Słownik całun co to znaczy.
Co to jest całun pisownia. Jak się piszę 1. ‘wielki płat tkaniny okrywającej coś’; także przenośnie.

Czy przydatne?

Definicja całun

Co oznacza Całun: 1. ‘wielki płat tkaniny okrywającej coś’; także przenośnie, np. całun śniegu; 2. ‘rodzaj kapy do przykrycia łoża’; 3. ‘kir, tkanina do przykrywania zwłok, trumny, katafalku’; 4. dawniej również ‘gruba odzież mnisza, pustelnicza’; początkowo w dialekcie mazowieckim (XVI w.); od XVII-XVIII w. również w innych regionach; pochodzi od nazwy miejscowości Châlons sur Marne we Francji, gdzie początkowo wyrabiano taką tkaninę; do pol. dotarło za pośrednictwem niem. Schaluno i czes. čaloun; wcześniej w stpol. miał formę czałun (1437 r.), a także całon..

Znaczenie całun w języku polskim. Jak się pisze CAŁUN pisownia.

Definicja Całka:
Co to jest 1. w matematyce ‘funkcja pierwotna względem funkcji pochodnej lub różniczki’; 2. ‘proste, wiejskie jadło, zwłaszcza suszona rzepa’; od XVII w całun.
Definicja Car:
Co to jest ludowy termin sch., bułg. i wschsłow. w przeciwieństwie do zachsłow. cĕsarь (por. czes. car, ros carь, ukr. car, sch. cär, bułg. car); w XVI w. w postaci carz całun.
Definicja Cacko:
Co to jest klejnocik’; 2. dawniej ‘nagroda w zapasach, gonitwach’; od XVIII w.; prawdopodobnie utworzone od stpol. czakać ‘czekać’ (XIV w.) w znaczeniu ‘czekany podarek’ na zasadzie skojarzenia z fr. joujou i całun.
Definicja Calizna:
Co to jest 1. ‘ugór, ziemia twarda’ (XVI w.); 2. ‘fundament, grunt’ (XX w całun.

Czym jest całun znaczenie w Pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: