Słownik gadać co to znaczy.
Co to jest Gadać pisownia. Jak się piszę 1. ‘rozmawiać (zwykle o czymś błahym), opowiadać, mówić’.

Czy przydatne?

Definicja Gadać

Co oznacza Gadać: 1. ‘rozmawiać (zwykle o czymś błahym), opowiadać, mówić’; 2. stpol. ‘zgadywać; rozprawiać, dyskutować’; 3. stpol. też ‘wróżyć, domyślać się’. Pochodzenie: Forma pochodzi od psłow. *gadati o podstawowym znaczeniu ‘domyślać się; zgadywać, wróżyć’ > ‘rozważać, sprzeczać się; mówić’ < psłow. *god, *goditi (patrz GODZIĆ). Pierwotna postać W XV-XVI w. występowała forma gadać się ‘sprzeczać się, narzekać’; w XV w. też wyjątkowo w postaci gatać. Źródło A gdy się s nią pokładał, tej nocy s nią gadał. Legenda o św. Aleksym, zapis tekstu z 1454 r. Gadali, kto s nich miał być więtszy. Rozmyślanie przemyskie (Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa), XV w..

Znaczenie Gadać w języku polskim. Jak się pisze GADAĆ pisownia.

Definicja Ganiać:
Co to jest uganiać się’; 2. ‘ścigać, starać się złapać; popędzać,poganiać’; w stpol. w XV w. tylko w formie przedrostkowej poganiać ‘pędzić, gnać przed sobą’; ogsłow. (por. stczes. haneti ‘biegać, pędzić gadać.
Definicja Gadka:
Co to jest 1. ‘gawęda, opowiadanie’; 2. też ‘gadanie, mowa; rozmowa, spór, dysputa; zagadka; przysłowie’(od XV w.); pochodzi od psłow. *gadъka < czasownik*gadati gadać.
Definicja Gardzić:
Co to jest lekceważąco, uważać za niegodnego szacunku’;od XV w.; ogsłow. (por. czes. hrdati, zwykle po-hrdati ‘ts.’, ros. gorditьsja ‘szczycić się, pysznić się’, sch. grditi ‘szpecić, łajać, lżyć’) < psłow. * gadać.
Definicja Gaszczać:
Co to jest forma wielokrotna w czasowniku przedrostkowym ugaszczać gadać.

Czym jest Gadać znaczenie w Pisownia G .

  • Dodano:
  • Autor: