Słownik co to znaczy.
Co to jest Gad pisownia. Jak się piszę 1. ‘zwierzę należące do gromady gadów, Reptilia’; 2.

Czy przydatne?

Definicja Gad

Co oznacza Gad: 1. ‘zwierzę należące do gromady gadów, Reptilia’; 2. przenośnie ‘człowiek podły, nikczemny’; 3. potocznie ‘zwierzę budzące obrzydzenie, grozę, najczęściej wąż’; 4. stpol. i dziś dialektalnie ‘drobne budzące wstręt stworzenia, robactwo, insekty, pasożyty’; 5. gwarowo ‘zwierzęta domowe’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (czes. had, ros. gad) < psłow. *gadъ ‘zwierzę budzące wstręt, obrzydzenie; wąż, żmija’ – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *žadati (sę) (< *žedati < *gēd-) ‘brzydzić się, odczuwać wstręt’ – z przejściem e : a; pierwotnie ‘to, co budzi wstręt, obrzydzenie’..

Znaczenie Gad w języku polskim. Jak się pisze GAD pisownia.

Definicja Gadka:
Co to jest 1. ‘gawęda, opowiadanie’; 2. też ‘gadanie, mowa; rozmowa, spór, dysputa; zagadka; przysłowie’(od XV w.); pochodzi od psłow. *gadъka < czasownik*gadati gad co to jest.
Definicja Gabinet:
Co to jest przeznaczony na pracę, zwłaszcza umysłową’; 2. ‘pomieszczenie na przechowywanie jakichś zbiorów’; 3. ‘zespół członków rządu, rada ministrów’; 4. dawniej też ‘mała sala restauracyjna’. Pochodzenie: Od gad definicja.
Definicja Gadnąć:
Co to jest forma jednokrotna; w czasownikach przedrostkowych, np.: odgadnąć, zagadnąć, zgadnąć gad co znaczy.
Definicja Gawęda:
Co to jest 1. ‘swobodna rozmowa towarzyska, pogawędka’; 2. ‘opowiadanie,opowieść, pogadanka’; 3. dawniej (od XVI w.) ‘bajda, fantazja’; 4. ‘papla, gaduła’(XVIII w gad słownik.

Czym jest Gad znaczenie w Pisownia G .

  • Dodano:
  • Autor: