Słownik jabłko co to znaczy.
Co to jest jabłko pisownia. Jak się piszę 1. ‘owoc jabłoni’; 2. dialektalnie też ‘jabłoń’; 3. ‘o.

Czy przydatne?

Definicja jabłko

Co oznacza Jabłko: 1. ‘owoc jabłoni’; 2. dialektalnie też ‘jabłoń’; 3. ‘o innych kulistych owocach’; 4. także o ‘niektórych przedmiotach podobnego kształtu’, np. jabłko królewskie ‘kula złota z krzyżykiem – symbol władzy’, jabłko Adama ‘wystająca na szyi chrząstka’; od XV w.; w podobnym znaczeniu m.in. czes. jablko, stczes. jablo, ros. jábłoko, białorus. jábłyk, ukr. jábłuko, sch. jābuka, dawniej jābuko; wszystkie pochodzą od psłow. *(j)ablъko < *(j)ablo z przyrostkiem*-ъko (pierwotnie *(j)ablu-ko); pol. > ukr. jabko i białorus. jábko; w stpol.w XV w. występowała również postać jebłko.

Znaczenie jabłko w języku polskim. Jak się pisze JABŁKO pisownia.

Definicja Jadło:
Co to jest ‘pokarm, żywność, pożywienie, jedzenie’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *ědlo pierwotnie ‘czynność jedzenia’ > ‘to, co się je, pokarm’ jabłko.
Definicja Jadać:
Co to jest ‘często lub czasami jeść, stołować się’; forma wielokrotna; od XV w.;ogsłow. (czes. jidat, ros. edáť, słoweń. jédati) < psłow. *ědati ‘jadać, wielokrotnie jeść’ jabłko.
Definicja Jabłonka:
Co to jest zdrobnienie jabłko.
Definicja Jabłoń:
Co to jest ‘drzewo owocowe Malus’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. jabloň, ros. dialektalne jábłonь, literackie jábłonja jabłko.

Czym jest jabłko znaczenie w Pisownia J .

  • Dodano:
  • Autor: