Słownik macierz co to znaczy.
Co to jest macierz pisownia. Jak się piszę 1. ‘matka’; 2. dziś tylko przenośnie ‘ojczyzna’ i w.

Czy przydatne?

Definicja macierz

Co oznacza Macierz: 1. ‘matka’; 2. dziś tylko przenośnie ‘ojczyzna’ i w znaczeniu matematycznym ‘zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach’; od XIV w.; pochodzi od psłow. *mati, *matere opartych na jego formie biernika – *materь.

Znaczenie macierz w języku polskim. Jak się pisze MACIERZ pisownia.

Definicja Macierzanka:
Co to jest roślina Thymus o drobnych liściach i kwiatach zebranych w główki, wykorzystywana w lecznictwie, przemyśle perfumeryjnymi spożywczym’; słowo utworzone od dawnej nazwy tej rośliny: macierza duszka macierz.
Definicja Mać:
Co to jest Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. máti ‘matka’, ros. mať ‘matka’) < psłow. *mati, *matere ‘matka’ – termin określający pokrewieństwo pochodzący od pie. *mātē'r ‘matka’ (por. też np. stniem macierz.
Definicja Macierzyński:
Co to jest od XVI w macierz.
Definicja Macierzyństwo:
Co to jest od XVI w macierz.

Czym jest macierz znaczenie w Pisownia M .

  • Dodano:
  • Autor: