Słownik raczej co to znaczy.
Co to jest raczej pisownia. Jak się piszę 1. ‘właściwie, ściśle mówiąc’; 2. ‘lepiej, słuszniej.

Czy przydatne?

Definicja raczej

Co oznacza Raczej: 1. ‘właściwie, ściśle mówiąc’; 2. ‘lepiej, słuszniej, chętniej’; od XVI w.; utworzone z wcześniejszej (od XV w.) postaci radszej ‘ściśle mówiąc, właściwie’, która była formą stopnia wyższego przysłówka rado; w stpol. występowała również postać radniej ‘raczej, lepiej; chętniej’.

Znaczenie raczej w języku polskim. Jak się pisze RACZEJ pisownia.

Definicja Radzać:
Co to jest forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych: doradzać, naradzać się, obradować ( --> obrady raczej.
Definicja Radzać:
Co to jest forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych, np. odradzać, wyradzać się raczej.
Definicja Radość:
Co to jest 1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ raczej.
Definicja Radny:
Co to jest 1. ‘członek rady’; 2. stpol. (XV w.) ‘roztropny, mądry, rozważny’ raczej.

Czym jest raczej znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: