Słownik rachować co to znaczy.
Co to jest Rachować pisownia. Jak się piszę 1. ‘liczyć, obliczać’; 2. stpol. rachować się.

Czy przydatne?

Definicja Rachować

Co oznacza Rachować: 1. ‘liczyć, obliczać’; 2. stpol. rachować się ‘uzgadniać wysokość zapłaty’. Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. rechen ‘liczyć, rachować, obliczać’ ze zmianą fonetyczną: re- > ra-. Źródło Rachuj się z swą kondycją. Krzysztof Opaliński (ok. 1610-1656) Zapatrzali się na gwiazdy i rachowywali księżyce. Biblia Leopolity, 1561 r..

Znaczenie Rachować w języku polskim. Jak się pisze RACHOWAĆ pisownia.

Definicja Radosny:
Co to jest w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen rachować.
Definicja Radło:
Co to jest proste narzędzie do orania’; 2. nowsze ‘rodzaj pługa do obsypywania roślin’; 3. dialektalnie też ‘konar drzewa’; 4. stpol. (od XIII w.) w specjalnym znaczeniu ‘jednostka miary powierzchni ziemi’ rachować.
Definicja Rajca:
Co to jest miejskiej’; w postaci radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca ‘członek rady (miejskiej)’; nazwa wykonawcy czynności rachować.
Definicja Radość:
Co to jest 1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ rachować.

Czym jest Rachować znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: