Słownik anioł co to znaczy.
Co to jest Anioł pisownia. Jak się piszę 1. ‘istota nadprzyrodzona pośrednicząca między Bogiem a.

Czy przydatne?

Definicja Anioł

Co oznacza Anioł: 1. ‘istota nadprzyrodzona pośrednicząca między Bogiem a ludźmi, uosabiającadoskonałość i dobroć’; 2. ‘ktoś bardzo dobry, łagodny’. Pochodzenie: Słowo zapożyczone z in. terminami chrześcijańskimi ze stczes. anjel (dziś czes. andĕl) < łac. angelus < gr. angelos (pierwotnie ‘posłaniec’). Pierwotna postać Stpol. forma ańjoł od XIV w., w XIV-XV w. występowały postaci anjoł, angioł, angieł (z -g wg łac. angelus); stpol. formy zachowały się w niektórych gwarachpłn.-zach. Polski (anjół, anniół); in. formy, głównie gwarowe: janioł, jamioł, hanioł. Obecna postać forma anioł stosowana od XVI w., upowszechniona w XVIII w. Źródło Jenze angel (…) stąpiw, prawi, angel bozy. Kazania świętokrzyskie, ok. połowy XIV w. Posłał angieła swego. Psałterz floriański, XIV/XV w..

Znaczenie Anioł w języku polskim. Jak się pisze ANIOŁ pisownia.

Definicja Abecadłowy:
Co to jest abecadłowy– ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w anioł co znaczy.
Definicja Abecedlarka:
Co to jest abecedlarka – forma żeńska anioł krzyżówka.
Definicja Afront:
Co to jest ‘obelga, zniewaga’; od XVIII w.; pochodzi od fr. affront (fr. af- < łac.ad- ‘przy, do’ anioł co to jest.
Definicja Aborcja:
Co to jest ciąży, sztuczne poronienie w wyniku zabiegu lekarskiego’ (od ok. 1990 r.); 2. w informatyce ‘kontrolowane zakończenie czynności przetwarzania danych w systemie komputerowym, spowodowane niemożnością anioł słownik.

Czym jest Anioł znaczenie w Pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: