Słownik rachunek co to znaczy.
Co to jest rachunek pisownia. Jak się piszę stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.

Czy przydatne?

Definicja rachunek

Co oznacza Rachunek: stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’.

Znaczenie rachunek w języku polskim. Jak się pisze RACHUNEK pisownia.

Definicja Rachuba:
Co to jest ‘liczenie, obliczanie, sposób liczenia’; od XV w.; utworzone odpol. słowa rachunek lub jego niem. wzorca rachunek.
Definicja Raczej:
Co to jest ściśle mówiąc’; 2. ‘lepiej, słuszniej, chętniej’; od XVI w.; utworzone z wcześniejszej (od XV w.) postaci radszej ‘ściśle mówiąc, właściwie’, która była formą stopnia wyższego przysłówka rado; w rachunek.
Definicja Rada:
Co to jest obradujące, instytucja doradcza lub decydująca w pewnych sprawach’; 2. ‘to, co się doradza, porada’; 3. stpol. ‘myśl, zamysł, postanowienie’; 4. ‘obrady, narada’. Pochodzenie: Od XIV w.; zachsłow. * rachunek.
Definicja Rajca:
Co to jest miejskiej’; w postaci radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca ‘członek rady (miejskiej)’; nazwa wykonawcy czynności rachunek.

Czym jest rachunek znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: