obecny co to znaczy
Co to jest obecny pisownia. Jak się piszę 1. ‘będący przy czymś, znajdujący się w jakimś miejscu w.

Czy przydatne?

Definicja obecny

Co oznacza Obecny: 1. ‘będący przy czymś, znajdujący się w jakimś miejscu w danym momencie’; 2. ‘dzisiejszy, współczesny’; 3. stpol. obiecny ‘powszechny’, obiecnie ‘publicznie, jawnie’ (od XV w.); 4. ‘będący gdzieś osobiście; teraźniejszy; powszechny, wspólny, publiczny’ (XVI w.); od XVI w.; pochodzi od psłow. *obъťьnъ ‘związany ze wspólnotą’ – przymiotnika utworzonego od psłow. *obьťь ‘wspólnota’ (por. stpol. w XV w. obec lub obiec ‘powoływanie w określonych sytuacjach grupy świadków o nieposzlakowanej opinii mieszkających z dawien dawna w danej okolicy’ > w XVI w. ‘społeczność, grupa’; dziś przyimek wobec)..

Znaczenie obecny w języku polskim. Jak się pisze OBECNY pisownia.

Czym jest obecny znaczenie w Pisownia O .