Słownik co to znaczy.
Co to jest Mać pisownia. Jak się piszę Dawniej ‘matka’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes.

Czy przydatne?

Definicja Mać

Co oznacza Mać: Dawniej ‘matka’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. máti ‘matka’, ros. mať ‘matka’) < psłow. *mati, *matere ‘matka’ – termin określający pokrewieństwo pochodzący od pie. *mātē'r ‘matka’ (por. też np. stniem. muoter, dziś niem. Mutter oraz łac.māter). Pierwotna postać W stpol. występowała odmiana: mać, macierze, a w liczbie mnogiej – macory. Źródło Matka, po staropolsku także mać, macierz, niewiasta dzietna, w największej czci pozostawała zawsze u Polaków, co wpłynęło i na pojęcia ich religijne, podnoszącecześć i miłość dla Matki Boskiej do znaczenia kultu narodowego. Sławę dobrej swej matki każdy szlachcic krwią bronił, a słowo zniewagi, rzucone na cudzą matkę, niejeden potwarca życiem przypłacił. Pojęcia te odbiły się i w prawodawstwie naszem. Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903 A tak panie matki, a zwłaszcza które są przyrodzenia dobrego, bardzoby dobrze, aby samy dziatki swe i karmiły, i wychowały. A jeśli że by tak być nie mogło, tedy iście pilnie trzeba szukać mamki niekordjacznej (niegniewliwej), niemelankolicznej, niefrasownej, ale coby była przyrodzenia dobrego, obyczajów uczciwych. Mikołaj Rej (1505-1569).

Znaczenie Mać w języku polskim. Jak się pisze MAĆ pisownia.

Definicja Machiwać:
Co to jest forma wielokrotna -machiwać w czasowniku przedrostkowym wymachiwać mać.
Definicja Macica:
Co to jest którym rozwija się płód (u kobiet i samic ssaków)’; 2. ‘końcowy odcinek jajowodów niższych kręgowców’; 3. ‘część układu rozrodczego bezkręgowców’; stpol. (XV w.) też: 4. ‘matka’, 5. ‘winna mać.
Definicja Macierz:
Co to jest tylko przenośnie ‘ojczyzna’ i w znaczeniu matematycznym ‘zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach’; od XIV w.; pochodzi od psłow. *mati mać.
Definicja Macierzyństwo:
Co to jest od XVI w mać.

Czym jest Mać znaczenie w Pisownia M .

  • Dodano:
  • Autor: