Słownik co to znaczy.
Co to jest Dąć pisownia. Jak się piszę 1. ‘dmuchać, wiać’; 2. ‘wydobywać dźwięk za pomocą.

Czy przydatne?

Definicja Dąć

Co oznacza Dąć: 1. ‘dmuchać, wiać’; 2. ‘wydobywać dźwięk za pomocą dmuchnięcia w instrument dęty’; 3. dawniej ‘stawać się zarozumiałym, zadzierać nosa’; 4. dialektalnie też ‘przeć (przy porodzie)’; 5. dąć się ‘pysznić się, wynosić się ponad innych; śmiać się za wiele, bez przyczyny’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dúti, dmu, ukr. dúty, dmu) < psłow. dąti, dъmą ‘wiać, dąć, dmuchać’ – ma swoje odpowiedniki w lit. dúmti oraz stind. dhámati – wszystkie one oparte na pie. *dhem(ә)- ‘kurzyć się, dymić się, palić się; dąć, wiać’..

Znaczenie Dąć w języku polskim. Jak się pisze DĄĆ pisownia.

Definicja Dach:
Co to jest lub innej budowli’ (początkowo w odniesieniu do dachu krytego dachówką w przeciwstawieniu do krytego słomą – strzecha). Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. dach ‘dach’ (dziś niem. Dach ‘ts dąć.
Definicja Dąb:
Co to jest 2. ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < psłow. *dąbъ ‘ts.’; pochodzi od pie. *dhū-mbho dąć.
Definicja Danina:
Co to jest nadanie, posag’; 2. w XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘podatek’; 3. przestarzale ‘nadanie, nadawanie’; od XV w.; płnsłow. (por. górnołuż. danina ‘nadanie lenna’, ukr. danyna ‘podatek; należna część’ dąć.
Definicja Dać:
Co to jest podarować, ofiarować, dostarczyć’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dáti, dám; ros datь, dam, ukr. dáty, dam, sch.däti, dām) < psłow. *dati, *damь ‘dać, darować’ – ma odpowiedniki w in dąć.

Czym jest Dąć znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: