Słownik mącić co to znaczy.
Co to jest Mącić pisownia. Jak się piszę 1. ‘czynić mętnym, nieprzezroczystym; zanieczyszczać.

Czy przydatne?

Definicja Mącić

Co oznacza Mącić: 1. ‘czynić mętnym, nieprzezroczystym; zanieczyszczać, bełtać’; 2. ‘wprowadzać nieporządek, zamęt, niepokoić’; 3. stpol. ‘gnębić, dręczyć, trapić, prześladować’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. moutit ‘czynić mętnym; niepokoić’, ros. mutiť ‘czynić mętnym’, przenośnie ‘powodować niepokój, niezgodę’) < psłow. *mątiti ‘mieszać, bełtać, wprowadzać zamieszanie’ – czasownik wielokrotny odpsłow. *męsti ‘mieszać, bełtać, mącić’ < pie. *ment- ‘mieszać, bełtać, poruszać obracając’. Pierwotna postać W stpol. występowała również postać męcić. Źródło Wasz smutek więcej mię mąci a uciąża. Biblia królowej Zofii, 1455 r. Kryje się w męcinach. Sebastian Klonowic (ok. 1545-1602).

Znaczenie Mącić w języku polskim. Jak się pisze MĄCIĆ pisownia.

Definicja Mać:
Co to jest Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. máti ‘matka’, ros. mať ‘matka’) < psłow. *mati, *matere ‘matka’ – termin określający pokrewieństwo pochodzący od pie. *mātē'r ‘matka’ (por. też np. stniem mącić.
Definicja Macierzyństwo:
Co to jest od XVI w mącić.
Definicja Machnąć:
Co to jest forma jednokrotna mącić.
Definicja Macierzanka:
Co to jest roślina Thymus o drobnych liściach i kwiatach zebranych w główki, wykorzystywana w lecznictwie, przemyśle perfumeryjnymi spożywczym’; słowo utworzone od dawnej nazwy tej rośliny: macierza duszka mącić.

Czym jest Mącić znaczenie w Pisownia M .

  • Dodano:
  • Autor: