Słownik rachunek co to znaczy.
Co to jest rachunek pisownia. Jak się piszę stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.

Czy przydatne?

Definicja rachunek

Co oznacza Rachunek: stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’.

Znaczenie rachunek w języku polskim. Jak się pisze RACHUNEK pisownia.

Definicja Raczej:
Co to jest ściśle mówiąc’; 2. ‘lepiej, słuszniej, chętniej’; od XVI w.; utworzone z wcześniejszej (od XV w.) postaci radszej ‘ściśle mówiąc, właściwie’, która była formą stopnia wyższego przysłówka rado; w rachunek.
Definicja Rad:
Co to jest ucieszony, uszczęśliwiony’; 2. ‘chętny, skłonny, gotów’; 3. stpol. ‘chętnie, z ochotą, z własnej woli coś czyniący’; 4. w funkcji przysłówka ‘łatwo, zwykle, często’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow rachunek.
Definicja Rabiać:
Co to jest forma wielokrotna rabiać w czasownikach przedrostkowych, np.: dorabiać, nadrabiać, zarabiać rachunek.
Definicja Radość:
Co to jest 1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ rachunek.

Czym jest rachunek znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: