Słownik darować co to znaczy.
Co to jest darować pisownia. Jak się piszę 1. ‘dawać, ofiarować, podarować’; 2. ‘przebaczać.

Czy przydatne?

Definicja darować

Co oznacza Darować: 1. ‘dawać, ofiarować, podarować’; 2. ‘przebaczać, odpuszczać winę’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *darovati ‘dać, dawać na własność, ofiarować’ – czasownik odrzeczownikowy od *darъ ‘dar’.

Znaczenie darować w języku polskim. Jak się pisze DAROWAĆ pisownia.

Definicja Dać:
Co to jest podarować, ofiarować, dostarczyć’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dáti, dám; ros datь, dam, ukr. dáty, dam, sch.däti, dām) < psłow. *dati, *damь ‘dać, darować’ – ma odpowiedniki w in darować.
Definicja Dachówka:
Co to jest od 1440 r darować.
Definicja Daremny:
Co to jest 1. ‘niedający wyników, bezskuteczny’; 2. dawniej ‘bezpłatny,dany za darmo’; od XV w.; płnsłow. < psłow. *darьmьnъ ‘dawany lub otrzymany w darze; bezwartościowy, próżny, bezskuteczny’ darować.
Definicja Dąć:
Co to jest 2. ‘wydobywać dźwięk za pomocą dmuchnięcia w instrument dęty’; 3. dawniej ‘stawać się zarozumiałym, zadzierać nosa’; 4. dialektalnie też ‘przeć (przy porodzie)’; 5. dąć się ‘pysznić się, wynosić się darować.

Czym jest darować znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: