Słownik rachować co to znaczy.
Co to jest Rachować pisownia. Jak się piszę 1. ‘liczyć, obliczać’; 2. stpol. rachować się.

Czy przydatne?

Definicja Rachować

Co oznacza Rachować: 1. ‘liczyć, obliczać’; 2. stpol. rachować się ‘uzgadniać wysokość zapłaty’. Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. rechen ‘liczyć, rachować, obliczać’ ze zmianą fonetyczną: re- > ra-. Źródło Rachuj się z swą kondycją. Krzysztof Opaliński (ok. 1610-1656) Zapatrzali się na gwiazdy i rachowywali księżyce. Biblia Leopolity, 1561 r..

Znaczenie Rachować w języku polskim. Jak się pisze RACHOWAĆ pisownia.

Definicja Rachunek:
Co to jest stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’ rachować.
Definicja Rada:
Co to jest obradujące, instytucja doradcza lub decydująca w pewnych sprawach’; 2. ‘to, co się doradza, porada’; 3. stpol. ‘myśl, zamysł, postanowienie’; 4. ‘obrady, narada’. Pochodzenie: Od XIV w.; zachsłow. * rachować.
Definicja Rabiać:
Co to jest forma wielokrotna rabiać w czasownikach przedrostkowych, np.: dorabiać, nadrabiać, zarabiać rachować.
Definicja Radzać:
Co to jest forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych, np. odradzać, wyradzać się rachować.

Czym jest Rachować znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: