Słownik co to znaczy.
Co to jest Dać pisownia. Jak się piszę ‘wręczyć, udzielić, podarować, ofiarować, dostarczyć’.

Czy przydatne?

Definicja Dać

Co oznacza Dać: ‘wręczyć, udzielić, podarować, ofiarować, dostarczyć’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dáti, dám; ros datь, dam, ukr. dáty, dam, sch.däti, dām) < psłow. *dati, *damь ‘dać, darować’ – ma odpowiedniki w in. grupach języków ie. (por. lit. dúoti, dúomi, łot. duôt, duômu, łac. dō, dare, gr. dídomi)– wszystkie pochodzą od pie. *dō- ‘dać’. Pierwotna postać W języku stpol. występowały dwie formy wielokrotne tego czasownika: dawać i dajać..

Znaczenie Dać w języku polskim. Jak się pisze DAĆ pisownia.

Definicja Dachówka:
Co to jest od 1440 r dać co znaczy.
Definicja Danina:
Co to jest nadanie, posag’; 2. w XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘podatek’; 3. przestarzale ‘nadanie, nadawanie’; od XV w.; płnsłow. (por. górnołuż. danina ‘nadanie lenna’, ukr. danyna ‘podatek; należna część’ dać krzyżówka.
Definicja Dar:
Co to jest podarunek, upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe)otrzymane od Boga’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *darъ ‘ts.’ dać co to jest.
Definicja Daremny:
Co to jest 1. ‘niedający wyników, bezskuteczny’; 2. dawniej ‘bezpłatny,dany za darmo’; od XV w.; płnsłow. < psłow. *darьmьnъ ‘dawany lub otrzymany w darze; bezwartościowy, próżny, bezskuteczny’ dać słownik.

Czym jest Dać znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: