Słownik co to znaczy.
Co to jest Dąć pisownia. Jak się piszę 1. ‘dmuchać, wiać’; 2. ‘wydobywać dźwięk za pomocą.

Czy przydatne?

Definicja Dąć

Co oznacza Dąć: 1. ‘dmuchać, wiać’; 2. ‘wydobywać dźwięk za pomocą dmuchnięcia w instrument dęty’; 3. dawniej ‘stawać się zarozumiałym, zadzierać nosa’; 4. dialektalnie też ‘przeć (przy porodzie)’; 5. dąć się ‘pysznić się, wynosić się ponad innych; śmiać się za wiele, bez przyczyny’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dúti, dmu, ukr. dúty, dmu) < psłow. dąti, dъmą ‘wiać, dąć, dmuchać’ – ma swoje odpowiedniki w lit. dúmti oraz stind. dhámati – wszystkie one oparte na pie. *dhem(ә)- ‘kurzyć się, dymić się, palić się; dąć, wiać’..

Znaczenie Dąć w języku polskim. Jak się pisze DĄĆ pisownia.

Definicja Dal:
Co to jest ciągnąca się daleko, w oddali’; 2. stpol. ‘odległość’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dál, ros. daľ, sch. dâlj) < psłow. *daľa [< dōljā]‘wielkie oddalenie, odległość’ – wywodzi się od pie dąć.
Definicja Dach:
Co to jest lub innej budowli’ (początkowo w odniesieniu do dachu krytego dachówką w przeciwstawieniu do krytego słomą – strzecha). Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. dach ‘dach’ (dziś niem. Dach ‘ts dąć.
Definicja Dar:
Co to jest podarunek, upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe)otrzymane od Boga’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *darъ ‘ts.’ dąć.
Definicja Darzyć:
Co to jest podarunku, ofiarowywać’; 2. ‘szczęścić, zsyłać pomyślność’;od XVI w., ale formy przedrostkowe (nadarzyć, obdarzyć) występowały już w XV w.; ogsłow. < psłow. *dariti ‘dać, dawać w podarunku’– dąć.

Czym jest Dąć znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: