Słownik obcy co to znaczy.
Co to jest Obcy pisownia. Jak się piszę 1. ‘nienależący do jakiejś grupy, kręgu ludzi, spraw’; 2.

Czy przydatne?

Definicja Obcy

Co oznacza Obcy: 1. ‘nienależący do jakiejś grupy, kręgu ludzi, spraw’; 2. ‘niewłaściwy komuś, nieznany komuś’; 3. dawniej też ‘cudzy, nie swój’. Pochodzenie: Od XV w.; pochodzi od psłow. *obьťь ‘wspólny, nie swój’ utworzonego od pie. *obhitio- (derywat od pie. *obhi- ‘koło, około’); pierwotnie ‘taki, który jest wokół’> ‘wspólny’..

Znaczenie Obcy w języku polskim. Jak się pisze OBCY pisownia.

Definicja obedrzeć:
Co to jest czasownik przedrostkowy Obcy.
Definicja obawiać się:
Co to jest strach; bać się’; 2. dawniej również ‘spodziewać się czegoś złego’; od XVI w.; wyraz powstał po przekształceniu starszej postaci obawać się ‘spodziewać się czegoś złego’ wg in. czasowników Obcy.
Definicja obczyzna:
Co to jest kraje’; 2. stpol. ‘człowiek nienależący do wspólnoty rodowej występujący w sądzie jako świadek’; 3. też ‘teren niebędący własnością użytkownika’ (XVI w.); od XV w.; pochodzi od psłow. *obьťina Obcy.
Definicja obdarowywać:
Co to jest czasownik przedrostkowy, (od wielokrotnej formy darowywać Obcy.

Czym jest Obcy znaczenie w Pisownia O .

  • Dodano:
  • Autor: