Słownik co to znaczy.
Co to jest Mać pisownia. Jak się piszę Dawniej ‘matka’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes.

Czy przydatne?

Definicja Mać

Co oznacza Mać: Dawniej ‘matka’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. máti ‘matka’, ros. mať ‘matka’) < psłow. *mati, *matere ‘matka’ – termin określający pokrewieństwo pochodzący od pie. *mātē'r ‘matka’ (por. też np. stniem. muoter, dziś niem. Mutter oraz łac.māter). Pierwotna postać W stpol. występowała odmiana: mać, macierze, a w liczbie mnogiej – macory. Źródło Matka, po staropolsku także mać, macierz, niewiasta dzietna, w największej czci pozostawała zawsze u Polaków, co wpłynęło i na pojęcia ich religijne, podnoszącecześć i miłość dla Matki Boskiej do znaczenia kultu narodowego. Sławę dobrej swej matki każdy szlachcic krwią bronił, a słowo zniewagi, rzucone na cudzą matkę, niejeden potwarca życiem przypłacił. Pojęcia te odbiły się i w prawodawstwie naszem. Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903 A tak panie matki, a zwłaszcza które są przyrodzenia dobrego, bardzoby dobrze, aby samy dziatki swe i karmiły, i wychowały. A jeśli że by tak być nie mogło, tedy iście pilnie trzeba szukać mamki niekordjacznej (niegniewliwej), niemelankolicznej, niefrasownej, ale coby była przyrodzenia dobrego, obyczajów uczciwych. Mikołaj Rej (1505-1569).

Znaczenie Mać w języku polskim. Jak się pisze MAĆ pisownia.

Definicja Machać:
Co to jest szybkie, jednostajne, wahadłowe ruchy’; 2. potocznie ‘robić, wykonywać coś szybko’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. machat, ros. machať, sch. mahati, mašěm) < psłow. *machati ‘machać’ – mać co znaczy.
Definicja Macierzyński:
Co to jest od XVI w mać krzyżówka.
Definicja Macierzyństwo:
Co to jest od XVI w mać co to jest.
Definicja Macierzanka:
Co to jest roślina Thymus o drobnych liściach i kwiatach zebranych w główki, wykorzystywana w lecznictwie, przemyśle perfumeryjnymi spożywczym’; słowo utworzone od dawnej nazwy tej rośliny: macierza duszka mać słownik.

Czym jest Mać znaczenie w Pisownia M .

  • Dodano:
  • Autor: