Słownik co to znaczy.
Co to jest Oba pisownia. Jak się piszę ‘liczebnik odpowiadający liczbie 2, wskazujący, że to, o.

Czy przydatne?

Definicja Oba

Co oznacza Oba: ‘liczebnik odpowiadający liczbie 2, wskazujący, że to, o czym mowa, dotyczy każdej z dwóch wymienionych wcześniej osób, rzeczy lub spraw’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. oba ‘oba, oba, obaj, obie’, oba dva ‘obydwa, obydwaj’; ros. óba) < psłow. *oba ‘ts.’; ma odpowiedniki w lit. abu ‘obaj, oboje, obie’, pokrewne też z goc. bai ‘oba’, niem. beide ‘oba’, ang. both ‘ts.’ oraz łac. ambō ‘obaj’; podstawą jest pie. *ambho- ‘oba’. Źródło Miecz obojętny przypasał do boku. Samuel Twardowski (ok. 1600-1660) Obojętny abo obostronny ‘bez przygany’. Powolny. Obrotny. Do wszystkiego człowiek. Uczynisz z niego co chcesz. Każdemu chce dogodzić. Grzegorz Knapski (1564-1638) Obojętny abo obostronny ‘z przyganą’. I z tem, i z owem nakłada. Grzegorz Knapski (1564-1638).

Znaczenie Oba w języku polskim. Jak się pisze OBA pisownia.

Definicja Obciąć:
Co to jest czasownik przedrostkowy oba co to jest.
Definicja Obcować:
Co to jest przestawać z kimś’; 2. ‘utrzymywać z kimś ścisły kontakt, stosunki towarzyskie’; 3. ‘współżyć’; 4. ‘mieć w czymś udział, uczestniczyć’; od XV w.; jest to czasownik odprzymiotnikowy od pol. słowa obcy oba definicja.
Definicja Obczyzna:
Co to jest kraje’; 2. stpol. ‘człowiek nienależący do wspólnoty rodowej występujący w sądzie jako świadek’; 3. też ‘teren niebędący własnością użytkownika’ (XVI w.); od XV w.; pochodzi od psłow. *obьťina oba co znaczy.
Definicja Obedrzeć:
Co to jest czasownik przedrostkowy oba słownik.

Czym jest Oba znaczenie w Pisownia O .

  • Dodano:
  • Autor: