Słownik jądro co to znaczy.
Co to jest jądro pisownia. Jak się piszę 1. ‘ziarno w łupinie lub pestce owocu’; 2. ‘gruczoł.

Czy przydatne?

Definicja jądro

Co oznacza Jądro: 1. ‘ziarno w łupinie lub pestce owocu’; 2. ‘gruczoł płciowy męski’;3. przenośnie ‘wnętrze, środek czegoś’; od XV w.; ogsłow. (np. czes. jádro‘pestka, jądro’, słoweń. jédro ‘ts.’) < psłow. *jędro ‘jądro’ – urzeczownikowiony psłow. przymiotnik *jędrъ pierwotnie ‘to, co jest jędrne, twarde’.

Znaczenie jądro w języku polskim. Jak się pisze JĄDRO pisownia.

Definicja Ja:
Co to jest wskazujący na osobę pierwszą (tą, która mówi)’. Pochodzenie: Od XIII w.; ogsłow. (por. czes. já, stczes. też jáz; strus. jazъ/ja, ros. ja) < psłow.*azъ / *jazъ/ *ja ‘ts.’; psłow. postać jądro.
Definicja Jabłoń:
Co to jest ‘drzewo owocowe Malus’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. jabloň, ros. dialektalne jábłonь, literackie jábłonja jądro.
Definicja Jąć:
Co to jest współcześnie używany tylko w bezokoliczniku i w czasie przeszłym; 2. ~ się ‘zabrać się, wziąć się do czegoś, zacząć coś robić’; 3. stpol. ‘wziąć, chwycić, trzymać; pojmać w niewolę’. Pochodzenie: W jądro.
Definicja Jadowy:
Co to jest od XV w jądro.

Czym jest jądro znaczenie w Pisownia J .

  • Dodano:
  • Autor: