Słownik gadać co to znaczy.
Co to jest Gadać pisownia. Jak się piszę 1. ‘rozmawiać (zwykle o czymś błahym), opowiadać, mówić’.

Czy przydatne?

Definicja Gadać

Co oznacza Gadać: 1. ‘rozmawiać (zwykle o czymś błahym), opowiadać, mówić’; 2. stpol. ‘zgadywać; rozprawiać, dyskutować’; 3. stpol. też ‘wróżyć, domyślać się’. Pochodzenie: Forma pochodzi od psłow. *gadati o podstawowym znaczeniu ‘domyślać się; zgadywać, wróżyć’ > ‘rozważać, sprzeczać się; mówić’ < psłow. *god, *goditi (patrz GODZIĆ). Pierwotna postać W XV-XVI w. występowała forma gadać się ‘sprzeczać się, narzekać’; w XV w. też wyjątkowo w postaci gatać. Źródło A gdy się s nią pokładał, tej nocy s nią gadał. Legenda o św. Aleksym, zapis tekstu z 1454 r. Gadali, kto s nich miał być więtszy. Rozmyślanie przemyskie (Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa), XV w..

Znaczenie Gadać w języku polskim. Jak się pisze GADAĆ pisownia.

Definicja Ganić:
Co to jest oceniać negatywnie, potępiać’; 2. stpol. też ‘hańbić,lżyć, zniesławiać’; 3. ‘rzucać obelgi, złorzeczyć’; 4. ‘pozywać do sądu’; odXV w.; zachsłow. (por. czes. hanit, słowac. haniť) < psłow gadać co to jest.
Definicja Gaszczać:
Co to jest forma wielokrotna w czasowniku przedrostkowym ugaszczać gadać definicja.
Definicja Gadywać:
Co to jest forma wielokrotna; w czasownikach przedrostkowych, np.: obgadywać, odgadywać, wygadywać, zgadywać gadać co znaczy.
Definicja Gabinetowy:
Co to jest ‘dotyczący gabinetu, znajdujący się w gabinecie’; od XVIII w gadać słownik.

Czym jest Gadać znaczenie w Pisownia G .

  • Dodano:
  • Autor: