co to znaczy
Co to jest Dać pisownia. Jak się piszę ‘wręczyć, udzielić, podarować, ofiarować, dostarczyć’.

Czy przydatne?

Definicja Dać

Co oznacza Dać: ‘wręczyć, udzielić, podarować, ofiarować, dostarczyć’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dáti, dám; ros datь, dam, ukr. dáty, dam, sch.däti, dām) < psłow. *dati, *damь ‘dać, darować’ – ma odpowiedniki w in. grupach języków ie. (por. lit. dúoti, dúomi, łot. duôt, duômu, łac. dō, dare, gr. dídomi)– wszystkie pochodzą od pie. *dō- ‘dać’. Pierwotna postać W języku stpol. występowały dwie formy wielokrotne tego czasownika: dawać i dajać..

Znaczenie Dać w języku polskim. Jak się pisze DAĆ pisownia.

Czym jest Dać znaczenie w Pisownia D .