Słownik co to znaczy.
Co to jest Dąć pisownia. Jak się piszę 1. ‘dmuchać, wiać’; 2. ‘wydobywać dźwięk za pomocą.

Czy przydatne?

Definicja Dąć

Co oznacza Dąć: 1. ‘dmuchać, wiać’; 2. ‘wydobywać dźwięk za pomocą dmuchnięcia w instrument dęty’; 3. dawniej ‘stawać się zarozumiałym, zadzierać nosa’; 4. dialektalnie też ‘przeć (przy porodzie)’; 5. dąć się ‘pysznić się, wynosić się ponad innych; śmiać się za wiele, bez przyczyny’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dúti, dmu, ukr. dúty, dmu) < psłow. dąti, dъmą ‘wiać, dąć, dmuchać’ – ma swoje odpowiedniki w lit. dúmti oraz stind. dhámati – wszystkie one oparte na pie. *dhem(ә)- ‘kurzyć się, dymić się, palić się; dąć, wiać’..

Znaczenie Dąć w języku polskim. Jak się pisze DĄĆ pisownia.

Definicja Dąb:
Co to jest 2. ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < psłow. *dąbъ ‘ts.’; pochodzi od pie. *dhū-mbho dąć.
Definicja Daremny:
Co to jest 1. ‘niedający wyników, bezskuteczny’; 2. dawniej ‘bezpłatny,dany za darmo’; od XV w.; płnsłow. < psłow. *darьmьnъ ‘dawany lub otrzymany w darze; bezwartościowy, próżny, bezskuteczny’ dąć.
Definicja Dach:
Co to jest lub innej budowli’ (początkowo w odniesieniu do dachu krytego dachówką w przeciwstawieniu do krytego słomą – strzecha). Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. dach ‘dach’ (dziś niem. Dach ‘ts dąć.
Definicja Daleki:
Co to jest oddalony’; 2. ‘rozległy, sięgający na dużą odległość’;3. ‘długi’; ‘długo trwający’; 4. ‘odległy od teraźniejszości, dawny; przyszły’;stopień wyższy – dalej; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. daleký, ros dąć.

Czym jest Dąć znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: