Słownik cacko co to znaczy.
Co to jest cacko pisownia. Jak się piszę 1. ‘zabawka; klejnocik’; 2. dawniej ‘nagroda w zapasach.

Czy przydatne?

Definicja cacko

Co oznacza Cacko: 1. ‘zabawka; klejnocik’; 2. dawniej ‘nagroda w zapasach, gonitwach’; od XVIII w.; prawdopodobnie utworzone od stpol. czakać ‘czekać’ (XIV w.) w znaczeniu ‘czekany podarek’ na zasadzie skojarzenia z fr. joujou i bijou; wcześniej (XVI-XVII w.) miało formę czaczko, pochodzącą od czacze, a w XV--XVI w. również czacz, czac, czadz; wymienione starsze postacie zwykle stosowane są w wyrażeniu rzucić w czacz ‘rzucanie w tłum przez jadących w weselnym orszaku cukierków, orzechów itp.’ Źródło Rzuć w czacz cukry i orzechy. Wespazjan Kochowski (1633-1700).

Znaczenie cacko w języku polskim. Jak się pisze CACKO pisownia.

Definicja Calić:
Co to jest ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w cacko co to jest.
Definicja Car:
Co to jest ludowy termin sch., bułg. i wschsłow. w przeciwieństwie do zachsłow. cĕsarь (por. czes. car, ros carь, ukr. car, sch. cär, bułg. car); w XVI w. w postaci carz cacko definicja.
Definicja Całka:
Co to jest 1. w matematyce ‘funkcja pierwotna względem funkcji pochodnej lub różniczki’; 2. ‘proste, wiejskie jadło, zwłaszcza suszona rzepa’; od XVII w cacko co znaczy.
Definicja Calizna:
Co to jest 1. ‘ugór, ziemia twarda’ (XVI w.); 2. ‘fundament, grunt’ (XX w cacko słownik.

Czym jest cacko znaczenie w Pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: