Słownik gaszczać co to znaczy.
Co to jest gaszczać pisownia. Jak się piszę forma wielokrotna w czasowniku przedrostkowym ugaszczać.

Czy przydatne?

Definicja gaszczać

Co oznacza Gaszczać: forma wielokrotna w czasowniku przedrostkowym ugaszczać.

Znaczenie gaszczać w języku polskim. Jak się pisze GASZCZAĆ pisownia.

Definicja Gadka:
Co to jest 1. ‘gawęda, opowiadanie’; 2. też ‘gadanie, mowa; rozmowa, spór, dysputa; zagadka; przysłowie’(od XV w.); pochodzi od psłow. *gadъka < czasownik*gadati gaszczać.
Definicja Gadywać:
Co to jest forma wielokrotna; w czasownikach przedrostkowych, np.: obgadywać, odgadywać, wygadywać, zgadywać gaszczać.
Definicja Ganiać:
Co to jest uganiać się’; 2. ‘ścigać, starać się złapać; popędzać,poganiać’; w stpol. w XV w. tylko w formie przedrostkowej poganiać ‘pędzić, gnać przed sobą’; ogsłow. (por. stczes. haneti ‘biegać, pędzić gaszczać.
Definicja Ganić:
Co to jest oceniać negatywnie, potępiać’; 2. stpol. też ‘hańbić,lżyć, zniesławiać’; 3. ‘rzucać obelgi, złorzeczyć’; 4. ‘pozywać do sądu’; odXV w.; zachsłow. (por. czes. hanit, słowac. haniť) < psłow gaszczać.

Czym jest gaszczać znaczenie w Pisownia G .

  • Dodano:
  • Autor: