Słownik co to znaczy.
Co to jest dań pisownia. Jak się piszę 1. ‘danina; haracz’; 2. ‘opłata lenna’; 3. przestarzale ‘dar.

Czy przydatne?

Definicja dań

Co oznacza Dań: 1. ‘danina; haracz’; 2. ‘opłata lenna’; 3. przestarzale ‘dar, podarunek’; 4. dialektalnie dań / dania ‘opłata za mieszkanie, za korzystanie z pastwiska,za dzierżawę; podatek’ (od XIV w.); 5. ‘danina w miodzie’ (XIII-XIV w.); 6. ‘dobrowolna ofiara; akt nadania’ (XV w.); ogsłow. (por. czes dan ‘podatek, danina’, ros. dan’ ‘danina, haracz’) < psłow. *danь ‘dawanie; to, co się daje komuś,dar, podarunek; danina, podatek’ < psłow. *dati z przyrostkiem *-nь; w stpol.wystąpiły wyrazy: danny ‘czynszowy, podatkowy’ (XV-XVI w.); dannik ‘płatnik podatku, czynszu, lennik’ (XVI w.) oraz dannica ‘miara miodu dawanego w „dani miodowej” ’ (od 1224 r.).

Znaczenie dań w języku polskim. Jak się pisze DAŃ pisownia.

Definicja Dar:
Co to jest podarunek, upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe)otrzymane od Boga’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *darъ ‘ts.’ dań.
Definicja Dachówka:
Co to jest od 1440 r dań.
Definicja Darować:
Co to jest 1. ‘dawać, ofiarować, podarować’; 2. ‘przebaczać, odpuszczać winę’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *darovati ‘dać, dawać na własność, ofiarować’ – czasownik odrzeczownikowy od *darъ ‘dar’ dań.
Definicja Dąb:
Co to jest 2. ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < psłow. *dąbъ ‘ts.’; pochodzi od pie. *dhū-mbho dań.

Czym jest dań znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: