Słownik cacko co to znaczy.
Co to jest cacko pisownia. Jak się piszę 1. ‘zabawka; klejnocik’; 2. dawniej ‘nagroda w zapasach.

Czy przydatne?

Definicja cacko

Co oznacza Cacko: 1. ‘zabawka; klejnocik’; 2. dawniej ‘nagroda w zapasach, gonitwach’; od XVIII w.; prawdopodobnie utworzone od stpol. czakać ‘czekać’ (XIV w.) w znaczeniu ‘czekany podarek’ na zasadzie skojarzenia z fr. joujou i bijou; wcześniej (XVI-XVII w.) miało formę czaczko, pochodzącą od czacze, a w XV--XVI w. również czacz, czac, czadz; wymienione starsze postacie zwykle stosowane są w wyrażeniu rzucić w czacz ‘rzucanie w tłum przez jadących w weselnym orszaku cukierków, orzechów itp.’ Źródło Rzuć w czacz cukry i orzechy. Wespazjan Kochowski (1633-1700).

Znaczenie cacko w języku polskim. Jak się pisze CACKO pisownia.

Definicja Całkiem:
Co to jest ‘zupełnie, całkowicie, doszczętnie; w całości, cało’;2. dawniej też ‘w całości, w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym’; utworzony od dawnego dialektycznego słowa całki; podobnie czes. celkem ‘razem cacko.
Definicja Całun:
Co to jest tkaniny okrywającej coś’; także przenośnie, np. całun śniegu; 2. ‘rodzaj kapy do przykrycia łoża’; 3. ‘kir, tkanina do przykrywania zwłok, trumny, katafalku’; 4. dawniej również ‘gruba odzież mnisza cacko.
Definicja Caleć:
Co to jest ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w cacko.
Definicja Całować:
Co to jest 1. pierwotnie ‘pozdrawiać’ (scs. cĕlъ ‘zdrów’); 2. ‘dotykać ustami na znak czci, miłości, uszanowania’; od XV w.; ogsłow. (por. np. czes. celovali też‘goić, uzdrawiać’; ‘scalać’ cacko.

Czym jest cacko znaczenie w Pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: