co to znaczy
Co to jest dań pisownia. Jak się piszę 1. ‘danina; haracz’; 2. ‘opłata lenna’; 3. przestarzale ‘dar.

Czy przydatne?

Definicja dań

Co oznacza Dań: 1. ‘danina; haracz’; 2. ‘opłata lenna’; 3. przestarzale ‘dar, podarunek’; 4. dialektalnie dań / dania ‘opłata za mieszkanie, za korzystanie z pastwiska,za dzierżawę; podatek’ (od XIV w.); 5. ‘danina w miodzie’ (XIII-XIV w.); 6. ‘dobrowolna ofiara; akt nadania’ (XV w.); ogsłow. (por. czes dan ‘podatek, danina’, ros. dan’ ‘danina, haracz’) < psłow. *danь ‘dawanie; to, co się daje komuś,dar, podarunek; danina, podatek’ < psłow. *dati z przyrostkiem *-nь; w stpol.wystąpiły wyrazy: danny ‘czynszowy, podatkowy’ (XV-XVI w.); dannik ‘płatnik podatku, czynszu, lennik’ (XVI w.) oraz dannica ‘miara miodu dawanego w „dani miodowej” ’ (od 1224 r.).

Znaczenie dań w języku polskim. Jak się pisze DAŃ pisownia.

Czym jest dań znaczenie w Pisownia D .