Słownik rachunek co to znaczy.
Co to jest rachunek pisownia. Jak się piszę stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.

Czy przydatne?

Definicja rachunek

Co oznacza Rachunek: stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’.

Znaczenie rachunek w języku polskim. Jak się pisze RACHUNEK pisownia.

Definicja Radować Się:
Co to jest radość’; 2. ‘cieszyć (się)’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radovati ‘sprawiać radość, cieszyć’, *radovati sę ‘cieszyć się, odczuwać radość’ – czasowniki odprzymiotnikowe od psłow. *radъ ‘zadowolony rachunek.
Definicja Rączka:
Co to jest zdrobnienie; także w znaczeniu ‘uchwyt, rękojeść’ rachunek.
Definicja Raić:
Co to jest 1. ‘polecać, proponować; 2. ‘rekomendować; swatać’; 3. stpol. (XV w.) ‘polecić, nastręczyć’; od XVI w.; w XV w. postać z przedrostkiem: naraić rachunek.
Definicja Radość:
Co to jest 1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ rachunek.

Czym jest rachunek znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: