Słownik mącić co to znaczy.
Co to jest Mącić pisownia. Jak się piszę 1. ‘czynić mętnym, nieprzezroczystym; zanieczyszczać.

Czy przydatne?

Definicja Mącić

Co oznacza Mącić: 1. ‘czynić mętnym, nieprzezroczystym; zanieczyszczać, bełtać’; 2. ‘wprowadzać nieporządek, zamęt, niepokoić’; 3. stpol. ‘gnębić, dręczyć, trapić, prześladować’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. moutit ‘czynić mętnym; niepokoić’, ros. mutiť ‘czynić mętnym’, przenośnie ‘powodować niepokój, niezgodę’) < psłow. *mątiti ‘mieszać, bełtać, wprowadzać zamieszanie’ – czasownik wielokrotny odpsłow. *męsti ‘mieszać, bełtać, mącić’ < pie. *ment- ‘mieszać, bełtać, poruszać obracając’. Pierwotna postać W stpol. występowała również postać męcić. Źródło Wasz smutek więcej mię mąci a uciąża. Biblia królowej Zofii, 1455 r. Kryje się w męcinach. Sebastian Klonowic (ok. 1545-1602).

Znaczenie Mącić w języku polskim. Jak się pisze MĄCIĆ pisownia.

Definicja Machnąć:
Co to jest forma jednokrotna mącić.
Definicja Macierz:
Co to jest tylko przenośnie ‘ojczyzna’ i w znaczeniu matematycznym ‘zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach’; od XIV w.; pochodzi od psłow. *mati mącić.
Definicja Maczać:
Co to jest ‘zanurzać w płynie, mące, cukrze’; forma wielokrotna mącić.
Definicja Macica:
Co to jest którym rozwija się płód (u kobiet i samic ssaków)’; 2. ‘końcowy odcinek jajowodów niższych kręgowców’; 3. ‘część układu rozrodczego bezkręgowców’; stpol. (XV w.) też: 4. ‘matka’, 5. ‘winna mącić.

Czym jest Mącić znaczenie w Pisownia M .

  • Dodano:
  • Autor: