Słownik co to znaczy.
Co to jest Dać pisownia. Jak się piszę ‘wręczyć, udzielić, podarować, ofiarować, dostarczyć’.

Czy przydatne?

Definicja Dać

Co oznacza Dać: ‘wręczyć, udzielić, podarować, ofiarować, dostarczyć’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dáti, dám; ros datь, dam, ukr. dáty, dam, sch.däti, dām) < psłow. *dati, *damь ‘dać, darować’ – ma odpowiedniki w in. grupach języków ie. (por. lit. dúoti, dúomi, łot. duôt, duômu, łac. dō, dare, gr. dídomi)– wszystkie pochodzą od pie. *dō- ‘dać’. Pierwotna postać W języku stpol. występowały dwie formy wielokrotne tego czasownika: dawać i dajać..

Znaczenie Dać w języku polskim. Jak się pisze DAĆ pisownia.

Definicja Dań:
Co to jest 2. ‘opłata lenna’; 3. przestarzale ‘dar, podarunek’; 4. dialektalnie dań / dania ‘opłata za mieszkanie, za korzystanie z pastwiska,za dzierżawę; podatek’ (od XIV w.); 5. ‘danina w miodzie’ (XIII dać.
Definicja Dal:
Co to jest ciągnąca się daleko, w oddali’; 2. stpol. ‘odległość’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dál, ros. daľ, sch. dâlj) < psłow. *daľa [< dōljā]‘wielkie oddalenie, odległość’ – wywodzi się od pie dać.
Definicja Daleki:
Co to jest oddalony’; 2. ‘rozległy, sięgający na dużą odległość’;3. ‘długi’; ‘długo trwający’; 4. ‘odległy od teraźniejszości, dawny; przyszły’;stopień wyższy – dalej; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. daleký, ros dać.
Definicja Dąb:
Co to jest 2. ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < psłow. *dąbъ ‘ts.’; pochodzi od pie. *dhū-mbho dać.

Czym jest Dać znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: