Słownik gadzina co to znaczy.
Co to jest gadzina pisownia. Jak się piszę 1. ‘zwierzę pełzające, jadowite, płaz lub gad’; 2.

Czy przydatne?

Definicja gadzina

Co oznacza Gadzina: 1. ‘zwierzę pełzające, jadowite, płaz lub gad’; 2. ‘wszelkie stworzenie budzące wstręt’; 3. przenośnie ‘człowiek podły’; 4. dialektalnie ‘zwierzęta domowe, żywy inwentarz’; od XVI w.; ogsłow. (por. słowac. hadzina, ros. gádina) < psłow. *gadina ‘coś wstrętnego; wąż, żmija; małe pełzające lub szybko się poruszające stworzenia’ < psłow. *gadъ..

Znaczenie gadzina w języku polskim. Jak się pisze GADZINA pisownia.

Definicja Gawęda:
Co to jest 1. ‘swobodna rozmowa towarzyska, pogawędka’; 2. ‘opowiadanie,opowieść, pogadanka’; 3. dawniej (od XVI w.) ‘bajda, fantazja’; 4. ‘papla, gaduła’(XVIII w gadzina.
Definicja Ganić:
Co to jest oceniać negatywnie, potępiać’; 2. stpol. też ‘hańbić,lżyć, zniesławiać’; 3. ‘rzucać obelgi, złorzeczyć’; 4. ‘pozywać do sądu’; odXV w.; zachsłow. (por. czes. hanit, słowac. haniť) < psłow gadzina.
Definicja Gadka:
Co to jest 1. ‘gawęda, opowiadanie’; 2. też ‘gadanie, mowa; rozmowa, spór, dysputa; zagadka; przysłowie’(od XV w.); pochodzi od psłow. *gadъka < czasownik*gadati gadzina.
Definicja Ganiać:
Co to jest uganiać się’; 2. ‘ścigać, starać się złapać; popędzać,poganiać’; w stpol. w XV w. tylko w formie przedrostkowej poganiać ‘pędzić, gnać przed sobą’; ogsłow. (por. stczes. haneti ‘biegać, pędzić gadzina.

Czym jest gadzina znaczenie w Pisownia G .

  • Dodano:
  • Autor: