Słownik całun co to znaczy.
Co to jest całun pisownia. Jak się piszę 1. ‘wielki płat tkaniny okrywającej coś’; także przenośnie.

Czy przydatne?

Definicja całun

Co oznacza Całun: 1. ‘wielki płat tkaniny okrywającej coś’; także przenośnie, np. całun śniegu; 2. ‘rodzaj kapy do przykrycia łoża’; 3. ‘kir, tkanina do przykrywania zwłok, trumny, katafalku’; 4. dawniej również ‘gruba odzież mnisza, pustelnicza’; początkowo w dialekcie mazowieckim (XVI w.); od XVII-XVIII w. również w innych regionach; pochodzi od nazwy miejscowości Châlons sur Marne we Francji, gdzie początkowo wyrabiano taką tkaninę; do pol. dotarło za pośrednictwem niem. Schaluno i czes. čaloun; wcześniej w stpol. miał formę czałun (1437 r.), a także całon..

Znaczenie całun w języku polskim. Jak się pisze CAŁUN pisownia.

Definicja Całkiem:
Co to jest ‘zupełnie, całkowicie, doszczętnie; w całości, cało’;2. dawniej też ‘w całości, w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym’; utworzony od dawnego dialektycznego słowa całki; podobnie czes. celkem ‘razem całun.
Definicja Całka:
Co to jest 1. w matematyce ‘funkcja pierwotna względem funkcji pochodnej lub różniczki’; 2. ‘proste, wiejskie jadło, zwłaszcza suszona rzepa’; od XVII w całun.
Definicja Całość:
Co to jest 1. ‘komplet, ogół części’; 2. ‘liczba całkowita w liczbie mieszanej’; 3. stpol. ‘zdrowie’, np. każdy dba o swoją całość; od XV w całun.
Definicja Calizna:
Co to jest 1. ‘ugór, ziemia twarda’ (XVI w.); 2. ‘fundament, grunt’ (XX w całun.

Czym jest całun znaczenie w Pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: