Słownik co to znaczy.
Co to jest Oba pisownia. Jak się piszę ‘liczebnik odpowiadający liczbie 2, wskazujący, że to, o.

Czy przydatne?

Definicja Oba

Co oznacza Oba: ‘liczebnik odpowiadający liczbie 2, wskazujący, że to, o czym mowa, dotyczy każdej z dwóch wymienionych wcześniej osób, rzeczy lub spraw’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. oba ‘oba, oba, obaj, obie’, oba dva ‘obydwa, obydwaj’; ros. óba) < psłow. *oba ‘ts.’; ma odpowiedniki w lit. abu ‘obaj, oboje, obie’, pokrewne też z goc. bai ‘oba’, niem. beide ‘oba’, ang. both ‘ts.’ oraz łac. ambō ‘obaj’; podstawą jest pie. *ambho- ‘oba’. Źródło Miecz obojętny przypasał do boku. Samuel Twardowski (ok. 1600-1660) Obojętny abo obostronny ‘bez przygany’. Powolny. Obrotny. Do wszystkiego człowiek. Uczynisz z niego co chcesz. Każdemu chce dogodzić. Grzegorz Knapski (1564-1638) Obojętny abo obostronny ‘z przyganą’. I z tem, i z owem nakłada. Grzegorz Knapski (1564-1638).

Znaczenie Oba w języku polskim. Jak się pisze OBA pisownia.

Definicja Obcy:
Co to jest jakiejś grupy, kręgu ludzi, spraw’; 2. ‘niewłaściwy komuś, nieznany komuś’; 3. dawniej też ‘cudzy, nie swój’. Pochodzenie: Od XV w.; pochodzi od psłow. *obьťь ‘wspólny, nie swój’ utworzonego od pie oba.
Definicja Obcas:
Co to jest ‘spodnia część obuwia, na której wspiera się pięta’. Pochodzenie: Od XIX w.; zapożyczenie z niem. Absatz ‘obcas; napiętek’. Pierwotna postać Dawniej wyraz miał formę abcas oba.
Definicja Obecny:
Co to jest czymś, znajdujący się w jakimś miejscu w danym momencie’; 2. ‘dzisiejszy, współczesny’; 3. stpol. obiecny ‘powszechny’, obiecnie ‘publicznie, jawnie’ (od XV w.); 4. ‘będący gdzieś osobiście oba.
Definicja Obawa:
Co to jest ‘stan, uczucie lęku, niepewności’; od XVIII w.; rzeczownik odczasownikowy,podobny do czes. obava, być może został on zapożyczony z pol oba.

Czym jest Oba znaczenie w Pisownia O .

  • Dodano:
  • Autor: