Słownik całun co to znaczy.
Co to jest całun pisownia. Jak się piszę 1. ‘wielki płat tkaniny okrywającej coś’; także przenośnie.

Czy przydatne?

Definicja całun

Co oznacza Całun: 1. ‘wielki płat tkaniny okrywającej coś’; także przenośnie, np. całun śniegu; 2. ‘rodzaj kapy do przykrycia łoża’; 3. ‘kir, tkanina do przykrywania zwłok, trumny, katafalku’; 4. dawniej również ‘gruba odzież mnisza, pustelnicza’; początkowo w dialekcie mazowieckim (XVI w.); od XVII-XVIII w. również w innych regionach; pochodzi od nazwy miejscowości Châlons sur Marne we Francji, gdzie początkowo wyrabiano taką tkaninę; do pol. dotarło za pośrednictwem niem. Schaluno i czes. čaloun; wcześniej w stpol. miał formę czałun (1437 r.), a także całon..

Znaczenie całun w języku polskim. Jak się pisze CAŁUN pisownia.

Definicja Cacanka:
Co to jest przyjemnego’; 2. ‘obietnica niepoważna, na której spełnienie nie można liczyć’; 3. dawniej (XVIII w.) ‘pieszczoty, przymilania’. Pochodzenie: Od XVIII w.; słowo utworzone od cacany ‘ładniutki całun co znaczy.
Definicja Car:
Co to jest ludowy termin sch., bułg. i wschsłow. w przeciwieństwie do zachsłow. cĕsarь (por. czes. car, ros carь, ukr. car, sch. cär, bułg. car); w XVI w. w postaci carz całun krzyżówka.
Definicja Całość:
Co to jest 1. ‘komplet, ogół części’; 2. ‘liczba całkowita w liczbie mieszanej’; 3. stpol. ‘zdrowie’, np. każdy dba o swoją całość; od XV w całun co to jest.
Definicja Całować:
Co to jest 1. pierwotnie ‘pozdrawiać’ (scs. cĕlъ ‘zdrów’); 2. ‘dotykać ustami na znak czci, miłości, uszanowania’; od XV w.; ogsłow. (por. np. czes. celovali też‘goić, uzdrawiać’; ‘scalać’ całun słownik.

Czym jest całun znaczenie w Pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: