Słownik ganiać co to znaczy.
Co to jest ganiać pisownia. Jak się piszę 1. ‘biegać, pędzić, uganiać się’; 2. ‘ścigać, starać się.

Czy przydatne?

Definicja ganiać

Co oznacza Ganiać: 1. ‘biegać, pędzić, uganiać się’; 2. ‘ścigać, starać się złapać; popędzać,poganiać’; w stpol. w XV w. tylko w formie przedrostkowej poganiać ‘pędzić, gnać przed sobą’; ogsłow. (por. stczes. haneti ‘biegać, pędzić, gonić’, ukr. hanjaty ‘gonić, pędzić, prześladować’) < psłow. *gańati ‘biegać, gonić tam i z powrotem, przeganiać’ – czasownik wielokrotny od psłow. *goniti ze wzdłużeniem samogłoski *o > *a.

Znaczenie ganiać w języku polskim. Jak się pisze GANIAĆ pisownia.

Definicja Gaszczać:
Co to jest forma wielokrotna w czasowniku przedrostkowym ugaszczać ganiać co znaczy.
Definicja Gadywać:
Co to jest forma wielokrotna; w czasownikach przedrostkowych, np.: obgadywać, odgadywać, wygadywać, zgadywać ganiać krzyżówka.
Definicja Gadka:
Co to jest 1. ‘gawęda, opowiadanie’; 2. też ‘gadanie, mowa; rozmowa, spór, dysputa; zagadka; przysłowie’(od XV w.); pochodzi od psłow. *gadъka < czasownik*gadati ganiać co to jest.
Definicja Gawęda:
Co to jest 1. ‘swobodna rozmowa towarzyska, pogawędka’; 2. ‘opowiadanie,opowieść, pogadanka’; 3. dawniej (od XVI w.) ‘bajda, fantazja’; 4. ‘papla, gaduła’(XVIII w ganiać słownik.

Czym jest ganiać znaczenie w Pisownia G .

  • Dodano:
  • Autor: