Słownik anioł co to znaczy.
Co to jest Anioł pisownia. Jak się piszę 1. ‘istota nadprzyrodzona pośrednicząca między Bogiem a.

Czy przydatne?

Definicja Anioł

Co oznacza Anioł: 1. ‘istota nadprzyrodzona pośrednicząca między Bogiem a ludźmi, uosabiającadoskonałość i dobroć’; 2. ‘ktoś bardzo dobry, łagodny’. Pochodzenie: Słowo zapożyczone z in. terminami chrześcijańskimi ze stczes. anjel (dziś czes. andĕl) < łac. angelus < gr. angelos (pierwotnie ‘posłaniec’). Pierwotna postać Stpol. forma ańjoł od XIV w., w XIV-XV w. występowały postaci anjoł, angioł, angieł (z -g wg łac. angelus); stpol. formy zachowały się w niektórych gwarachpłn.-zach. Polski (anjół, anniół); in. formy, głównie gwarowe: janioł, jamioł, hanioł. Obecna postać forma anioł stosowana od XVI w., upowszechniona w XVIII w. Źródło Jenze angel (…) stąpiw, prawi, angel bozy. Kazania świętokrzyskie, ok. połowy XIV w. Posłał angieła swego. Psałterz floriański, XIV/XV w..

Znaczenie Anioł w języku polskim. Jak się pisze ANIOŁ pisownia.

Definicja Abecadłowy:
Co to jest abecadłowy– ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w anioł.
Definicja Ani:
Co to jest nawet nie, wcale nie’ (od XIV-XV w.); 2. w gwarach także w funkcji spójnika porównawczego ‘jak’. Pochodzenie: Ogsłow. (czes. ani, słoweń. dialektyczne áni, białorus. aní) < psłow. *ani (złożenie*a anioł.
Definicja Afront:
Co to jest ‘obelga, zniewaga’; od XVIII w.; pochodzi od fr. affront (fr. af- < łac.ad- ‘przy, do’ anioł.
Definicja Abecadło:
Co to jest ‘zbiór liter pisma używanego w danym języku ułożony w ogólnie przyjętym porządku’; 3. także ‘nauka czytania i pisania’; 4. wtórnie ‘elementarne wiadomości z jakiegoś zakresu’. Odpowiednikiem słowa anioł.

Czym jest Anioł znaczenie w Pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: