Słownik co to znaczy.
Co to jest Aby pisownia. Jak się piszę 1. ‘żeby, by’; 2. ‘byle’, ‘byleby’; 3. stpol. ‘niech, oby’.

Czy przydatne?

Definicja Aby

Co oznacza Aby: 1. ‘żeby, by’; 2. ‘byle’, ‘byleby’; 3. stpol. ‘niech, oby’, ‘gdyby, choćby’; 4. w gwarach zwykle jako partykuła ‘choć, choćby, byle, tylko, przynajmniej, chybaby’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. aby, ros. dialektyczne aby, scs. aby ‘gdyby’)< psłow. *aby (partykuła ograniczająca ‘byleby, byleby tylko’, wtórnie spójnik);partykuła ta powstała ze złożenia *a i *by: a – od XIII w.; spójnik przeciwstawny, rzadziej spójnik łączny ‘i’; od XV w.również jako wykrzyknik; ogsłow. (por. czes. a ‘i’, rzadziej ‘a’, ros. a ‘a, ale,lecz, i’, sch. a ‘a; i’, scs. a ‘a, ale, i, chociaż, jakkolwiek’) < psłow. *a – partykuła wzmacniająca i nawiązująca, z czego rozwinął się spójnik przeciwstawny‘a’ i spójnik łączny ‘i’; prapokrewne z litew. õ ‘i, a’ oraz stind. â’ t ‘potem;i; tak’. by – ‘aby, żeby, oby’; od XIV w.; ogsłow.: czes. by, ros. by, sch. bi; pierwotnie forma pochodząca od odmiany psłow. czasownika *byti (patrz BYĆ) –*by (< b hūt), por. stpol. by (‘był’), scs. by (‘ts.’); podobnie stind. ábhūt, lit. bú-k(‘bądź’); wtórnie przejęła ona funkcje trybu warunkowego – zamiast pierwotnego*bi – oraz spójnika ‘aby, oby, żeby’ (od XV w.). Źródło Iżeś o to barzo prosił, abych ci się ukazała. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, XV w. Miejcie jeszcze cierpliwość aby do roku. Marcin Bielski (1495-1575) I pogany napomina, abychą nie pwali w lud. Krystus nas oświeca (…) abychom w wiekuje śmierci nie zaspali. Psałterz puławski, koniec XV w. lub początek XVI w. Daj, Panie Boże, abychmy stale przy Tobie trwali. Mikołaj Rej (1505-1569).

Znaczenie Aby w języku polskim. Jak się pisze ABY pisownia.

Definicja Albowiem:
Co to jest Pochodzenie: Od XVI w., ale powszechne stało się od XVIII stulecia; powstało z przekształcenia wcześniejszej postaci abowiem złożonej ze spójnika a oraz bowiem; postać dzisiejsza związana jest z aby.
Definicja Anioł:
Co to jest nadprzyrodzona pośrednicząca między Bogiem a ludźmi, uosabiającadoskonałość i dobroć’; 2. ‘ktoś bardzo dobry, łagodny’. Pochodzenie: Słowo zapożyczone z in. terminami chrześcijańskimi ze stczes aby.
Definicja Albo:
Co to jest czyż’ (zachowane w pytaniach retorycznych typu Albo to ja wiem?); 2. spójnik ‘lub’; od XIV w.; ogsłow. (por. ros. dialektyczne álibo / álbo, słoweń. dialektyczne aliboj) < psłow. *alibo – powstałe z aby.
Definicja Abecadłowy:
Co to jest abecadłowy– ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w aby.

Czym jest Aby znaczenie w Pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: