza Aborcja: 1. ‘przerwanie ciąży, sztuczne poronienie w wyniku zabiegu lekarskiego’ (od ok. 1990 r.); 2. w informatyce ‘kontrolowane zakończenie czynności przetwarzania danych w systemie komputerowym, spowodowane niemożnością lub zbędnością jej kontynuowania’. Na poziomie łac. słowo to występuje w związku etymologicznym z czasownikiem oriri (‘wschodzić, wstawać, rodzić się’), którego pochodnymi formami są orient, orientis (‘wschód’) oraz orientalia (‘wschodni’), zapożyczone do pol.w postaciach:orient – ‘kraje wschodnie, Wschód’; od XVIII w.orientalia – ‘wszelkie rzeczy związane z krajami Wschodu’; od XX w.orientalista – ‘specjalista w zakresie orientalistyki’; od XIX w.orientalistyka – ‘nauka o językach, dziejach i kulturze Wschodu; filologiaorientalna’; od XX w.orientalizm – 1. ‘to, co wschodnie’; 2. ‘element orientalny’; od XIX w.orientał – w antropologii ‘człowiek należący do typu orientalnego’; od XX w.Zapożyczenia za pośrednictwem wyrazów francuskich:orientacja – 1. ‘ustalenie położenia wg stron świata’; 2. ‘trafne rozumienie sytuacji, znajomość czegoś’; 3. ‘skłanianie się ku jakiemuś kierunkowi w polityce’; pochodzi od fr. orientation < łac. oriens, orientis orientować (się) – 1. ‘informować o czymś’; 2. ‘rozpoznawać strony świata’;3. ‘mieć znajomość czegoś’; zapożyczenie z fr. orienter < łac. oriens, orientis. Pochodzenie: Wyraz w pol. nowy, pochodzi od łac. abortio – ‘poronienie’ (ab-; od- ‘oddzielenie, odcięcie’ + ortio = ‘rodzenie się, powstawanie, wschodzenie’)..

Znaczenie Aborcja w języku polskim. Jak się pisze ABORCJA pisownia.

Definicja Abecadlny:
Co to jest abecadlny - ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w aborcja co to jest.
Definicja Abecedariusz:
Co to jest abecedariusz – 1. ‘początkujący uczeń’; 2. ‘skorowidz’; od XVII w aborcja definicja.
Definicja Abecedlarz:
Co to jest abecedlarz – 1. ‘ts.’; 2. także ‘lekceważąco o nauczycielu’; od XVIII w aborcja co znaczy.
Definicja Abecadło:
Co to jest ‘zbiór liter pisma używanego w danym języku ułożony w ogólnie przyjętym porządku’; 3. także ‘nauka czytania i pisania’; 4. wtórnie ‘elementarne wiadomości z jakiegoś zakresu’. Odpowiednikiem słowa aborcja słownik.

Czym jest Aborcja znaczenie w Pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: